Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Psychologia medyczna to nowa dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce.

Kierunek Psychologia Medyczna na Wyższej Szkole Rehabilitacji  otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów “Studia z Przyszłością”.

Psychologia medyczna mieści w sobie ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym.  Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Nauka na kierunku psychologia medyczna trwa 3 lata, po ukończeniu których,  studenci uzyskują tytuł licencjata.
Absolwenci po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogli zdecydować, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa.
Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje naszym absolwentom możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Co daje Ci licencjat z psychologii medycznej?

  • Przyszłość – Absolwenci kierunku psychologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa.
  • Możliwości – Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia medyczna absolwent będzie mógł zdecydować, czy kontynuować studia psychologiczne i zostać psychologiem, czy zgłębić wiedzę z innej dziedziny.
  • Wiedza – Absolwent psychologii medycznej zdobędzie nie tylko podstawowe wykształcenie psychologiczne, ale również dzięki udziałowi w ćwiczeniach klinicznych otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania medycznego pacjenta
  • Przygotowanie – Trzyletnie studia na kierunku psychologia medyczna przygotowują do pracy w warunkach ekstremalnych i obciążających zarówno z jednostką jak i grupą ludzi.
  • Wszechstronność – Psycholog medyczna to zawód, który łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.

Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu), a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane