Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warsaw Study Centre

Warsaw Study Centre


Warsaw Study Centre jest polską firmą szkoleniowo – językową.


Od 22 lat pracujemy po to, by pomóc naszym Słuchaczom zdecydowanie podnieść - w krótkim czasie - ich poziom  kompetencji jezykowych.


Od lat naszą domeną jest:

 • prowadzenie kursów językowych: w firmach, w naszych ośrodkach, czy w domu klienta - zajęć indywidualnych lub w grupach
 • organizowanie warsztatów  specjalistycznych i językowych gier symulacyjnych: strategie komunikacyjne, techniki uczenia się  i zapamiętywania, efektywna pamięć, aktywizacja mózgu, automotywacja i autoprezentacja
 • wydawanie własnych materiałów dydaktycznych: słowników językowych, glosariuszy, workbooków.

Czujemy się odpowiedzialni za podjęte zobowiązanie - wyniki i jakość nauczania - a dzięki szerokiemu wachlarzowi proponowanych przez nas szkoleń oraz kompetencyjnemu modelowi nauczania możemy zagwarantować,że w krótkim czasie Słuchacz osiągnie swój cel językowy.

Pielęgnujemy również, by nauka języków była radością i przyjemnością  dla naszych klientów stąd autorska filozofia nauczania  a w niej gry i zabawy na zajęciach, konkursy, quizy i imprezy.

Z życzliwością indywidualizujemy naszą obsługę i nauczanie, dajemy wsparcie klientom i lektorom i rzetelnie wywiązujemy się z danych sobie obietnic, jednocześnie wymagając rzetelności i terminowości od wszystkich stron zaangażowanych w proces – słuchacza, lektora, przełożonego/HR, rodzica, opiekuna administracyjnego i metodycznego szkoły.


Metody nauczania

w połączeniu z charyzmatycznymi i wykwalifikowanymi lektorami stanowią jeden z najważniejszych czynników wpływających na motywację słuchaczy, a tym samym na wysoką efektywność szkolenia. 

Warsaw Study Centre od początku swojej działalności rozwija narzędzia dydaktyczne, tak aby odpowiadały potrzebom oraz indywidualnym stylom uczenia się słuchaczy.

Uczymy metodą komunikatywną opartą na Autorskim Kompetencyjnym Modelu Nauczania. Podstawą Kompetencyjnego Modelu Nauczania są wyodrębnione przez naszych metodyków kompetencje językowe, opisane dla:

 • grup stanowisk;
 • kategorii wiekowych słuchaczy;
 • typów języka/celów językowych;
 • poszczególnych poziomów Rady Europy, zgodnie z wytycznymi CEF

Dzięki metodzie komunikatywnej połączonej z kompetencyjnym modelem nauczania uczestnicy naszych szkoleń nabywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach zawodowych i osobistych.

Na naszych szkoleniach wykorzystujemy również nowoczesne narzędzia edukacyjne pozwalające słuchaczom uczyć się samodzielnie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie:

Nasze metody:

 • ułatwiają słuchaczom przełamywanie bariery językowej już w pierwszych miesiącach nauki,
 • wzmacniają motywację,
 • aktywizują mózg i obszary odpowiadające za pamięć,
 • są zindywidualizowane dzięki czemu pozwalają oszczędzić czas i pieniądze,
 • zapewniają stały kontakt z językiem i lektorem.

Efektywne metody nauczania połączone z ciekawymi i różnorodnymi materiałami dydaktycznymi gwarantują Państwu, że lekcje będą ciekawe i pasjonujące, a poszerzanie kompetencji językowych sprawi Państwu dużo przyjemności.


Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zaskakujące wybory polskich maturzystów

Coraz częściej studiują we Włoszech

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane