Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Reżyseria

Prestiżowe studia reżyserskie na kierunku Film i Multimedia zapewniają wszechstronne wykształcenie w zawodzie reżysera filmowego. Autorski program kształcenia tworzony przez czynnych zawodowo filmowców nastawiony jest na dużą liczbę zajęć praktycznych, warsztatów i masterclassów.

Kierunek: FILM I MULTIMEDIA 
Specjalność: REŻYSERIA FILMOWA
Dostępne tryby studiów: dzienny
Studia trwają 3 lata (dyplom licencjata)
Rekrutacja prowadzana jest w oparciu wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocenę zaprezentowanych prac
Warszawska Szkoła Filmowa

Studia reżyserskie trwają trzy lata i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Zajęcia m.in. z historii sztuki, filmu współczesnego, języka filmowego, analizy technicznej filmu, inscenizacji, scenariopisarstwa, estetyki w filmie, historii powszechnej kina, sztuki nowoczesnej i współczesnej, psychologii mediów poszerzają horyzonty, uczą krytycznego spojrzenia na film, pomagają zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej i poznać rynek filmowy w Polsce i na świecie.

Obok zajęć z teorii, studenci uczestniczą przede wszystkim w licznych zajęciach praktycznych, uczą się pracy z kamerą, poznają tajniki dźwięku na planie filmowym, mają zajęcia z montażu, a także szeroko rozumianej postprodukcji, uczą się zasad pracy z aktorami i pozostałymi członkami ekipy.

Szkoła dysponuje doskonałym stale modernizowanym sprzętem i zapleczem dydaktycznym - wszystkimi narzędziami niezbędnymi do wyprodukowania przez studenta samodzielnego dzieła filmowego pod okiem świetnych wykładowców, którzy są opiekunami artystycznymi wszystkich projektów powstających w szkole.

Nasi studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży filmowej – samodzielnie realizują różne formy filmowe począwszy od etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa, krótkometrażowy film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji. Każdy rok studiów kończy się egzaminem, podczas którego student przedstawia zrealizowany przez siebie film roczny, który jest oceniany przez komisję złożoną z przedstawicieli kadry pedagogicznej z różnych kierunków Warszawskiej Szkoły Filmowej, pod przewodnictwem Kanclerza szkoły Macieja Ślesickiego. 

Warszawska Szkoła Filmowa organizuje także dla swoich studentów różnego rodzaju warsztaty i spotkania masterclass z najwybitniejszymi przedstawicielami świata filmowego.

Mając na uwadze dynamiczne zmiany na świecie i w branży filmowej, aby nadążyć za nowymi oczekiwaniami pracodawców, wprowadziliśmy w roku 2017/2018 nowe przedmioty nauczania na kierunku Film i Multimedia, w tym na zajęciach z Reżyserii. Będą to między innymi takie przedmioty jak: autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów, nowoczesny rynek multimediów – organizacja, struktury, potrzeby pracodawców, pitching workshop oraz projekty multimedialne a także technologie przyszłości i praca z wirtualną rzeczywistością. Dzięki tym zajęciom każdy student będzie umiał stworzyć wirtualne cv, nauczy się jak budować personal branding (odkrywanie i budowanie marki osobistej), co także ułatwi poruszanie się na rynku pracy w przyszłości.

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Reżyseria Filmowa, w trybie dziennym. Absolwenci, po realizacji filmu dyplomowego i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.
 

Powiązane kierunki

TWORZENIE GIER WIDEO - JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę.

czytaj dalej

Aktorstwo Nowych Mediów

Studenci kierunku aktorskiego przechodzą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się między innymi zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane