Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mechanika i budowa maszyn

Specjalności: Mechanika lotnicza, Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy, Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy


Specjalność: Mechanika lotnicza 
studia 4 letnie, stacjonarne 
tytuł zawodowy: inżynier 

Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym oraz ośrodkach obsługi technicznej samolotów.

Podstawową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest obsługa techniczna wszystkich rodzajów statków powietrznych. W związku z tym studenci zapoznają się gruntownie z wyposażeniem samolotów, a w szczególności z systemami pokładowymi oraz systemami diagnostyki. Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia.

Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie, budowę śmigieł, elementy aerodynamiki i struktury samolotów turbinowych, tłokowych jak również śmigłowców. Zdobywają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej oraz zasad i technik wykonywania przeglądów w oparciu o tzw. badanie nieniszczące.

Studenci podczas studiów w PWSZ w Chełmie dodatkowo zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi różnych dziedzin lotnictwa jak również najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi pomocnymi w obsłudze samolotów.


Specjalność: Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy
studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur, planowania lotu.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.

Studia na specjalizacji pilotaż samolotowy w PWSZ w Chełmie w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach pilotów.

W ramach specjalizacji pilotaż samolotowy, studenci przechodzą program szkolenia teoretycznego do licencji zawodowej, który realizowany jest w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO.

Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie w zakresie pilotażu samolotów, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych. W ramach szkolenia praktycznego do licencji zawodowej, zdobywają nalot rzędu 200 godzin, który jest finansowany ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.


Specjalność: Inżynieria lotnicza ze specjalizacją  pilotaż śmigłowcowy 
studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz ma zapewnione szkolenie do uzyskani licencji pilota zawodowego. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur oraz planowania operacji lotniczych.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają również wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Studia w zakresie pilotażu śmigłowcowego, realizowane w tak szerokim zakresie w PWSZ w Chełmie, w pełni przygotowują do podjęcia pracy jako pilot w lotnictwie cywilnym jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane