Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Rok założenia: 1995 | Rektor: prof. dr hab. inż. Jan Misiak

przejdź do spisu treści

WSEiZ… to się studiuje! 


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy, jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia! 

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz wpływu pracodawców na programy kształcenia. Dzięki nowoczesnym programom nauczania i zgodnej ze standardami europejskimi wysokiej jakości kształcenia, Studenci WSEiZ – na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania – mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów – magistra inżyniera. 

W WSEiZ prowadzonych jest 10 kierunków studiów: Architektura (I i II stopień), Architektura Krajobrazu (I stopień), Architektura Wnętrz (I stopień), Budownictwo (I stopień), Gospodarka Przestrzenna (I stopień; nowe studia o profilu praktycznym), Wzornictwo (I stopień), Ochrona Środowiska (I i II stopień), Zdrowie Publiczne (I stopień), Zarządzanie (I stopień) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień) oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Wydział Architektury WSEiZ – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwent kończy studia z tytuł magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych. 

WSEiZ dysponuje własną – usytuowaną w centrum Warszawy – nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, urządzania i pielęgnacji ogrodów czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu. W nowocześnie zaadaptowanym budynku dawnej drukarni, który znajduje się przy ul. Olszewskiej 12, na powierzchni 2000 m2 mieści się nowa siedziba Uczelni wraz z administracją, dziekanatami wydziałów, Kwesturą, Oficyną Wydawniczą, Biurem Karier oraz licznymi pracowniami projektowymi. Razem z istniejącym w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne Uczelni. Cześć zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. po przez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska, koordynuje bezpłatne (dla studentów) konsultacje psychologa pracy i prawnika (w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy). Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii Wydziału Architektury, która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. 

Zapraszamy!

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Architektura INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne
Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie mebla
 • projektowanie wnętrz
Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • architektura w budownictwie
 • budownictwo kolejowe
 • energooszczędne technologie w budownictwie
 • konstrukcje budowlane
Informatyka INŻYNIER (3,5 roku)
 • Programowanie aplikacji
 • Grafika komputerowa
Wzornictwo (Design) LICENCJAT (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
 • projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
 • projektowanie mody
 • projektowanie produktu
Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • organizacja opieki senioralnej
 • wellness i spa
 • zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
 • zdrowie i środowisko
Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • budowa i serwisowanie samochodów
 • inżynieria jakości
 • pojazdy ekologiczne
 • projektowanie i sterowanie komputerowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • spawalnictwo
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • grafika komputerowa i e-biznes
 • handel i usługi logistyczne
 • usługi gastronomiczne i dietetyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Architektura MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

studia prowadzone do wyboru: w języku polskim lub języku angielskim

Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • zarządzanie ochroną środowiska
 • zdrowie i środowisko
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • produkt jednostkowy i artystyczny
 • zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • zarządzanie transportem i logistyka

przejdź do spisu treści

Studia Podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych w WSEiZ

AKADEMIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ 

RYSUNEK I MALARSTWO 

ZARZĄDZANIE DROGAMI - UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - PROPERTY MANAGEMENT

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI

MENEDŻER ENERGII 

MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ZDROWIE I ŚRODOWISKO 

SAMODZIELNY KOORDYNATOR MEDYCZNY 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA 

SAMORZĄDOWY MANAGER ENERGII

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

NOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM 

ZARZĄDZANIE MARKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA 

INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE ORAZ W UE

CSR – BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY


Kursy


Oferta kursów WSEiZ

PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I OCENA MERYTORYCZNA ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH I DROGOWYCH. 

INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D

PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU 

KURS PODSTAWOWY AUTOCAD

KURS RYSUNKU

KURS OBSŁUGI PROGRAMU ARCHICADSTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Architektura INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne
Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie mebla
 • projektowanie wnętrz
Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • architektura w budownictwie
 • budownictwo kolejowe
 • energooszczędne technologie w budownictwie
 • konstrukcje budowlane
Informatyka INŻYNIER (3,5 roku)
 • Programowanie aplikacji
 • Grafika komputerowa
Wzornictwo (Design) LICENCJAT (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
 • projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
 • projektowanie mody
 • projektowanie produktu
Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • organizacja opieki senioralnej
 • wellness i spa
 • zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
 • zdrowie i środowisko
Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • budowa i serwisowanie samochodów
 • inżynieria jakości
 • pojazdy ekologiczne
 • projektowanie i sterowanie komputerowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • spawalnictwo
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • grafika komputerowa i e-biznes
 • handel i usługi logistyczne
 • usługi gastronomiczne i dietetyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Architektura MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

studia prowadzone do wyboru: w języku polskim lub języku angielskim

Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • zarządzanie ochroną środowiska
 • zdrowie i środowisko
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • produkt jednostkowy i artystyczny
 • zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • zarządzanie transportem i logistyka

 


Wydziały na uczelni:

architektury
ekologii
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

rysunku
podstawowy autocad
obsługi programu archicad
mapping 3d
architekta krajobrazu

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 825 80 34/35
 • Fax: 22 825 80 31
 • Email: rektorat@wseiz.pl
 • Strona: http://www.wseiz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

ARCHITEKTURA - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE 2023/2024

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek.

czytaj dalej

STUDIUJ INFORMATYKĘ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WSEiZ

najlepszej niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej w Polsce

czytaj dalej

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

czytaj dalej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA INŻYNIERSKIE

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty.

czytaj dalej

WZORNICTWO STUDIA INŻYNIERSKIE w WARSZAWIE

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Organizacja placówek ochrony zdrowia – to nowa specjalność utworzona na kierunku Zdrowie Publiczne w WSEiZ w Warszawie

Studia na tej specjalności można podjąć już od października 2022 r

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

4 maja 2022, oficjalnie otworzyliśmy zapisy na studia na rok akademicki 2022/2023!

czytaj dalej

STUDIUJ ZARZĄDZANIE W WSEiZ!

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

czytaj dalej

STUDIUJ W WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

CZAS NA TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie liderem w swojej branży

Podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się w Katowicach, 22 listopada 2019, WSEiZ została uhonorowana nagrodą Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019.

czytaj dalej

Dzień otwarty w WSEiZ w Warszawie – 22.09.2020

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na Dzień Otwarty online.

czytaj dalej

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

13 grudnia 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbędzie się Dzień Młodego Architekta organizowany przez czasopismo Builder oraz 4YoungArchitects.

czytaj dalej

MAPPING 3D

INTENSYWNY KURS

czytaj dalej

Rysunek i Malarstwo

Studia Podyplomowe w WSEiZ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane