Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

Rok założenia: 2000 | Rektor: Zenon Gniazdowski

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji założyciela Uczelni - Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku. Decyzja o utworzeniu Uczelni to między innymi efekt  kilkudziesięcioletniej działalności znanej i cenionej na warszawskim rynku edukacji informatycznej szkoły - Mila College.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku - informatyka. Poza studiami akademickimi Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie otwarte studia informatyczne - wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz innych szkół wyższych a także dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia oraz stopnia znajomości informatyki.


W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki aktualnie kształci się ponad tysiąc czterystu polskich i zagranicznych studentów zdobywających swoje zawodowe kompetencje z zakresu informatyki. Kompetencje te są potwierdzane dyplomami państwowymi - dyplomem inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka.

Ponadto Uczelnia oferuje możliwość uzyskania cenionych na ryku pracy certyfikatów branżowych ICT: PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001, Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP oraz wielu innych. W otwartych szkoleniach informatycznych organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uczestniczy corocznie od 5 do 7 tysięcy osób.

Poza zajęciami Studenci uczestniczą w działalności kół naukowych, w pracach samorządu studenckiego, w konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poprzez udział w programach europejskich stwarza swoim studentom możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus +.

Uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców (w tym 13 profesorów i 19 doktorów) o najwyższych kwalifikacjach, wśród nich wielu praktyków zatrudnionych w firmach branży ICT. W skład kadry profesorskiej WWSI wchodzą również wykładowcy zagraniczni z uniwersytetów amerykańskich oraz europejskich.

Uczelnia dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową. Wśród 12 laboratoriów dydaktyczno-naukowych na wyróżnienie zasługują dwa unikatowe laboratoria: grafiki komputerowej oraz zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. Uczelnia dysponuje jednym z najbogatszych w Warszawie specjalistycznym księgozbiorem informatycznym liczącym ponad 10 000 woluminów oraz dostępem do światowych repozytoriów naukowych baz.

Siedziba Uczelni mieści się w centrum Warszawy, sąsiadując bezpośrednio z pomnikami historii i tradycji miasta (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesnymi instytucjami centrum finansowo – biznesowego stolicy.


Studia pierwszego stopnia – inżynierskie:

W ramach studiów inżynierskich proponujemy różnorodne i dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy programy studiów. Obecnie oferujemy kandydatom 7 rynkowych specjalności:

* specjalność realizowna w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 2-letnie (4-semestralne) studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich.  Obecnie oferujemy kandydatom następujące specjalności:

* specjalność realizowna w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi jednoroczne (dwu semestralne) studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach Zapraszamy


Studia pierwszego stopnia – inżynierskie:

W ramach studiów inżynierskich proponujemy różnorodne i dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy programy studiów. Obecnie oferujemy kandydatom 7 rynkowych specjalności:

* specjalność realizowna w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 2-letnie (4-semestralne) studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich.  Obecnie oferujemy kandydatom następujące specjalności:

* specjalność realizowna w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi jednoroczne (dwu semestralne) studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach 
Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Szkoła mieści się przy głównym ciągu komunikacyjnym – al. Jana Pawła II. Wszystkie środki komunikacji miejskiej, które mają swoje przystanki w okolicy skrzyżowań al. Jana Pawła II z ulicami Stawki i Anielewicza, zatrzymują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Uczelni.


Biuro Rekrutacji - studia I, II stopnia, studia podyplomowe (p. 208)
tel.: (22) 489-64-00
fax.:(22) 489-64-01
rekrutacja@wwsi.edu.pl
studiapodyplomowe@wwsi.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ZAPRASZA !!!

do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr zerowy dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki?

Wybór kierunku studiów oraz uczelni, w której chcemy studiować to jedna z najważniejszych decyzji, przesądzających na wiele lat o sytuacji życiowej.

czytaj dalej

IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane