Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Aktorstwo Nowych Mediów

Studenci kierunku aktorskiego przechodzą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się między innymi zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu.

Kierunek: AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
Dostępne tryby studiów: dzienny
Rekrutacja prowadzana jest w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 
Termin rozmów kwalifikacyjnych:  szkolafilmowa.pl

Studia prowadzone są na kierunku Aktorstwo Nowych Mediów, w trybie dziennym. Opiekunem artystycznym kierunku jest Bogusław Linda

Absolwenci, po realizacji filmu / spektaklu dyplomowego oraz zdaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, otrzymują dyplom licencjata.

Studenci uzyskają unikalne kompetencje aktorskie w zakresie szermierki historycznej, jazdy konnej, tańca kostiumowego, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej oraz pracy na planie filmowym. Uzyskają wiedzę na temat specyfiki środków wyrazu towarzyszących zarówno tradycyjnym jak i najnowszym formom wypowiedzi artystycznej. Nabędą umiejętności dotyczące kreacji i prezentacji własnego wizerunku, budowania relacji środowiskowych oraz zawodowych.

Tok nauki obejmuje zajęcia praktyczne, gdzie oprócz klasycznych ćwiczeń aktorskich przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym, odbywające się w warunkach planu filmowego.

W odróżnieniu od państwowych szkół teatralnych, studenci od samego początku uczą się pracy z kamerą oraz współpracy z reżyserem i operatorem filmowym, a także elementów technicznych koniecznych do pracy w filmie i telewizji - kierunków montażowych, chodzenia "po świetle".

Aktorstwo Nowych Mediów to także nauka nowych technologii wykorzystywanych w filmie, animacji, grach komputerowych, czy rzeczywistości wirtualnej. Studenci biorą udział m.in. w warsztatach z użyciem technologii mocap.

Ważnym elementem edukacji są również zajęcia plenerowe na obozie konno-szermierczym, podczas którego studenci uczą się jeździć konno i poznają podstawy władania białą bronią.

Obóz konno-szermierczy odbywa się podczas IV semestru nauki, w Stadninie Koni Huculskich "GŁADYSZÓW przy Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym REGIETÓW w Beskidzie Niskim. Na obozie prowadzone są zajęcia z szermierki i jazdy konnej, w tym zajęcia dotyczące nauki czyszczenia i siodłania koni, zajęcia z jazdy konnej w terenie oraz pokazy kucia koni i prezentacja różnych stylów jazdy konnej. Zajęcia praktyczne uzupełniają krótkie cykle wykładów, pokazów filmów i fotografii. Obóz kończy się zaliczeniem z jazdy konnej i szermierki. Na zakończenie organizowany jest całodniowy rajd konny.

Przedmioty warsztatowe

  • Podstawowa technika aktorska
  • Monolog aktorski wg Meisnera
  • Wiersz
  • Proza
  • Piosenka
  • Sceny z filmu i dramatu współczesnego
  • Sceny z dramatu klasycznego
  • Film współczesny
  • Technika mowy
  • Kultura słowa
  • Ruch sceniczny
  • Podstawy kaskaderki
  • Przygotowanie profesjonalne aktora

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę zadań aktorsko-wokalnych przygotowanych przez kandydata:

1. Wykonanie fragmentu prozy - monologu.
2. Wykonanie piosenki a capella.
3. Prezentacja wybranego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów).
4. Wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.

(Wszystkie cztery elementy są obowiązkowe.)

Monologi dla kandydatów na kierunek Aktorski można znaleźć w utworach takich jak, np.: Sylwia Plath "Szklany klosz", Erica Jong "Nauka latania", Paulo Coelho "Jedenaście minut", Helen Fielding "Dziennik Bridget Jones", Jacek Bocheński "Tabu". Monologi dla kandydatów można znaleźć w utworach takich jak, np.: Fiodor Dostojewski "Bracia Karamazow", Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i Kara", Witold Gombrowicz "Dzienniki". Monolog powinien zawierać wyraźną zmianę nastroju.

więcej: szkolafilmowa.pl
 

Powiązane kierunki

TWORZENIE GIER WIDEO - JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę.

czytaj dalej

Reżyseria

Prestiżowe studia reżyserskie na kierunku Film i Multimedia zapewniają wszechstronne wykształcenie w zawodzie reżysera filmowego. Autorski program kształcenia tworzony przez czynnych zawodowo filmowców nastawiony jest na dużą liczbę zajęć praktycznych, warsztatów i masterclassów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane