Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

studia stacjonarne 
I  stopnia
Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska

To innowacyjne połączenie inżynierii, technologii chemicznej i farmacji, które zaowocuje obecnością na rynku pracy inżynierów chemików bardzo dobrze znających i rozumiejących specyfikę zarówno produkcji farmaceutycznej, jak również standardy produkcji obowiązujące wytwórców suplementów diety czy wyrobów weterynaryjnych.

Absolwent kierunku studiów inżynieria farmaceutyczna będzie inżynierem przygotowanym do rozwiązywania problemów związanych z produkcją wyrobów farmaceutycznych oraz projektowaniem i eksploatacją urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych, w tym będzie:

 • posiadał wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych prowadzących do otrzymania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków;
 • posiadał umiejętność integracji wiedzy z zakresu nauk biologicznych, inżynierii i technologii chemicznej, dzięki czemu będzie zdolny do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 • dysponował wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w przemyśle farmaceutycznym, uregulowań prawnych dotyczących produktów farmaceutycznych, gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa pracy
 • posiał kwalifikacje zgodne z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie określonym dla stanowiska Osoba Wykwalifikowana.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych tj:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków,
 • w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;
 • u producentów i dystrybutorów produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, dystrybucją, prowadzeniem badań, marketingiem i promocją kosmetyków i produktów kosmetycznych,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości produktów w tym produktów farmaceutycznych

  Zobacz program studiów 

Powiązane kierunki

Transport - I stopnia i II stopnia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu.

czytaj dalej

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych.

czytaj dalej

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane