Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia medyczne

W Polsce funkcjonuje 9 uniwersytetów medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 5 wydziałów uniwersytetów oraz 2 wydziały uczelni niepublicznych, na których dostępny jest kierunek lekarski.

Pierwszym polskim uniwersytetem medycznym był utworzony 1 października 2002 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który powstał z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, mających siedziby w tym mieście. Przekształcenia kolejnych ośmiu akademii medycznych w uniwersytety medyczne miały miejsce w latach 2007–2012.

W roku akademickim 2017/2018 w 397 szkołach wyższych studiowało 1,29 mln studentów,  w tym na  uniwersytetach medycznych kształciło się 64,3 tys. studentów. O ile ogólna liczba studentów systematycznie spada, to na uniwersytetach medycznych liczba studentów wzrosła o 3,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego – wynika z raportu GUS o uczelniach wyższych.

Dzieje kształcenia medycznego w Polsce na poziomie akademickim sięgają drugiej połowy XIV w. W ufundowanym w 1364 przez króla Kazimierza Wielkiego krakowskim Studium Generale znalazły się trzy fakultety. Medycynę reprezentowało wówczas dwóch uczonych: profesor medycy i zapewne profesor astronomii, do którego zadań należało prowadzenie wykładów z astrologii. Zajęcia odbywały się w zamku na Wawelu. Gdy w 1400 odnowiono krakowską akademię, jej pierwszy rektor Stanisław ze Skarbimierza podkreślił w mowie inauguracyjnej znaczenie wydziału lekarskiego.


Uniwersytety medyczne


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Uniwersytety z Collegium Medicum


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego


Wydziały uniwersyteckie z kierunkiem lekarskim


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu


Uczelnie niepubliczne z kierunkiem lekarskim


Wydział Lekarski Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

Akademia Śląska

logo-szkoly

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

logo-szkoly

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logo-szkoly

Gdański Uniwersytet Medyczny

logo-szkoly

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

logo-szkoly

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

logo-szkoly

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie

  • Adres:ul. Brzezińska 6a, 42-208 Częstochowa
logo-szkoly

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

logo-szkoly

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SUM

logo-szkoly

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie SAN

logo-szkoly

Uczelnia Łazarskiego

logo-szkoly

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

logo-szkoly

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

logo-szkoly

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

logo-szkoly

Warszawski Uniwersytet Medyczny

logo-szkoly

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane