Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wywiad i kontrwywiad - studia I stopnia

Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.

studia I stopnia
realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki UTH
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Ziemia to ogromne i za razem bardzo małe miejsce. Podzielona na kraje o odrębnych granicach, odrębnej kulturze, mieszającej się wspólnie w sieci. Społeczeństwa żyjące własnym życiem w ramach ustalonego cyklu od rana do wieczora. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim egzystuje wymiar świata, który nigdy nie śpi, jest ciągle czujny i karmi się informacją. To właśnie po to powstały wywiad i kontrwywiad. By kontrolować, przechwytywać i strzec informacji. Na wielu szczeblach wciąż toczy się rozgrywka o bezpieczeństwo Państwa, jego obywateli, o wpływy. Sztaby ludzi pracują nad utrzymaniem istniejącego porządku, gdzieś za kulisami zwyczajnego codziennego biegu. Jeśli powyższy opis przemawia do ciebie i jednocześnie masz przed oczami filmy o bezpieczeństwie narodowym, szpiegach, oraz chcesz być bliżej informacji często wcale nie emitowanych w mediach, wszystko, co poniżej może Cię zainteresować.

Jeśli chcesz:

 • Wiedzieć i rozumieć, jaka jest rola i znaczenie wywiadu oraz kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa wybranych państw, również w aspekcie historycznym,
 • Posiadać umiejętność oceny zachodzących zjawisk społeczno-politycznych i polityczno-wojskowych również w kontekście zagrożeń, jakie mogą ze sobą nieść,
 • Znać podstawy prawne oraz zasady i reguły, jakimi w swojej działalności kierują się służby specjalne, wywiad i kontrwywiad,
 • Potrafić wyjaśnić mechanizmy zadaniowe, kierowania, rozliczania i nadzorowania służb specjalnych w państwach demokratycznych.

Widzisz w tym siebie? W takim razie serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności Wywiad i kontrwywiad. Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Gotowość obronna państwa
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
 • Współpraca międzynarodowa służb specjalnych
 • Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • Zadania i kompetencje służb wywiadu i kontrwywiadu
 • Działania wywiadowcze
 • Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w Instytucjach Bezpieczeństwa Państwa, szczególnie w służbach specjalnych, policji, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, w tym w ośrodkach analitycznych.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy z Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Budowa i tuning samochodów - studia stacjonarne i niestacjonarne

Ponad miliard aut – dokładnie tyle przemieszcza się po naszej planecie. 1/6 populacji ludzkiej korzysta ze środków lokomocji...

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane