Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rok założenia: 1906 | Rektor: dr hab. Marek Rocki, prof SGH

W najnowszym badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak wśród magistrów najlepiej wypadają absolwenci SGH. „Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8228 zł. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5789 do 12 100 zł.


​Oferta studiów SGH obejmuje:


STUDIA LICENCJACKIE - I STOPNIA

Planujesz karierę w biznesie, a może chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia.

Oferujemy naszym studentom nie tylko interesujące zajęcia i wykłady w ramach elastycznego planu, czy naukę języków obcych na najwyższym poziomie, ale także możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z około stu organizacji studenckich oraz dostęp do szerokiej oferty praktyk, szkoleń i doradztwa zawodowego.

6 kierunków w języku polskim

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • zarządzanie

BROSZURA INFORMACYJNA– JĘZ. POLSKI

4 kierunki w języku angielskim

 • Global Business, Finance and Governance (BA)
 • International Economics (BA)
 • Management (BA)
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA)

BROSZURA INFORMACYJNA– JĘZ. ANGIELSKI

STUDIA MAGISTERSKIE - II STOPNIA

Chcesz pogodzić zdobywanie doświadczenia zawodowego ze studiami? 
Masz już dyplom licencjacki, inżynierski bądź inny magisterski?

Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej. Wybierz studia magisterskie w SGH.

14 kierunków w języku polskim

 • analiza danych – big data
 • e-biznes
 • ekonomia
 • ekonomiczna analiza prawa
 • finanse i rachunkowość – akredytowane przez ACCA
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
 • kierunek menedżerski
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • polityka publiczna
 • turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego
 • zarządzanie
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie projektami (NOWOŚĆ)

BROSZURA INFORMACYJNA– JĘZ. POLSKI

5 kierunków w języku angielskim

 • Advanced Analytics – Big Data (MA)
 • Finance & Accounting (MA)
 • Global Business, Finance and Governance (MA)
 • International Business (MA)
 • International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (MA)
STUDIA PODYPLOMOWE

152 kierunków

 • Administracja i zarządzanie
 • Administrowanie funduszami unijnymi
 • Akademia Analityka z SAS, R & Python
 • Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych
 • Akademia energetyki
 • Akademia finansów samorządy terytorialnego
 • Akademia gospodarki niskoemisyjnej – lokalne klastry energii
 • Akademia lobbingu
 • Akademia menedżerska – nowoczesna praktyka zarządzania firmą
 • Akademia profesjonalnego coacha  
 • Akademia profesjonalnego inwestowania
 • Akademia spółek
 • Akademia ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw
 • Alternatywne źródła kapitału na rozwój, inżynieria finansowa
 • Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu
 • Analiza techniczna i finanse behawioralne 
 • Analizy marketingowe
 • Analizy statystyczne i data mining w biznesie
 • Audyt śledczy – rachunkowość i kontrola
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość
 • Azjatycko-europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne
 • Bankowość
 • Bankowość inwestycyjna
 • Biznes na rynkach wschodzących Azji, Afryki i Ameryki Południowej
 • Business intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych
 • Ceny transferowe i zarządzanie podatkami​
 • Centralne i samorządowe procedury obsługi środków europejskich
 • Coaching
 • Compliance
 • Corporate governance, risk and compliance management
 • Doradztwo finansowe
 • Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching
 • Dyplomacja gospodarcza (Economic Diplomacy) – studia w języku angielskim
 • eBusiness. Kluczowe technologie w biznesie (Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR)
 • Edukator zdrowotny w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży
 • Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
 • ERP II – zintegrowane systemy informatyczne
 • Europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne
 • Ewaluacja, zarządzanie i kontrola funduszy UE – poziom zaawansowany
 • Finanse przedsiębiorstwa w okresie wprowadzania zmian
 • Funkcjonowanie rynku energii
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • Gospodarka przestrzenna
 • Handel energią na rynku europejskim
 • Handel zagraniczny
 • HR biznes partner
 • Informatyczne systemy zarządzania – strategia, projektowanie, integracja​​
 • Inkubacja i akceleracja biznesu
 • Innowacyjna gospodarka energetyczna
 • Innowacyjność lokalna
 • Instytucje finansowe i nowe technologie
 • International Finance
 • Inżynieria danych – big data
 • Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie
 • Kryptowaluty i technologia blockchain
 • Lean w usługach
 • Liderzy zarządzania
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Marketing i sprzedaż w nowoczesnej rozrywce
 • Marketing i strategie marketingowe
 • Marketing internetowy
 • Marketing sportu
 • Menedżer artysty na rynku muzyki
 • Menedżer jakości
 • Menedżer kultury
 • Menedżer marketingu
 • Menedżer motoryzacji
 • Menedżer samorządu terytorialnego
 • Menedżer sektora usług finansowych
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Menedżer zakupów
 • Menedżerskie
 • Menedżerskie studia podyplomowe – przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo
 • Menedżerskie dla deweloperów
 • Menedżerskie oparte na strukturze MBA (w Katowicach)
 • Menedżerskie w Białymstoku
 • Menedżersko-finansowe
 • Metody analiz społeczno-gospodarczych
 • Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
 • Metody wyceny spółki kapitałowej
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w praktyce
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy
 • Międzynarodowe strategie podatkowe
 • Nowoczesna promocja
 • Ochrona konsumentów
 • Podatki
 • Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego
 • Pomoc publiczna
 • Prawo i ekonomia rynku kapitałowego
 • Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Przywództwo w innowacjach 
 • Public relations – PR 
 • Public relations i strategiczne komunikowanie w firmach 
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość i rewizja finansowa dla członków i kandydatów do rad nadzorczych
 • Rachunkowość według standardów krajowych
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Raport zintegrowany
 • Regulacje i nadzór bankowy w Polsce i Unii Europejskiej 
 • Reklama
 • Relacje inwestorskie i komunikacja finansowa
 • Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
 • Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich
 • Rynki w handlu międzynarodowym
 • Służba zagraniczna
 • Socjologia finansów
 • Start-up w biznesie
 • Transport i spedycja
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Windykacja należności
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bankiem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie biznesem medycznym
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej
 • Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (dawne: zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich)
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie miastem i polityka miejska
 • Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie produktami i usługami
 • Zarządzanie projektami – project management
 • Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce
 • Zarządzanie relacjami klient-bank w zmiennym świecie finansów
 • Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie satysfakcją klienta
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta
 • Zarządzanie w sporcie
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Zarządzanie zasobami pracy
 • Zarządzanie zmianą @
STUDIA DOKTORANCKIE

11 kierunków

w Kolegium Analiz Ekonomicznych:

 • Niestacjonarne studia doktoranckie „Ekonomiczna analiza rynków finansowych”
 • Stacjonarne studia doktoranckie​​

w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym:

 • Niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym
 • Stacjonarne studia doktoranckie

w Kolegium Gospodarki Światowej:

 • Niestacjonarne studia doktoranckie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim
 • Stacjonarne studia doktoranckie

w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie:

 • Niestacjonarne studia doktoranckie
 • Stacjonarne studia doktoranckie

w Kolegium Zarządzania i Finansów:

 • Niestacjonarne studia doktoranckie
 • Stacjonarne studia doktoranckie
3 PROGRAMY MBA
 • CEMBA
 • MBA–SGH
 • SGH – WUM MBA

WIRTUALNY SPACERSTUDIA LICENCJACKIE

Język polski​​

ekonomia

finanse i rachunkowość

globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

międzynarodowe stosunki gospodarcze

zarządzanie

Język angielski

Global Business, Finance and Governance (BA)

International Economics (BA)

Management (BA)

Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA)

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich​

STUDIA MAGISTERSKIE

 Język polski

analiza danych – big data

e-biznes

ekonomia

ekonomiczna analiza prawa

finanse i rachunkowość – akredytowane przez ACCA

globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

kierunek menedżerski

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

międzynarodowe stosunki gospodarcze

polityka publiczna

turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

zarządzanie

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

zarządzanie projektami (NOWOŚĆ)

Język angielski

Advanced Analytics – Big Data (MA)

Finance & Accounting (MA)

Global Business, Finance and Governance (MA)

International Business (MA)

International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (MA)


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


​tel. centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

tel. rekrutacja: +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

DZIEŃ OTWARTY W ZMIENIONEJ FORMULE - ONLINE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH zaprasza 14 marca 2020 r.

czytaj dalej

NAJLEPSZE KIERUNKI EKONOMICZNE W 2020

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

czytaj dalej

SGH NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ EKONOMICZNĄ W POLSCE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2017 opublikowanym przez „Perspektywy” 12 czerwca.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane