Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Detektywistyka - studia I stopnia

Zawód detektywa w obecnej chwili kiedy zachodzą liczne przemiany w społeczeństwie zdobywa coraz większą popularność.

Studia I stopnia - ścieżka specjalizacyjna do wyboru

licencjackie stacjonarne
– 3 lata (6 semestrów)
licencjackie niestacjonarne
– 3 lata (6 semestrów)

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).

Studenci zdobywają aktualną wiedzę z zakresu usług detektywistycznych w aspekcie ich podstaw prawnych, aby mogli przygotowywać i wspierać procedury prawne, zgodnie z interesem klienta.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje niezbędne do wsparcia toczącego się śledztwa, a także do oceny jego przebiegu i optymalnego planowania czynności własnych. Ukończenie specjalności Detektywistyka i osiągniecie niezbędnych kwalifikacji pozwala studentom na uzyskanie licencji detektywa. Zdobędzie wiedzę niezbędną przy wykonywaniu tego zawodu, z zakresu: prawo dowodowe, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyki i psychologii sądowej. Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawdzić będzie mógł w warsztatach praktycznych w terenie.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: detektywistyka znajdują się m.in.:

  • etyka zawodowa detektywa
  • prawo wykroczeń
  • wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego
  • prawo dowodowe
  • wybrane elementy psychologii sądowej
  • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
  • wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe 

Powiązane kierunki

Aktorstwo - jednolite studia magisterskie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Aktorstwo.

czytaj dalej

Informatyka i ekonometria w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3,5 roku, kończą się egzaminem dyplomowym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane