Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. dr hab. Piotr Borek

przejdź do spisu treści
Z dniem 1 października Uniwersytet Pedagogiczny zmienia nazwę na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w 1946 r. Misją uczelni od 77 lat jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Możliwość tę daje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach, zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce studiów najchętniej wybieranych na uniwersytecie, jednak uczelnia prowadzi również szereg kierunków filologicznych, administracyjnych oraz studiów technicznych i inżynierskich.

Uniwersytet  kształci 16 tysięcy studentów na ponad 70 kierunkach i w ponad 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi, obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Wydziały:

Absolwenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także zachęca ich do angażowania się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej.

Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Akademicki Związek Sportowy, Chór Mieszany Educatus i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, posiada prężnie działające Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń. Ogromnym zainteresowaniem i popularnością cieszy się działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji oraz Centrum Obsługi Studenta. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Działu Spraw Studenckich, zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które wchodzą w skład działu. 

Liczna grupa studentów Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje z blisko 600 uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki którym istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest przede wszystkim kojarzony z głównym gmachem uczelni znajdującym się przy ul. Podchorążych 2. Na przestrzeni lat uczelnia znacząco rozbudowała jednak swoją infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym, składa się ona obecnie z blisko 20 obiektów. Dziś budynki należące do Uniwersytetu znajdują się w różnych częściach Krakowa: przy ul. Ingardena 4, ul. Mazowieckiej 43, ul. Karmelickiej 41, ul. Studenckiej 5, ul. Podbrzezie 3, ul. Jęczmiennej 9 i na os. Stalowym 17. Uniwersytet posiada także Fort Skotniki (ul. Kozienicka 24) i Fort Bronowice (ul. Rydla, w trakcie renowacji). Amatorów sztuki na pewno zainteresuje Galeria Podbrzezie przy ul. Podbrzezie 3. Natomiast miłośnicy astronomii i gór mogą odkryć, najwyżej położone w Polsce, uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne, znajdujące się w Gorcach, na szczycie góry Suhora, które współpracuje ze światową siecią obserwatoriów astronomicznych.  

Ważnym zapleczem są komfortowe domy akademickie, które oferują ponad 1000 miejsc. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowany w jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Domy Studenckie są wyposażone w pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Standardowy pokój, oprócz mebli posiada lodówkę i aneks sanitarny. W każdym budynku znajduje się m.in. kuchnia oraz pomieszczenie wspólne. Domy studenckie są wyposażone w Internet oraz posiadają miejsca parkingowe. Uniwersytet oferuje również pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest cieszący się dużym zainteresowaniem studentów Ośrodek Wychowania Fizycznego, składający się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m.in. siłowni, sal gimnastycznych oraz fitness). W ramach zajęć Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyki rowerowej, jogi, kulturystyki, pilatesu, piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć tanecznych, koszykówki oraz siatkówki. Dodatkowo uczelnia posiada w swojej infrastrukturze przy ul. Ingardena krytą pływalnię, saunę oraz Klub Studencki „Bakałarz”.

Rangę Uniwersytetu wzmacnia również Wydawnictwo Naukowe, które rocznie wydaje ok. 100 publikacji. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa. Wszystko te elementy i dokonania sprawiają, że Uniwersytet cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży podejmującej studia w Krakowie. Postrzegany jest jako Uczelni a nowoczesna, rozwijająca się wszechstronnie i mająca ugruntowaną pozycję w krajowej i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Stwarza to pierwszorzędne warunki do dalszego kształcenia i rozwoju naukowego.


Zobacz katalog kierunków 2024/2025
- Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


przejdź do spisu treści

To najstarsza, a zarazem najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce,
która swoje 75-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością
i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50  kierunkach studiów.  Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , aż 84%  ankietowanych absolwentów  poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Poza budynkami w których realizowana jest dydaktyka uczelnie podsiada również najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora, Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.  Ważnym zapleczem uczelni jest także nowoczesne zaplecze mieszkaniowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak” na  ul. Armii Krajowej, „Atol” na ul. Grochowej oraz „Zaułek”na ul. Piekarskiej. 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:

KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

STUDIA II STOPNIA


STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów: 

Lista kierunków i szczegółowe informacje : studiapodyplomowe.up.krakow.pl


Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2024/2025

Studia I stopnia

administracja 
stacjonarne i niestacjonarne

architektura informacji 
stacjonarne i niestacjonarne,

archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 
stacjonarne i niestacjonarne,

bezpieczeństwo międzynarodowe
stacjonarne i niestacjonarne

bezpieczeństwo narodowe
stacjonarne i niestacjonarn

bezpieczeństwo zdrowotne
stacjonarne

bioinformatyka
stacjonarne i niestacjonarne

biologia
stacjonarne i niestacjonarne

cyberbezpieczeństwo
stacjonarne i niestacjonarne

design
stacjonarne

digital design
stacjonarne

dziennikarstwo
stacjonarne i niestacjonarne

edukacja techniczno-informatycznastacjonarne i niestacjonarne

ekonomia
stacjonarne i niestacjonarne

ekoturystyka
stacjonarne i niestacjonarne

etyka – mediacje i negocjacje
stacjonarne i niestacjonarne

filologia angielska
stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

filologia germańska
stacjonarne i niestacjonarne

filologia hiszpańska
stacjonarne

filologia polska
stacjonarne i niestacjonarne

filologia romańska
stacjonarne

filologia rosyjska
stacjonarne

filologia ukraińska
stacjonarne

filologia włoska
stacjonarne

filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
stacjonarne

fizyka
stacjonarne

geodezja i geoinformacja
stacjonarne

geografia
stacjonarne i niestacjonarne

geopolityka
stacjonarne i niestacjonarne

gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
stacjonarne

grafika
stacjonarne

historia
stacjonarne

historia - studia nauczycielskie
stacjonarne

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
stacjonarne i niestacjonarne

informatyka
stacjonarne i niestacjonarne (inżynierskie)

informatyka stosowana
stacjonarne i niestacjonarne

inżynieria bezpieczeństwa
stacjonarne i niestacjonarne

kognitywistyka
stacjonarne

komunikacja wizualna
stacjonarne

kryminalistyka
stacjonarne i niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach
stacjonarne i niestacjonarne

logistyka
stacjonarne i niestacjonarne

logopedia
stacjonarne

malarstwo
stacjonarne

matematyka
stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

międzynarodowa polityka społeczna i analityka
stacjonarne i niestacjonarne

nauczyciel biologii i geografii
stacjonarne i niestacjonarne

ochrona ludności i obrona cywilna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika resocjalizacyjna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika specjalna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika szkolna z edukacją techniczną
stacjonarne i niestacjonarne

pielęgniarstwo
stacjonarne i niestacjonarne

praca socjalna
stacjonarne i niestacjonarne

prawo
stacjonarne i niestacjonarne

psychologia
stacjonarne i niestacjonarne

psychologia i biologia zwierząt
stacjonarne i niestacjonarne

socjologia
stacjonarne i niestacjonarne

stosunki międzynarodowe
stacjonarne i niestacjonarne

studia nad wizualnością - Visual Studies
stacjonarne

sztuka i edukacja
stacjonarne

sztuka i media
stacjonarne

turystyka historyczna i muzealnictwo
stacjonarne i niestacjonarne

turystyka i rekreacja
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
stacjonarne

zarządzanie kryzysowe
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie w służbach społecznych
stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

administracja
stacjonarne i niestacjonarne

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
stacjonarne i niestacjonarne

art & design
stacjonarne

art & science
stacjonarne i niestacjonarne

bezpieczeństwo narodowe
stacjonarne i niestacjonarne

biolingwistyka z komunikacją kliniczną
stacjonarne

biologia
stacjonarne i niestacjonarne

biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
stacjonarne i niestacjonarne

dziennikarstwo
stacjonarne i niestacjonarne

edukacja techniczno-informatyczna
stacjonarne i niestacjonarne

ekonomia
stacjonarne i niestacjonarne

etyka – mediacje i negocjacje
stacjonarne i niestacjonarne

filologia angielska
stacjonarne i niestacjonarne

filologia germańska
stacjonarne

filologia hiszpańska
stacjonarne

filologia polska
stacjonarne i niestacjonarne

filologia romańska
stacjonarne

filologia rosyjska
stacjonarne

filologia włoska
stacjonarne

fizyka
stacjonarne

geografia
stacjonarne i niestacjonarne

geopolityka
stacjonarne i niestacjonarne

historia
stacjonarne i niestacjonarne

kryminalistyka
stacjonarne i niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach
stacjonarne i niestacjonarne

logistyka
stacjonarne i niestacjonarne

logopedia
stacjonarne i niestacjonarne

malarstwo
stacjonarne

matematyka
stacjonarne i niestacjonarne

Media Content & Creative Writing
stacjonarne i niestacjonarne

międzynarodowa polityka społeczna i analityka
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika
stacjonarne i niestacjonarne

praca socjalna
stacjonarne i niestacjonarne

socjologia
stacjonarne i niestacjonarne

stosunki międzynarodowe
stacjonarne i niestacjonarne

studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
stacjonarne

sztuka i edukacja
stacjonarne

sztuka współczesna
stacjonarne

turystyka i rekreacja
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
stacjonarne

zarządzanie ochroną środowiska
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie w służbach społecznych
stacjonarne i niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie

filologia angielska
stacjonarne

historia - studia nauczycielskie
stacjonarne

logopedia
stacjonarne

matematyka
stacjonarne

nauczyciel biologii i geografii
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika specjalna
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika szkolna z edukacją techniczną
stacjonarne i niestacjonarne

prawo
stacjonarne i niestacjonarne

psychologia
stacjonarne i niestacjonarne

psychologia i biologia zwierząt
stacjonarne i niestacjonarne


 

>> Katalog kierunków 2024/2025 - Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <<
(uken.krakow.pl)Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
art & science II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biolingwistyka z komunikacją kliniczną II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekoturystyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i geoinformacja I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia - studia nauczycielskie Magister Stacjonarny
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
media content & creative writing II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauczyciel biologii i geografii Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona ludności i obrona cywilna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika szkolna z edukacją techniczną Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia i biologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia nad wizualnością - Visual Studies I stopnia Stacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie ochroną środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@uken.krakow.pl

Wydziały:

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 1 czerwca rusza rekrutacja na studia

Dla nowych studentów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował 13 160 miejsc na 79 kierunkach studiów.

czytaj dalej

7 powodów by studiować w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ZAPRASZAMY 19 kwietnia 2024 roku

czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w prowadzeniu badań naukowych

Wykład w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

W Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ruszyła rekrutacja śródroczna!

od 15 stycznia 2024 roku

czytaj dalej

Wykład prof. Artura B. Chmielewskiego „Technologie kosmiczne NASA”

8 grudnia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Targi Pracy 2023 w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędą się hybrydowe Targi Pracy 2023 - "Zostań architektem swojej kariery"

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: trwa elektroniczna rejestracja na studia na rok akademicki 2023/2024

Uczelnia w swojej ofercie ma ponad siedemdziesiąt kierunków i ponad dwieście specjalności. Jest z czego wybierać!

czytaj dalej

Dodatkowy nabór na studia!

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłosił dodatkowy nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2023 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W roku akademickim 2023/2024 w naszej ofercie znalazło się blisko 70 kierunków i ponad 200 specjalności. Wśród nich: studia humanistyczne, inżynierskie, artystyczne, filologiczne, pedagogiczne, ścisłe i przyrodnicze, a także z zakresu prawa, administracji i psychologii.

czytaj dalej

Poznaj bogatą ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotował szeroką ofertę studiów podyplomowych. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane