Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rok założenia: 1999 | Rektor: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

UKSW to jeden z wiodących i najchętniej wybieranych uniwersytetów w Polsce z doświadczoną kadrą akademicką i świetnym zapleczem naukowym. Jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Trzon naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowi ponad 700 pracowników naukowych

UKSW kształci w sumie 16 726 studentów

 • Studia stacjonarne - 11 735 studentów
 • Studia niestacjonarne – 4388 studentów
 • Studia podyplomowe – 603 studentów

Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom niepełnosprawnym. Nowoczesna infrastruktura naszych budynków jest przystosowana również do ich potrzeb.

Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych (70 na różnych wydziałach), organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na Uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki.

Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

Erasmus

UKSW podpisało w sumie 166 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 111 uczelni w Europie oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

Biuro rekrutacji

ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa, budynek 23, pokój 005
tel. 22 569 96 92, 569 96 94, 569 68 32
www.uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Studia

 • Studia jednolite magisterskie – 4 kierunki
 • Studia I stopnia – 33 kierunki
 • Studia II stopnia – 32 kierunki
 • Studia III stopnia – 9 kierunków
 • Studia podyplomowe – 39 kierunków

Oferta studiów:


Administracja

studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Archeologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Biologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni 
studia I stopnia stacjonarne

Chemia
studia I i II stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
studia II stopnia stacjonarne

Europeistyka
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia klasyczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Filologia polska
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia włoska
studia I stopnia stacjonarne

Filozofia
studia I i II stopniastacjonarne 

Fizyka
studia I i II stopnia stacjonarne

Historia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
studia I stopnia stacjonarne

Historia sztuki
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Inżynieria środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Matematyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Muzeologia 
studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne 

Pedagogika
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika Specjalna  
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo
studia I stopnia stacjonarne

Politologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Prawo kanoniczne
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Religioznawstwo
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Socjologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
studia I i II stopnia stacjonarne

Teologia ogólna
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 
studia I stopnia stacjonarne

Zapraszamy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kampus 1: ul. Dewajtis 5, Warszawa
Kampus 2: ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

centrala tel. 22 561 88 00
rekrutacja tel. 22 569 96 92, 569 96 94, 569 68 32

Studia

 • Studia jednolite magisterskie – 4 kierunki
 • Studia I stopnia – 33 kierunki
 • Studia II stopnia – 32 kierunki
 • Studia III stopnia – 9 kierunków
 • Studia podyplomowe – 39 kierunków

Oferta studiów:

Administracja
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Archeologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Biologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni 
studia I stopnia stacjonarne

Chemia
studia I i II stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
studia II stopnia stacjonarne

Europeistyka
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia klasyczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Filologia polska
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia włoska
studia I stopnia stacjonarne

Filozofia
studia I i II stopniastacjonarne 

Fizyka
studia I i II stopnia stacjonarne

Historia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
studia I stopnia stacjonarne

Historia sztuki
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Inżynieria środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Matematyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Muzeologia 
studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne 

Pedagogika
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika Specjalna  
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo
studia I stopnia stacjonarne

Politologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Prawo kanoniczne
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Religioznawstwo
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Socjologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
studia I i II stopnia stacjonarne

Teologia ogólna
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 
studia I stopnia stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia cywilizacji śródziemnomorskiej I stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
religioznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teologia ogólna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Kampus 1:
ul. Dewajtis 5, Warszawa

Kampus 2:
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych.

czytaj dalej

Człowiek w cyberprzestrzeni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na Interdyscyplinarne studia I stopnia

czytaj dalej

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

20 rocznica utworzenia UKSW

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Studia na UKSW w czołówce Perspektyw

Aż 12 kierunków studiów naszego Uniwersytetu zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

czytaj dalej

Dzień Otwarty na UKSW

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 maja na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie