Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Najchętniej wybierane uczelnie

2021/2022

Uczelnią publiczną, która zachęciła do składania dokumentów największą liczbę osób, był w tym roku Uniwersytet Warszawski.

W jego murach chciało się uczyć blisko 47 tys. kandydatów. Drugą w kolejności najchętniej wybieraną uczelnią była Politechnika Warszawska, na którą dokumenty złożyło ponad 45 tysięcy kandydatów. W ubiegłym roku zestawienie prezentowało się odwrotnie – na pierwszym miejscu była Politechnika Warszawska, a na drugim UW. W tym roku akademickim bardzo dużą popularnością cieszyły się także Uniwersytet Jagielloński (34,5 tys. kandydatów) i Politechnika Gdańska (29,5 tys. aplikujących).

Zestawienie prezentuje się inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce. W tym rankingu, podobnie jak w roku ubiegłym, przoduje Politechnika Gdańska z blisko 8,8 aplikacjami na jedno miejsce. Za nią są: Politechnika Warszawska (7,2 zgłoszeń na miejsce) i Politechnika Poznańska (6,9 zgłoszeń na miejsce).

Największym zainteresowaniem spośród uczelni ekonomicznych cieszyły się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (blisko 10 tys. aplikujących) i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (7 tys.). Z kolei studenci decydujący się na wybór uczelni rolniczych/przyrodniczych najliczniej złożyli dokumenty do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (blisko 11 tys. kandydatów) i na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (8 tys.). PWSZ w Tarnowie i PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – to z koeli najchętniej wybierane w Polsce uczelnie zawodowe, na które łącznie aplikowało 4 tys. osób.

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne najczęściej wybieraną szkołą wyższą był SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (chciało tam studiować blisko 4 tys. kandydatów). Natomiast osoby wybierające się na studia w trybie niestacjonarnym najczęściej składały dokumenty do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (zrobiło tak blisko 6 tys. osób).

Źródło: MNiSW

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

logo-szkoly

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 • Adres:al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
 • Telefon:61 855 25 21
 • Strona:http://uap.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze

logo-szkoly

Uniwersytet Gdański

logo-szkoly

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

logo-szkoly

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ

 • Adres:ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
 • Telefon:(12) 422 10 33 w. 1134, 1135
 • Strona:http://www.uj.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Adres:ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 • Telefon:+48 52 389 28 11, 52 320 67 78
 • Strona:http://www.ukw.edu.pl
 • Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski
logo-szkoly

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

logo-szkoly

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

logo-szkoly

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

logo-szkoly

Uniwersytet Morski w Gdyni

logo-szkoly

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Filia w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Opolski

logo-szkoly

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

logo-szkoly

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie URK

logo-szkoly

Uniwersytet Rzeszowski

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

logo-szkoly

Uniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Szczeciński

 • Adres:al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • Telefon:91 444 10 00
 • Strona:http://www.usz.edu.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Edward Włodarczyk
logo-szkoly

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

logo-szkoly

Uniwersytet w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet w Siedlcach

logo-szkoly

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

logo-szkoly

Uniwersytet Warszawski

 • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
 • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly

Uniwersytet Zielonogórski

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane