Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Urban Management

Studia te kształcą profesjonalnych managerów przyszłości biegle posługujących się nowoczesnymi technologiami i potrafiących efektywnie zarządzać wielowymiarowymi projektami w obszarze urbanistyki, z uwzględnieniem interesów wielu stron oraz z dbałością o środowisko naturalne.

I STOPNIA, STACJONARNE
czas trwania: 3,5 roku, 7 semestrów
Collegium Da Vinci

Zostań:

  • menedżerem projektów miejskich
  • specjalistą ds. zarządzania strategicznego
  • planistą/programistą projektów miejskich
  • międzynarodowym ekspertem ds. polityki miejskiej
  • konsultantem ds. cyfrowej transformacji w miastach

Studiując Urban Management współtworzysz swoją przyszłość. To studia, które odpowiadają na dynamicznie rosnące potrzeby nowych kompetencji w rozwoju nowoczesnych, zrównoważonych miast i metropolii europejskich oraz otaczających ich regionów, w powiązaniu z wyzwaniami technologicznymi gospodarki 4.0. To oferta dla osób otwartych na rozwój zawodowy i współpracę międzynarodową, w obszarach profesjonalnego zarządzania miejskiego, planowania urbanistycznego i strategicznego.

Urban Management to jedyny taki w Polsce – innowacyjny i multidyscyplinarny – kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał w ścisłej współpracy z Breda University of Applied Sciences, jedną z najlepszych międzynarodowych uczelni zawodowych w Holandii.

Poznajcie Eginę,

studentkę kierunku Urban Management i posłuchajcie, dlaczego wybrała właśnie ten kierunek!

Dla kogo są studia Urban Management?

Nowoczesne technologie, wzrost przedsiębiorczości, globalny rynek, urbanizacja, surowce i zasoby naturalne, ochrona zdrowia przytaczane są jako megatrendy, które zadecydują o przyszłości świata – w jego społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarze. Międzynarodowy komponent kształcenia w ramach Urban Management w obszarze rozwoju i zarządzania miastami staje się, zatem nie tylko koniecznością, ale i warunkiem bycia świadomym i aktywnym uczestnikiem tego procesu.

Obecnie już ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Szacuje się, że w 2050r. będzie to aż 75% światowej populacji. Zgodnie z raportem ONZ w 2016 r. 23% osób mieszkało w miastach liczących powyżej 1 mln mieszkańców. To ogromne wyzwanie dla zarządzania miastami w dziedzinie poprawy, jakości życia, środowiska, budownictwa, transportu, służby zdrowia, edukacji itd. Urban Management przygotowuje do życia i pracy w zglobalizowanym świecie. Pomaga rozwijać umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu na rynku pracy, którego tradycyjny model funkcjonowania ulega wyraźnemu przekształceniu. Zdolność do współpracy, kreatywne rozwiązywanie problemów, ciekawość świata, umiejętność obserwacji oraz analityczne myślenie -to obok wiedzy specjalistycznej pożądane cechy w obszarze zarządzania miejskiego. Urban Management tworzy dla studentów inspirujące, międzynarodowe otoczenie dla ich rozwijania i praktykowania.

Dlaczego w języku angielskim?

Język angielski jest atutem i wymogiem czasów, poszerza dostęp do zasobów wiedzy oraz jest niezbędny w budowaniu międzynarodowych kontaktów.

Zajęcia realizowane są w dużej mierze przez wykładowców i praktyków holenderskich. Dzięki temu możesz, nie wyjeżdżając z Polski, uczyć się zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami i jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego, co w przyszłości z pewnością umożliwi Ci karierę na globalnym rynku pracy.
 

Powiązane kierunki

Zarządzanie w IT

to studia o profilu praktycznym, które pozwolą Ci rozwinąć kompetencje w zakresie zarządzania, a jednocześnie zdobyć praktyczną wiedzę o wykorzystaniu technik i systemów informatycznych.

czytaj dalej

Game Development w Collegium Da Vinci

Studia projektowanie gier komputerowych w CDV Poznań to przede wszystkim praktyka, dlatego w ramach zajęć, już od pierwszego roku studiów będziesz w zespołach projektować i tworzyć prototypy gier.

czytaj dalej

Mediaworking

to studia łączące wiele obszarów: marketing online, nowe media, technologie, media relations, studia social media, PR i e-PR, dziennikarstwo oraz grafikę

czytaj dalej

Analiza biznesowa i Data Science

to studia licencjackie łączące takie obszary, jak ekonomia, informatyka, analiza danych oraz zarządzanie. Nauczysz się na nich programować oraz obsługiwać i konfigurować informatyczne systemy wspierające proces zarządzania danymi.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane