Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

historii mody
komunikacja marketingowa w branży mody
konstrukcja i modelowanie form odzieży
rysunek techniczny
rysunek żurnalowy
social media w modzie
stylizacja & kompozycja
visual merchandising
wstęp do metodyki procesu projektowania /moda

WAJDA SCHOOL

logo-szkoly

Warsaw School of Languages

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka portugalskiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, portugalski, hiszpański, francuski, angielski

Warsaw Study Centre

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
optometria Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
położnictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

osteopatia
teoria integracji sensorycznej
terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju
terapia ręki

Warszawska Szkoła Filmowa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Licencjat Stacjonarny
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Licencjat Stacjonarny
fotografia Licencjat Niestacjonarny
montaż filmowy Licencjat Stacjonarny
operatorski Licencjat Stacjonarny
produkcja filmowa i telewizyjna Licencjat Stacjonarny
reżyseria Licencjat Stacjonarny
reżyseria i produkcja gier wideo Licencjat Stacjonarny

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

gry na bębnach taiko
języka japońskiego
kaligrafii

Języki na uczelni:

japoński

Warszawska Szkoła Reklamy WSR

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

animacja filmowa
charakteryzacja i wizaż
fotografia artystyczna
produkcja filmowa i telewizyjna
projektowanie graficzne
publikacje multimedialne
realizacja obrazu filmowego
realizacje intermedialne

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
wycena nieruchomości
Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Mediacje szkolne
przygotowanie pedagogiczne
zarządzanie w oświacie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • Założona:1809 r.
  •  
  • Adres:ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
  • Telefon:22 57 209 98
  • Strona:http://www.wum.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski z oddziałem nauczania w języku angielskim
lekarski z oddziałem stomatologii
nauk o zdrowiu
stomatologiczny

Warszawskie Studium Aktorskie WSA

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

aktorski

Zawody na uczelni:

aktorstwo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
budowa dróg i mostów Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Magister Stacjonarny
geodezja i kataster Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria geoprzestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria kosmiczna i satelitarna Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria systemów bezzałogowych Inżynier Stacjonarny
kryptologia i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka - profil ogólnoakademicki Inżynier Stacjonarny
logistyka - profil praktyczny I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka ekonomiczna Magister Stacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
obronność państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
optoelektronika II stopnia Stacjonarny
technologie elektroniczne i przełomowe Magister Stacjonarny
technologie przełomowe Inżynier Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Worldwide School

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka hiszpańskiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka rosyjskiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

włoski, szwedzki, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia angielska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia hiszpańska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia niemiecka od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia rosyjska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy
język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (glottodydaktyka polonistyczna)
nauczanie języków obcych
technika i informatyka dla nauczycieli
zarządzanie projektami zmian organizacyjnych
zarządzanie szkodami łowieckimi

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie - Warsaw School of Arts

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

sztuka nowych mediów I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny

Kursy na uczelni:

Podstawy RODO
Ochrony
detektywistyczny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

  • Rektor:prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
  •  
  • Adres:ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
  • Telefon:22 300 53 02, 22 300 53 01
  • Strona:http://www.ews.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane