Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia w Poznaniu

Ugrofinistyka? Mechatronika? Intermedia? Kognitywistyka? Lutnictwo artystyczne? Nanotechnologie? Bioinformatyka? A może studia śródziemnomorskie? Na 25 uczelniach (w tym 8 publicznych) masz do wyboru ponad 230 kierunków nauczania!

Największą uczelnią miasta jest liczący ponad 90 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), w którym kształci się prawie co trzeci poznański żak. Co siódmy jest studentem Politechniki Poznańskiej, co dwunasty - Uniwersytetu Przyrodniczego i także co dwunasty - Uniwersytetu Ekonomicznego.

W Poznaniu zajęcia prowadzi ponad 8 tys. wykładowców, w tym ponad tysiąc z tytułem profesora.

Poznańscy studenci co roku zajmują prestiżowe miejsca w światowych konkursach w wielu dziedzinach, m.in. Microsoft Imagine Cup i Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

Poznańskie uczelnie kształcą studentów na najwyższym poziomie, co potwierdzają czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach.

Poznańskie uczelnie uczestniczą w  programie Erasmus+, dzięki któremu studenci i pracownicy uczelni mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. W skład Erasmus+ wchodzą m.in. programy: Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sortowych.

Każdego roku akademickiego korzysta z nich około tysiąca młodych ludzi. Ponadto, poznańskie uczelnie wspierają ideę mobilności studentów, biorąc udział Programie MOST.


W prestiżowym rankingu szkół wyższych, publikowanym przez portal Perspektywy, 2019 w ścisłej czołówce znalazły się cztery poznańskie uczelnie. W kategorii uczelni ekonomicznych najlepszy okazał się Uniwersytet Ekonomiczny, drugie miejsca zajęły: Uniwersytet Przyrodniczy (kategoria: uczelnie rolnicze) oraz Uniwersytet Medyczny (kategoria: uczelnie medyczne), a trzecie miejsca w skali kraju zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (kategoria: uniwersytety). Piątą pozycję w kategorii szkół sportowych zajęła Akademia Wychowania Fizycznego.

Wśród ocenianych 91 akademickich uczelni objętych rankingiem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, uplasował się na 5. pozycji (za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą), Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany na 12. pozycji (awans z 21 miejsca), Uniwersytet Ekonomiczny znalazł się na 13. pozycji (awans z 17.), Politechnika Poznańska na 20. pozycji, a Uniwersytet Przyrodniczy na 28. pozycji.

W kategorii niepublicznych uczelni nauczających na poziomie magisterskim drugie miejsce (bez zmian w ciągu roku) zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu, a 13. lokatę zajęła Wyższa Szkoła Bankowa (awans o trzy pozycje w ciągu roku).

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

logo-szkoly

Collegium Da Vinci

 • Adres:ul. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • Telefon:697 690 034, 697 230 138
 • Email:rekrutacja@cdv.pl
 • Strona:http://cdv.pl
 • Rektor:prof. CDV, dr hab. Marek Zieliński
logo-szkoly

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM

logo-szkoly

Politechnika Poznańska

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

logo-szkoly

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 • Adres:al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
 • Telefon:61 855 25 21
 • Strona:http://uap.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

logo-szkoly

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

logo-szkoly

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

 • Adres:28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
 • Telefon:+48 61 84 34 796
 • Email:
 • Strona:http://wshiu.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

 • Adres:ul. Różana 17A, 61-577 Poznań
 • Telefon:606 450 341, 609 598 899
 • Email:info@wsjo.pl
 • Strona:http://www.wsjo.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Hubert Orłowski
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu WSKiZ

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Logistyki

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu WSZIP

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane