Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

Modelowanie Komputerowe
inżynierskie I stopnia stacjonarne
Czas trwania: 7 sem.
Kierunek:
Modelowanie Komputerowe

Postępująca komputeryzacja niemal każdej dziedziny życia społeczeństw rozwiniętych, w tym działalności społeczno-gospodarczej sprawia, że istotnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów biegle posługujących się narzędziami informatycznymi, ale posiadającymi również wiedzę z zakresu zagadnień mechanicznych, cieplnych i przepływowych. Zagadnienia te stanowią bowiem części składowe wielu procesów obecnych zarówno w przemyśle, jak i gospodarce komunalno-bytowej.

Prezentowany kierunek, łączący kompetencje inżyniera energetyka z informatykiem, jest więc przyszłościowym, innowacyjnym kierunkiem studiów wpisującym się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie gospodarki na stojące przed nią wyzwania.

W związku z dużym zainteresowaniem uruchomieniem kierunku Modelowanie Komputerowe ze strony partnerów przemysłowych zajęcia takie jak prace przejściowe czy  projekty inżynierskie będą realizowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami.

Plan Studiów

Główne obszary kształcenia:
rozszerzony zakres matematyki

Nauki fizyczne
fizyka, mechanika techniczna – statyka i dynamika, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, termodynamika, transport ciepła i masy, metrologia

Konstrukcja
podstawy konstrukcji maszyn, grafika inżynierska, projektowanie CAD

Programowanie
podstawy programowania, programowanie obiektowe, programowanie równoległe, technologie informacyjne i bazy danych, chmura obliczeniowa i technologie Big Data, metody sztucznej inteligencji

Modelowanie
Ansys Mechanical, Ansys CFD, OpenFOAM, Systemy wizualne i rozszerzonej rzeczywistości, symulacja w automatyce, modelowanie procesów energetycznych, metody identyfikacji procesów

Naszym studentom zapewniamy:

 • wiedzę na temat procesów cieplnych i przepływowych
 • nabycie umiejętności oceny procesów energetycznych
 • umiejętność programowania
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi
 • wiedzę z zakresu modelowania procesów fizycznych
 • poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • kreatywne rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu nowych informacji i rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dyscyplin
 • nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prezentowania koncepcji technicznych i wyników prac oraz autoprezentacji

Twoja kariera po zakończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Modelowanie Komputerowe znajdują pracę większości działów przemysłu, w tym w takich branżach jak:

 • energetyka
 • informatyka
 • transport
 • motoryzacja
 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • działy B+R wielu przedsiębiorstw

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwent kierunku Modelowanie komputerowe posiada wiedzę z zakresu technik i narzędzi modelowania procesów fizycznych, głównie w zakresie wymiany ciepła i masy, procesów przepływowych, analiz strukturalnych oraz szeroko pojętych procesów konwersji energii. Wiedza stanowi połączenie kompetencji inżyniera z zakresu energetyki oraz technik komputerowych. Nabyte umiejętności pozwolą na sprawne posługiwanie się dostępnym na rynku oprogramowaniem służącym do modelowania wymienionych zagadnień, dostosowywania oprogramowania do potrzeb użytkownika poprzez wykorzystanie narzędzi programistycznych, jak również tworzenie własnych kodów obliczeniowych przy pomocy powszechnie używanych języków programowania. Wiedza z zakresu modelowanych procesów będzie uzupełniona o znajomość nowoczesnego warsztatu komputerowego.

Ponadto Absolwenci nabędą umiejętności:

 • pracy w grupach
 • poszukiwania i analizowania danych oraz wyników
 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • krytycznego myślenia, argumentowania swoich sądów i dyskusji

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.

Po ukończeniu studiów inżynierskich Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich (II stopień kształcenia),a następnie w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).
 

Powiązane kierunki

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

czytaj dalej

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane