Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym, obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.

studia I stopnia - profil ogólnoakademicki stacjonarne (3,5-l)

Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych,  czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyce surowców, produktów rolnych i spożywczych. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Jest przygotowany do wyboru właściwych metod i narzędzi do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich. Posiada wiedzę dotyczącą zasad i strategię funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem oraz zasobami ludzkimi, potrafi realizować procesy logistyczne. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • pracownik firm spedycyjnych,
  • inżynier - specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno-spożywczymi,
  • inżynier w dziale zaopatrzenia i dystrybucji,
  • specjalista ds. dostaw,
  • inżynier organizacji logistyki / zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego.

Jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Powiązane kierunki

Komunikacja międzykulturowa

to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

czytaj dalej

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia I i II stopnia

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp.

czytaj dalej

Agroleśnictwo

to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane