Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Civitas

Collegium Civitas

Rok założenia: 1997 | Rektor: prof. dr hab. Stanisław Mocek

Collegium Civitas – odkryj magię studiowania!

W samym sercu Warszawy, na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki, mieści się Collegium Civitas, nowoczesna uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim praktyczne podejście do kształcenia docenione m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, unikatowe w skali kraju specjalności stworzone we współpracy z pracodawcami oraz wysoki poziom umiędzynarodowienia.

Zajęcia prowadzą światowej klasy eksperci, specjaliści z zakresu zarządzania, administracji, dyplomacji i mediów. Naszym studentom dajemy szansę na zbudowanie wyjątkowej relacji mistrz-uczeń i komfortowe studiowanie – zajęcia odbywają się w małych grupach.

Porozumienia z zagranicznymi uniwersytetami (podwójne dyplomy), współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów czy organizacji pozarządowych otwierają przed absolwentami Collegium Civitas szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Uczelnia proponuje nowoczesne pod względem akademickim i rynkowym programy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim (ponad 60 specjalności na czterech kierunkach studiów I i II stopnia oraz ponad 30 programów na studiach podyplomowych) oraz studia dwujęzyczne: polsko-angielskie (13 specjalności). Oferta edukacyjna obejmuje również możliwość uzyskania doktoratu, uczestnictwo w kursach i warsztatach oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego.Collegium Civitas oferuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, prowadzone w języku polskim, angielskim oraz dwujęzyczne (polsko-angielskie), w sześciu obszarach tematycznych:

Dziennikarstwo i nowe media

Studia z obszaru nowych mediów i dziennikarstwa dają szerokie możliwości rozwoju w branży medialnej i PR. Studenci szlifują warsztat dziennikarski, redagują teksty, tworzą materiały multimedialne i poznają pracę redakcji od wewnątrz. Staże i praktyki studenckie odbywają się w redakcjach ogólnopolskich gazet, tygodników, telewizji, radiostacji, magazynów lifestylowych, filmowych i sportowych

W programie m.in.:

 • warsztaty reportażu, montażu obrazu i dźwięku
 • podstawy dziennikarstwa internetowego
 • tworzenie komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • marketing internetowy (SEM, SEO), PR i social media
 • strategie perswazyjne
 • modele biznesowe mediów
 • ewolucja Internetu i konwergencja mediów
 • e-commerce i planowanie strategii

Zajęcia ze studentami prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie mediów, znani dziennikarze oraz publicyści, m.in.: Jacek Żakowski (laureat Superwiktora 2015), Konrad Piasecki (laureat Grand Press 2015), Wojciech Orliński, Edwin Bendyk, Karolina Lewicka, Grzegorz Rzeczkowski, Roman Kurkiewicz, Michał Komar, Rafał Woś, Juliusz Braun, Krzysztof Komar, Michał Broniatowski, Marcin Łukawski, Wojciech Maziarski, Joanna Szczęsna, Weronika Kostyrko, Barbara Hrybacz, Robert Bogdański, Robert Kozak, Grzegorz Lindenberg, Agnieszka Biernacka-Szpunar (MBA), Lisa Marie Bochneak (MBA).

ATUTY

 •  Najlepszy kierunek praktyczny w Polsce według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 •  Zajęcia z praktykami w dziedzinie mediów, znanymi dziennikarzami i publicystami
 •  Szerokie możliwości rozwoju w branży medialnej i PR
 •  Staże i praktyki w redakcjach ogólnopolskich gazet, telewizji, radiostacji, serwisach internetowych

Zarządzanie i marketing

Studia z zarządzania i marketingu otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy zatrudnienia. W sektorach związanych z biznesowym wykorzystaniem umiejętności miękkich poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Przygotowujemy studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów w takich dziedzinach jak: HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Uczymy podejmowania trafnych decyzji i przedsiębiorczości.

W programie m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie,
 • nowe trendy marketingu w Internecie i komunikacja w social media,
 • marketing interaktywny,
 • Public Relations i reklama,
 • analityka danych, big data i kodowanie,
 • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania (w tym międzykulturowego), biznesu, planowania strategicznego oraz specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. dr Małgorzata Baran, Zofia Telakowska (MBA), dr Magdalena Kraszewska, dr Kamil Zubelewicz, Karolina Lignar-Paczocha, Liliana Anam, Maria Parysz. Wśród wykładowców znajdują się również trenerzy, specjaliści, praktycy reklamy, marketingu, brandingu i PR, zawodowo związani z agencjami reklamowymi, Public Relations oraz domami mediowymi.

Programy studiów realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

ATUTY

 • Najnowocześniejszy program Zarządzania w Polsce
 • Certyfikat DIMAQ (Digital Marketing Qualification) – pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych
 • Zajęcia z praktykami zarządzania, biznesu, planowania strategicznego
 • Przygotowanie do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów HR, PR, CSR, komunikacji i informacji

Psychologia i coaching

Wraz z rozwojem osobistym i zawodowym w dużym stopniu wzrosły potrzeby psychologiczne jednostki i społeczeństwa. Specjalizacje zawodowe bazujące na osiągnięciach psychologii i coachingu są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Przygotowujemy przyszłych specjalistów HR, trenerów osobistych, a także doradców biznesowych, w tym funkcjonujących w szczególnie dynamicznie rozwijającej się branży medycznej.

W programie m.in.:

 • coaching
 • team management
 • narzędzia zarządzania kompetencjami
 • techniki komunikacji interpersonalnej
 • systemy rekrutowania, motywowania i selekcji
 • techniki stymulowania rozwoju osobistego

Wykłady i ćwiczenia prowadzą specjaliści z zakresu psychologii społecznej i coachingu m.in. prof. Jadwiga Koralewicz, dr Ewa Gniazdowska, dr Joanna Kowalczewska, Monika Klonowska, Karolina Lignar-Paczocha, dr Wioletta Małota, a także coachowie International Coach Federation: Iwona Kubiak (PCC), Kaja Kozłowska (ACC), Dorota Jużak (PCC), dr Diana Malinowska (ACC), Anna Pędzieszczak-Owczarczyk (PCC).

ATUTY

 • Specjalizacje zawodowe z zakresu psychologii i coachingu – najbardziej pożądane na rynku pracy
 • Wśród wykładowców specjaliści z zakresu psychologii społecznej, socjologii i coachingu
 • Szerokie perspektywy zawodowe dla przyszłych specjalistów HR, trenerów osobistych, a także doradców biznesowych
 • Międzynarodowy certyfikat umożliwiający akredytację na profesjonalnego coacha Associate Certified Coach International Coach Federation
 • Kierunek Life Coaching Advanced to pierwsze w Polsce studia podyplomowe zakończone egzaminem International Coach Federation na poziomie Professional Certified Coach

Bezpieczeństwo i analiza informacji

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie. Podczas zajęć studenci uczą się używania narzędzi analitycznych oraz uzyskują praktyczną wiedzę umożliwiającą ocenę zagrożeń w skali mikro i makro. Dzięki temu są w stanie analizować zjawiska wpływające na stabilność i bezpieczeństwo organizacji i firm z różnych sektorów gospodarki, a także na funkcjonowanie państwa.

Przy Collegium Civitas działa jedyne w Polsce Centrum Badań nad Terroryzmem, a także Instytut Analizy Informacji.

W programie m.in.:

 • metodologia i techniki analizy informacji
 • cyberbezpieczeństwo
 • planowanie i organizacja pracy zespołów analitycznych
 • analiza systemowa sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • analiza ryzyka
 • studia strategiczne

Wśród wykładowców znajdują się osoby zawodowo związane z pracą służb mundurowych, przeciwdziałaniem przestępczości, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu międzynarodowego, a także analitycy mający doświadczenie dydaktyczne zdobyte za granicą, m. in. dr Krzysztof Liedel, prof. Tomasz Aleksandrowicz, dr Paulina Piasecka, dr Katarzyna Maniszewska, Andrzej Mroczek, Grzegorz Cieślak, Witold Lewandowski.

ATUTY

 • Wśród wykładowców pracownicy służb mundurowych, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu
 • Zajęcia z zakresu metodologii analizy informacji, cyberbezpieczeństwa, planowania strategii kryzysowych i konfliktowych
 • Jedyne w Polsce Centrum Badań nad Terroryzmem
 • Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania narzędzi analitycznych oraz oceny zagrożeń
 • Przygotowanie do pracy w charakterze analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie

Stosunki międzynarodowe i dyplomacja

Kariera zawodowa i sukces w prowadzeniu przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym wymagają rozeznania w relacjach międzykulturowych i posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych. Oferujemy studia oparte na nowoczesnych programach obejmujących zagadnienia negocjacji i biznesu międzynarodowego, relacji międzykulturowych, studiów wschodnich i azjatyckich oraz amerykanistycznych. Nasze studia z dziedziny dyplomacji przygotowują do pracy w służbie zagranicznej i strukturach administracji UE, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych instytucjach gospodarczych i korporacjach. Są źródłem zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w obszarze dyplomacji.

W programie m.in.:

 • cyberbezpieczeństwo
 • gospodarka światowa i globalizacja
 • integracja europejska
 • negocjacje międzynarodowe
 • relacje międzykulturowe
 • studia i gry strategiczne
 • protokół dyplomatyczny
 • prawo dyplomatyczne, konsularne, międzynarodowe i unijne
 • techniki komunikacji i negocjacji
 • formy dyplomacji publicznej
 • zarządzanie projektami w dyplomacji
 • instytucje i proces podejmowania decyzji w UE
 • promocja marki narodowej

Najwyższy profesjonalizm i szczegółową wiedzę podczas zajęć przekazują praktycy dyplomacji i stosunków międzynarodowych: byli i obecni ambasadorowie RP, doradcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in.: prof. Paweł Dobrowolski, prof. M. Krzysztof Byrski, prof. Krzysztof Dębnicki, dr Maciej Kozłowski, dr Wiktor Ross, dr Tadeusz Diem, dr Sławomir Klimkiewicz, amb. Grzegorz Dziemidowicz, amb. Henryk Lipszyc, Paweł Potoroczyn. Wśród wykładowców są także ekonomiści, badacze Europy, Azji, Ameryk, a także specjaliści z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych, m.in. prof. Leszek Jesień, prof. Waldemar J. Dziak, prof. Tomasz Stryjek, prof. Marek Cichocki, prof. Bohdan Szklarski, dr Kerry Longhurst, dr Julian Pańków, dr Rafał Trzaskowski, dr Łukasz Tolak, dr Marcin Gajek, dr Tomasz Płudowski, dr Piotr Łaciński.

ATUTY

 •  Wyjątkowy think tank dyplomatyczny na skalę europejską
 •  Nowoczesne programy studiów z zakresu negocjacji i biznesu międzynarodowego, relacji międzykulturowych, studiów wschodnich, azjatyckich oraz amerykanistycznych
 •  Zajęcia z praktykami dyplomacji i stosunków międzynarodowych z pracodawcami
 •  Praktyczny profil kształcenia
 •  Unikatowe w skali kraju specjalności
 •  Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej, strukturach UE, NGO, międzynarodowych instytucjach gospodarczych i korporacjach

Socjologia, kultura, sztuka

Programy studiów z tego zakresu tematycznego pozwalają pogłębić wiedzę o otaczającym świecie, poznać zjawiska i procesy społeczne, a także dowiedzieć się, jak wykorzystać kulturę i sztukę w pracy zawodowej.

W ramach studiów socjologicznych podejmowane są zagadnienia m.in. takie jak: wpływ polityki na społeczeństwo, zjawiska demograficzne i społeczne. Umiejętność skutecznej komunikacji w kręgach kultury oraz wśród różnorodnych grup społecznych wymaga obycia, wiedzy i znajomości praktycznych narzędzi. Wybór studiów z tego obszaru tematycznego pozwala na płynne poruszanie się w tych obszarach i podjęcie pracy w ośrodkach badań, służbach społecznych, mediach, sektorze życia publicznego czy ośrodkach kultury. Inne programy umożliwiają poznanie specyfiki handlu dziełami sztuki i dobrami luksusowymi, a także uzyskanie doświadczenia w analizie dzieł sztuki.

W programie m.in.:

 • rozwój sytuacji demograficznej
 • socjomedycyna
 • zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym
 • urbanistyka
 • rozwój sztuki w poszczególnych okresach historycznych
 • specyfika handlu dobrami luksusowymi
 • funkcjonowanie struktur społecznych i formowanie instytucji
 • rozwój teorii tworzenia więzi międzyludzkich
 • metody rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
 • modele komunikacji

Wśród wykładowców znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, autorzy licznych publikacji, specjaliści w zakresie teorii socjologicznych, badań społecznych, socjologii kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej, m.in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Jan Pakulski, prof. Hanna Palska, prof. Rafał Pankowski, prof. Paweł Ruszkowski, prof. Jan Skórzyński, prof. Stanisław Faliński, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Xymena Bukowska, dr Katarzyna Iwińska, dr Barbara Markowska, dr Marta Sałkowska, dr Stefania Bernini, dr Robert Sobiech, dr Natalia Ryabinska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński, dr Jacek Bieliński, dr Michał Bardel, dr Krzysztof Kasianiuk, dr Grzegorz Makowski oraz psycholodzy, pracownicy instytucji zdrowia publicznego, specjaliści w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i chorób cywilizacyjnych.

ATUTY

 • Praktyczna wiedza z zakresu zjawisk i procesów społecznych oraz skutecznej komunikacji
 • Wśród wykładowców specjaliści w zakresie socjologii, badań społecznych, mniejszości etnicznych, filozofii, sztuki i kultury współczesnej
 • Najlepsze studia socjologiczne wśród uczelni niepublicznych w Polsce według rankingu Perspektywy 2018
 • Programy z zakresu specyfiki handlu i analizy dzieł sztuki
 • Przygotowanie do pracy w ośrodkach badań, służbach społecznych, mediach, sektorze życia publicznego czy ośrodkach kultury

Studia licencjackie i magisterskie w Collegium Civitas

(ok. 70 specjalności) prowadzone są w ramach 4 kierunków:

 • Zarządzanie ( studia I stopnia)
 • Socjologia (studia I stopnia oraz studia II stopnia)
 • Stosunki Międzynarodowe (studia I stopnia oraz studia II stopnia)
 • Dziennikarstwo i nowe media (studia I stopnia)

Studia podyplomowe, doktorat, kursy, szkolenia

Obecnie proponujemy 29 kierunków studiów podyplomowych. Co roku aktualizujemy naszą ofertę badając dynamicznie zmieniające się potrzeby pracowników, zmiany zachodzące na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe.

Oferta edukacyjna obejmuje również możliwość uzyskania doktoratu, uczestnictwo w kursach i warsztatach oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki (VII-XII piętro), zaś kursy języków obcych w laboratoriach Empik School.

ZARZĄDZANIE I MARKETING


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing, reklama i nowe media (Socjologia)
 • Marketing, reklama i nowe media (Stosunki międzynarodowe)
 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Biznes międzynarodowy
DWUJĘZYCZNE
 • Zarządzanie / Business Management
 • Biznes międzynarodowy / International Business
 • Biznes i marketing międzynarodowy / International Business and Marketing
 • Public relations, marketing, nowe media / PR, Marketing, New Media
PO ANGIELSKU
 • Business Management
 • International Business and Marketing
 • Public Relations, Marketing and New Media
 • Startup Workshop

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes międzynarodowy i negocjacje
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding (Socjologia)
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding na (Stosunki międzynarodowe)
DWUJĘZYCZNE
 • Biznes międzynarodowy i negocjacje / International Business and Negotiations
PO ANGIELSKU
 • International Business and Negotiations

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Analityka danych, big data i kodowanie (Zarządzanie)
 • Analityka danych, big data i kodowanie (Socjologia)
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing, reklama i nowe media (Socjologia)
 • Marketing, reklama i nowe media (Stosunki międzynarodowe)
 • Biznes i marketing międzynarodowy

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes i gospodarka w Azji
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding (Socjologia)
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding (Stosunki międzynarodowe)
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Socjologia)
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Stosunki międzynarodowe)

PODYPLOMOWE

W JĘZYKU POLSKIM
 • Analityka HR
 • Manager CSR
 • Psychologia przywództwa

NOWE MEDIA I DZIENNIKARSTWO


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Nowe media i dziennikarstwo
 • Komunikacja multimedialna. Twórcy internetowi, social media i wideo w sieci
 • Marketing, reklama i nowe media na Stosunkach międzynarodowych
 • Marketing, reklama i nowe media na Socjologii
DWUJĘZYCZNE
 • Nowe media i dziennikarstwo / New Media and Journalism
 • Public Relations, marketing, nowe media / PR, Marketing, New Media
 • Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe / Media, Diplomacy and International Negotiations
PO ANGIELSKU
 • Media, Diplomacy and International Negotiations
 • New Media and Journalism
 • Public Relations, Marketing and New Media

STUDIA II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Nowe media
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, PR, branding na Socjologii
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, PR, branding na Stosunkach międzynarodowych

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Nowe media i dziennikarstwo
 • Komunikacja multimedialna. Twórcy internetowi, social media i wideo w sieci
 • Marketing, reklama i nowe media (Stosunki międzynarodowe)
 • Marketing, reklama i nowe media (Socjologia)

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Nowe media
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, PR, branding (Socjologia)
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, PR, branding (Stosunki międzynarodowe)

PODYPLOMOWE

W JĘZYKU POLSKIM
 • Muzyka w mediach

PSYCHOLOGIA I COACHING


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Psychologia społeczna
DWUJĘZYCZNE
 • Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe/ Media, Diplomacy and International Negotiations
 • Public Relations, Marketing, New Media / Public Relations, marketing, nowe media
PO ANGIELSKU
 • Media, Diplomacy and International Negotiations
 • Public Relations, Marketing, New Media

II STOPNIA

PO ANGIELSKU
 • International Business and Negotiations
 • International Peace and Conflict Studies

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Psychologia społeczna

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Coaching i psychologia społeczna

PODYPLOMOWE

W JĘZYKU POLSKIM
 • Psychologia przywództwa
 • Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
 • Train the Trainer – Porozumienie bez przemocy

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Marketing, reklama i nowe media – na Stosunkach międzynarodowych
 • Biznes międzynarodowy
DWUJĘZYCZNE
 • Stosunki międzynarodowe / International Relations
 • Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe / Media, Diplomacy and International Negotiations
 • Biznes i marketing międzynarodowy / International Business and Marketing
 • Biznes międzynarodowy / International Business
PO ANGIELSKU
 • International Relations
 • International Business and Marketing
 • Media, Diplomacy and International Negotiations

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes międzynarodowy i negocjacje
 • Stosunki międzynarodowe
DWUJĘZYCZNE
 • Stosunki międzynarodowe / International Relations
 • Biznes międzynarodowy i negocjacje / International Business and Negotiations
PO ANGIELSKU
 • International Relations
 • International Business and Negotiations
 • International Peace and Conflict Studies

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia azjatyckie: kultura, polityka, gospodarka
 • Marketing, reklama i nowe media – na Stosunkach międzynarodowych
 • Biznes międzynarodowy

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Biznes i gospodarka w Azji
 • Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding – na Stosunkach międzynarodowych
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Socjologia)
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Stosunki międzynarodowe)
 • Stosunki międzynarodowe
DWUJĘZYCZNE
 • Biznes międzynarodowy i negocjacje / International Business and Negotiations
 • Stosunki międzynarodowe / International Relations
PO ANGIELSKU
 • International Relations
 • International Business and Negotiations
 • International Peace and Conflict Studies

BEZPIECZEŃSTWO I ANALIZA INFORMACJI


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Kryminologia
DWUJĘZYCZNE
 • Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe / Media, Diplomacy and International Negotiations
 • Biznes i marketing międzynarodowy / International Business and Marketing
PO ANGIELSKU
 • International Business and Marketing
 • Media, Diplomacy and International Negotiations

STUDIA II STOPNIA

PO ANGIELSKU
 • International Business and Negotiations
 • International Peace and Conflict Studies

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Analityka danych, big data i kodowanie (Socjologia)
 • Analityka danych, big data i kodowanie (Zarządzanie)
 • Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Kryminologia

PODYPLOMOWE

W JĘZYKU POLSKIM
 • Skuteczny Inspektor Ochrony Danych
 • Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

SOCJOLOGIA, KULTURA I SZTUKA


STUDIA STACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Socjologia
 • Marketing, reklama i nowe media
 • Kryminologia
 • Psychologia społeczna
DWUJĘZYCZNE
 • Socjologia / Sociology
 • Public Relations, marketing, nowe media / Public Relations, Marketing, New Media
PO ANGIELSKU
 • Sociology

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Socjologia
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Stosunki międzynarodowe)
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Socjologia)

STUDIA NIESTACJONARNE


I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Socjologia
 • Marketing, reklama i nowe media
 • Kryminologia
 • Psychologia społeczna

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM
 • Socjologia
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Stosunki międzynarodowe)
 • Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Socjologia)

 


Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i nowe media Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
international relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
master of arts in human rights and genocide studies II stopnia Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

„MOŻNA” KSIĄŻKA O CC

Collegium Civitas opublikowało książkę o powstaniu i rozwoju uczelni.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie