Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Żegluga śródlądowa

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa.

Żegluga śródlądowa


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4-letnie, 8 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
 • Zarządzanie w żegludze śródlądowej


Studenci Wydziału Nawigacyjnego PM kierunku żegluga śródlądowa uczą się dwutorowo, nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent i absolwentka ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej.

Druga droga absolwentów to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, możliwa dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczących pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. 

Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz gazów skroplonych i obsługi terminali LNG. Żegluga śródlądowa jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska.

Argumenty

Wysokie pensje i pewność pracy w Polsce i UE, zarówno jako kapitan jednostki śródlądowej jak i kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym. Możliwość pracy w centrach usługi informacji rzecznej (RIS). Możliwość podjęcia pracy w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Po ukończeniu kursu na poziomie zarzadzania możliwość pracy jako kapitan żeglugi wielkiej.

Perspektywy pracy zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej.

Szybka droga kariery zawodowej.

Pracownie, laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt

 • jedyny w Polsce symulator manewrowy jednostki śródlądowej.
 • symulator manewrowy statku morskiego.
 • symulator  systemu map elektronicznych ECDIS.
 • centrum Technologii Przewozów LNG- symulator  załadunku ładunków ciekłych.
 • symulator system antykolizyjnego ARPA.
 • symulator łączności satelitarnej GMDSS.
 • symulator systemów kierowania ruchem jednostek VTS.
 • symulator wirtualnych przeglądów statku.       

Certyfikaty

Kierunek żegluga śródlądowa na PM zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

1. Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe.                                  
2. Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy.                                      
3. Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.                                  
4. Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.           
5. Security- awareness - Problematyka ochrony na statku.
6. For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.
7. Utilizing of radar and  ARPA -  operational level - Wykorzystanie radaru i  ARPA - na poziomie operacyjnym.
8.GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa.
9. Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych.
10. Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS.
11. Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Praca

Praktyki na kierunku żegluga śródlądowa na Politechnice Morskiej realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku badawczo-szkolnym Nawigator XXI jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze, lodołamacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Ukończenie gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i za granicą, gdzie stawki kapitana sięgają nawet 600 do 800 euro dziennie.Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa. Absolwenci PM, po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.
 

Powiązane kierunki

Automatyka i robotyka

to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej przyszłościowe kierunki studiów.

czytaj dalej

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin.

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie.

czytaj dalej

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane