Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Intermedia

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji.

Kierunek Intermedia istnieje na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku od 2011 roku. Jego powstanie było konieczną reakcją na wymogi zmieniającej się sytuacji estetycznej w zakresie przygotowania specjalistów od artystycznego projektowania multimedialnego. Rozwój technologii elektronicznych oraz ich ekspansja na terytoria kulturowo-artystyczne sprawiły, iż we współczesnym świecie pojawiła się konieczność kształcenia również w tych dziedzinach.

Kierunek Intermedia wyrósł z istniejącej na Wydziale Rzeźby specjalizacji Intermedia, która okrzepła i przekształciła się w kierunek. W ramach kierunku na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia. Po pierwszym semestrze studiów na kierunku Intermedia I st. i Intermedia II st. można zdecydować się na wybór specjalności Fotografia znacząco poszerzającej wiedze i umiejętności w tym obszarze

Studenci kierunku Intermedia uczą się budować wypowiedzi artystyczne, łączące w sobie wiele technik, nośników, procedur zespolonych w spójną formalnie/treściowo wypowiedź artystyczną. Dlatego program studiów I st. na kierunku Intermedia obejmuje całą gamę przedmiotów-stymulatorów takich jak: fotografia, animacja, rysunek, rzeźba, projektowanie graficzne, technologie cyfrowe, projektowanie i organizację przestrzeni, performance, podstawy audio oraz wstęp do intermediów dopełnionych blokiem zajęć teoretycznych. Student Intermediów I st. jest tym sposobem wyposażany w wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania wypowiedzi artystycznych czerpiących z różnych źródeł.

Studia II st. na kierunku Intermedia nadal aktywizują i rozbudzają zainteresowania adeptów sztuki. jednocześnie oferując studia w dwóch wyraźnie sprofilowanych Pracowniach: Pracowni Przestrzeni Audio i Wideo (której program wyznaczają hasła: video zapis, video transmisja, video maszyna, video rytm, video obraz, video obiekt – video rzeźba, video performance, video plakat, video instalacja, video dokumentacja, video manipulacja...) oraz Pracowni Działań Trans dyscyplinarnych (Program Pracowni opiera się na zapoznaniu studentów z praktykami równoprawnego traktowania poszczególnych mediów i ich łączenia w ramach trans dyscyplinarnej wypowiedzi artystycznej). Studia w jednej z tych Pracowni to próba budowania własnego języka wypowiedzi wspomagana przedmiotami, które mają za zadanie dalszą krystalizację postaw studentów kierunku Intermedia.

Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką. 

Studentki i studenci oraz absolwentki i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, VideoNews, Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów WRO.

Przedmioty, które są wykładane w ramach kierunku Intermedia:


I stopień

 • Narracja wizualna
 • Percepcja zmysłowa
 • Technologie cyfrowe
 • Projektowanie graficzne
 • Realizacja obrazu filmowego
 • Podstawy Przestrzeni Audio i Video
 • Podstawy Działań Transdyscyplinarnych
 • Metodologia konstruowania projektów artystycznych

II stopień

 • Technologie cyfrowe
 • Fotografia kreacyjna
 • Grafika multimedialna
 • Realizacja obrazu video
 • Zajmowanie przestrzeni
 • Generatywna manipulacja obrazem
 • Pracownia Przestrzeni Audio i Video
 • Pracownia Działań
 • Transdyscyplinarnych
 • Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej

Intermedia I i II stopnia ze specjalnością Fotografia


Po pierwszym semestrze studiów (I i II stopnia) możliwy jest wybór specjalności Fotografia. Studentki i studenci kierunku Intermedia ze specjalnością Fotografia posiadają rozszerzony moduł przedmiotów m.in. w ramach Pracowni fotografii dokumentalnej i Pracowni fotografii projektowej. Wybór specjalności

Fotografia umożliwia wzmacnianie wiedzy i warsztatu osobom najbardziej zainteresowanym działaniami skupionymi wokół tego medium.


Perspektywy zatrudnienia


Absolwentki i absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej. Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów: uznane twórczynie i twórców. W ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystek i artystów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Zdobyte w trakcie studiów wszechstronne doświadczenie multimedialne pozwala na realne możliwości podjęcia pracy we wszelkich projektach interdyscyplinarnych związanych z kulturą i sztuką współczesną. 
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane