Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Koordynator pojazdów autonomicznych

Studia na kierunku Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki - transporcie.

W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów transportowych.

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Uważa się, że docelowo problem może rozwiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę.

Kierunek Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych daje możliwość znalezienia zatrudnienia w branży transportowej, która już teraz wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży transportowej.

Dlaczego warto?

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny.

Program przygotowany na potrzeby rynku pracy

  • Wykorzystanie innowacyjnych systemów informatycznych (Speed, SAP, Giełdy transportowe)
  • Ścisła współpraca z partnerami strategicznymi – LINK Sp. z o.o. i VOLVO Trucks Poland
  • Możliwość przygotowania do Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
  • Nasze motto to: „uczymy praktycznie, uczą praktycy, praktykujemy z pracodawcami"

Innowacyjność

Bez wątpienia Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

Technologie

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne, gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.


Praktyczne podejście do logistyki

  • UCZYMY PRAKTYCZNIE

Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość przygotowania się do egzaminu z Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (absolwenci mogą ubiegać się o zwolnienie z części teoretycznej egzaminu). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

  • UCZĄ PRAKTYCY

Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej. Część zajęć z toku studiów na kierunku Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych jest prowadzona przez specjalistów z firm partnerskich (LINK Sp. z o.o. i VOLVO Trucks Poland).

  • PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI

Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane