Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia I i II stopnia

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp.

studia I stopnia - profil praktyczny stacjonarne (3-l)
studia  II stopnia - profil praktyczny stacjonarne (2-l)
studia II stopnia - profil praktyczny niestacjonarne (2-l)

studia I stopnia

Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, potrzebnym do wielu projektów i wykonywanych czynności. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną, wyposażających studenta w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych/instrumentalnych, podstawowej obsługi systemów muzycznych, podstawową wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

  • muzycy z przygotowaniem do udziału w wielu projektach scenicznych
  • muzycy sesyjni w niewymagających projektach muzycznych
  • prowadzący amatorskie zespoły rozrywkowe w charakterze instruktora
  • tworzący aranżacje i opracowania utworów

studia II stopnia

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, pozwalającym na pracę w każdych warunkach. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną dojrzałego artysty, wyposażamy go również w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia zespołów wokalnych/instrumentalnych, obsługi systemów muzycznych, wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata. Przygotowuje absolwenta do podjęcia większości wyzwań w obszarze muzyki rozrywkowej.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

  • muzycy z przygotowaniem do udziału we wszelkich projektach muzycznych
  • muzycy sesyjni
  • prowadzący wszelkie zespoły rozrywkowe w charakterze instruktora
  • tworzący aranżacje i opracowania utworów
  • obsługujący systemy rejestrowania dźwięku typu DAW
 

Powiązane kierunki

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym, obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.

czytaj dalej

Komunikacja międzykulturowa

to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

czytaj dalej

Agroleśnictwo

to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane