Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

przejdź do spisu treści

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściły już ponad 262 tysiące absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i blisko 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich.

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, kryminologia, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii.

Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w ponad 30 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 18 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka "Trójka", kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.


Dlaczego warto studiować na UMCS?


 • 12 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Blisko 90 kierunków studiów
 • Ponad 300 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Około 150 kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Kierunki o profilu praktycznym
 • Atrakcyjne systemy stypendialne
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Innowacyjne centrum badawcze EcotechComplex
 • Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Możliwość kontaktu i współpracy z pracodawcami
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko akademickie w centrum Lublina

UMCS w liczbach:


 • Rok założenia: 23 października 1944
 • Studenci ogółem: ok. 18 tys.
 • Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
 • Ponad 262 tys. absolwentów
 • 2500 miejsc w 9 akademikach
 • Blisko 1600 studentów cudzoziemców
 • Około 1300 osób trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin
 • Ponad 200 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata
 • Niemal 1,9 mln zbiorów w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS.
 • Cały zasób systemu biblioteczno-informacyjnego liczy prawie 2,9 mln woluminów i jednostek obliczeniowych.
 • Ponad 250 tys. książek i czasopism w wersji cyfrowej z najnowszej polskiej i zagranicznej literatury naukowej dostępnych w sieci uczelnianej, z możliwością dostępu zdalnego dla studentów UMCS
 • 98,2 FM – na tej częstotliwości nadaje Akademickie Radio Centrum 6 stacji roweru miejskiego zlokalizowanych blisko budynków UMCS
 • 6 stacji roweru miejskiego zlokalizowanych blisko budynków UMCS


Wydziały


Wydział Artystyczny
al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00


Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14


Wydział Chemii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16


Wydział Ekonomiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Filologiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: 81 537 27 58, 81 537 28 92


Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79


Wydział Historii i Archeologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48


Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
tel. 81 537 63 01


Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. 81 537 60 22


Wydział Prawa i Administracji
pl. Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26


Broszura rekrutacyjna 2024/2025


przejdź do spisu treści

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuk Pięknych
al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00

Instytut Muzyki
al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537 69 01Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne drugiego stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia
 • Grafika - stacjonarne drugiego stopnia
 • Graphic arts - stacjonarne drugiego stopnia
 • Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne drugiego stopnia

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

 • Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie
 • Malarstwo - stacjonarne jednolite magisterskie

 

przejdź do spisu treści

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Biology, specialization: Medical Biology
 • Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Sustainability management

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Biologia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Biology, specialization: Molecular Biology
 • Biotechnologia - stacjonarne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Chemii

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Chemia, specjalność: analityka chemiczna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna- stacjonarne pierwszego stopnia
 • Chemia, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Inżynieria światłowodowa - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Chemia, specjalność: analityka chemiczna - stacjonarne drugiego stopnia
 • Chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna- stacjonarne drugiego stopnia
 • Chemia, specjalność: chemia podstawowa i stosowana - stacjonarne drugiego stopnia
 • Chemia, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - stacjonarne drugiego stopnia
 • Chemistry, specialization: Materials Chemistry (MSc)

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Chemia, specjalność: chemia materiałowa - zaoczne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Ekonomiczny

pl.  Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Analityka gospodarcza - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Business analytics (BA)
 • Ekobiznes - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Ekonomia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Logistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Zarządzanie - stacjonarne pierwszego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Ekobiznes - zaoczne pierwszego stopnia
 • Finanse i rachunkowość - zaoczne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Analityka gospodarcza - stacjonarne drugiego stopnia
 • Data science (MA)
 • Ekonomia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Finanse i rachunkowość - stacjonarne drugiego stopnia
 • Logistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne drugiego stopnia
 • Zarządzanie - stacjonarne drugiego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Finanse i rachunkowość - zaoczne drugiego stopnia
 • Logistyka - zaoczne drugiego stopnia
 • Zarządzanie - zaoczne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny UMCS
pl.  Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-58, 81-537-28-92
e-mail: babel@mail.umcs.plKierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Architektura informacji - stacjonarne pierwszego stopnia
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Filologia polska - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Germanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Hispanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Italianistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Kulturoznawstwo - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Logopedia z audiologią - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Romanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Rusycystyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Ukrainistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Anglistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Architektura informacji - stacjonarne drugiego stopnia
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne - stacjonarne drugiego stopnia
 • Filologia polska - stacjonarne drugiego stopnia
 • Germanistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Hispanistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Intercultural communication in education and the workplace
 • Kulturoznawstwo - stacjonarne drugiego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim - stacjonarne drugiego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim - stacjonarne drugiego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim - stacjonarne drugiego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim - stacjonarne drugiego stopnia
 • Lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim - stacjonarne drugiego stopnia
 • Logopedia z audiologią - stacjonarne drugiego stopnia
 • Romanistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - stacjonarne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Filozofii i Socjologii

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Europeistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Kreatywność społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Socjologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Zarządzanie w politykach publicznych - stacjonarne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Kognitywistyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Kreatywność i projektowanie społeczne - stacjonarne drugiego stopnia
 • Socjologia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Studia nad migracjami i mobilnością - stacjonarne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Historii i Archeologii

Wydział Historii i Archeologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57
e-mail: histar@mail.umcs.plKierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Archeologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Geowizualizacja historyczna i archeologiczna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Historia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Turystyka historyczna - stacjonarne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Archeologia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - stacjonarne drugiego stopnia
 • Historia - stacjonarne drugiego stopnia

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

 • Geoarcheologia - stacjonarne jednolite magisterskie

przejdź do spisu treści

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Bezpieczeństwo radiacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Fizyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Fizyka techniczna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Matematyka - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Matematyka w finansach - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Nauczanie matematyki i informatyki - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Technical physics (studia płatne w j. ang.) - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Informatyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Matematyka - stacjonarne drugiego stopnia
 • Matematyka w finansach - stacjonarne drugiego stopnia
 • Nauczanie matematyki i informatyki - stacjonarne drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Geografia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Geoinformatyka - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Gospodarka przestrzenna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie
 • Tourism management
 • Turystyka i rekreacja - stacjonarne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Geografia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Turystyka i rekreacja - stacjonarne drugiego stopnia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Geoinformatyka

przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
tel. +48 81 537 63 01 Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Animacja kultury - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Pedagogika - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Praca socjalna - stacjonarne pierwszego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Pedagogika - zaoczne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Animacja kultury - stacjonarne drugiego stopnia
 • Pedagogika - stacjonarne drugiego stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne drugiego stopnia
 • Praca socjalna - stacjonarne drugiego stopnia
 • Rozwój zasobów ludzkich - stacjonarne drugiego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Pedagogika - zaoczne drugiego stopnia
 • Praca socjalna - zaoczne drugiego stopnia

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne jednolite magisterskie
 • Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie
 • Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zaoczne jednolite magisterskie
 • Pedagogika specjalna - zaoczne jednolite magisterskie

przejdź do spisu treści

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. +48 81 537 60 22Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Administracja i zarządzanie publiczne - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • International relations (BA)
 • Politologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Produkcja medialna - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Public relations i zarządzanie informacją - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Społeczeństwo informacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Stosunki międzynarodowe - stacjonarne pierwszego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Bezpieczeństwo narodowe - zaoczne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Administracja publiczna - stacjonarne drugiego stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne drugiego stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne drugiego stopnia
 • International relations (MA)
 • IT Cyber security
 • Politologia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Produkcja medialna - stacjonarne drugiego stopnia
 • Stosunki międzynarodowe - stacjonarne drugiego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Bezpieczeństwo narodowe - zaoczne drugiego stopnia
 • Nowe media - zaoczne drugiego stopnia

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!


przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Administracji

pl. Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26Kierunki studiów

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Kryminologia - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Prawno-administracyjny - stacjonarne pierwszego stopnia
 • Prawno-biznesowy - stacjonarne pierwszego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - zaoczne pierwszego stopnia
 • Kryminologia - zaoczne pierwszego stopnia
 • Prawno-administracyjny - zaoczne pierwszego stopnia
 • Prawno-biznesowy - zaoczne pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne drugiego stopnia
 • Kryminologia - stacjonarne drugiego stopnia
 • Prawno-administracyjny - stacjonarne drugiego stopnia
 • Prawno-menadżerski - stacjonarne drugiego stopnia
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej - stacjonarne drugiego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - zaoczne drugiego stopnia
 • Kryminologia - zaoczne drugiego stopnia
 • Prawno-administracyjny - zaoczne drugiego stopnia
 • Prawno-menadżerski - zaoczne drugiego stopnia

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

 • Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie

Niestacjonarne (zaoczne)

 • Prawo - zaoczne jednolite magisterskie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie publiczne I stopnia Stacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business analytics I stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: analityka chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia materiałowa II stopnia Niestacjonarny
chemia, specjalność: chemia podstawowa i stosowana II stopnia Stacjonarny
chemistry II stopnia Stacjonarny
data science II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
e-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
geoarcheologia Magister Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
graphic arts II stopnia Stacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
intercultural communication in education and the workplace II stopnia Stacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny
inżynieria światłowodowa I stopnia Stacjonarny
it cyber security II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia Stacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka w finansach I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
migracje i mobilność II stopnia Stacjonarny
nauczanie matematyki i informatyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - administracyjny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - menadżerski II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia Stacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
public relations i zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rozwój zasobów ludzkich II stopnia Stacjonarny
rusycystyka I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
społeczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sustainability management I stopnia Stacjonarny
technical physics I stopnia Stacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism management I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ukrainistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Numery kontaktowe:
+48 (81) 537 58 70
+48 (81) 537 58 80
+48 519 464 848 (w godzinach 8:00-15:00)
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria światłowodowa - nowy kierunek na UMCS

Program kształcenia oferuje wiedzę ogólną z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych (informatycznych i elektronicznych) oraz praktyczną wiedzę dotyczącą działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji.

czytaj dalej

Fizyka w medycynie

Lubisz nauki ścisłe, a jednocześnie interesujesz się medycyną? Chciałbyś podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? A może chciałbyś mieć realny wpływ na przyszłość fizyki i medycyny?

czytaj dalej

Fizyka komputerowa

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Interesujesz się fizyką, a szczególnie jej wpływem na codzienne życie i naszą przyszłość? Chciałbyś pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego?

czytaj dalej

Społeczeństwo informacyjne

Pasjonują Cię zarówno nauki ścisłe, jak i nauki społeczne? Interesujesz się technologiami cyfrowymi, sieciowymi, ale odnajdujesz się także w naukach humanistycznych? Kierunek społeczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Powiązane artykuły

(O)twórz UMCS! - poznaj Wydziały na naszym Uniwersytecie!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otwiera swoje wirtualne drzwi dla wszystkich kandydatów na studia!

czytaj dalej

Przystanek rekrutacja – Drzwi Otwarte UMCS

Po raz kolejny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich. Startujemy już 29 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji.

czytaj dalej

REKRUTACJA ZIMOWA NA UMCS ROZPOCZĘTA

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja zimowa na wybrane kierunki studiów II stopnia.

czytaj dalej

REKRUTACJA NA UMCS TRWA

Na UMCS czeka około 90 kierunków – w tym unikatowe nowości, 300 specjalności i aż 13 wydziałów otwartych na nowych studentów. Dzięki nim zyskasz kwalifikacje potrzebne w zawodzie Twoich marzeń. Podejmując studia rozpoczniesz przygodę, która ukierunkuje Twoją przyszłą karierę.

czytaj dalej

Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS!

Maturzysto/tko! rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Na kierunkach z egzaminami wstępnymi zakończy się pod koniec czerwca, a na pozostałych kierunkach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wkrótce po otrzymaniu wyników maturalnych.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte UMCS – przyjdź, zobacz, studiuj

Jak co roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich i zaprasza na Drzwi Otwarte. Startujemy już 21 marca 2022 r., a wydarzenie przyjmie formę hybrydową.

czytaj dalej

UMCS Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - spotkanie informacyjne dla kandydatów

Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - to nowa specjalność na I stopniu studiów na Wydziale Chemii UMCS, dostępna już w roku akademickim 2022/2023

czytaj dalej

Konkurs Językowy FACES OF AMERICA na UMCS

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego FACES OF AMERICA, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów na UMCS w roku 2021

W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami!

czytaj dalej

Oferta kształcenia UMCS 2021/2022

Zobacz najnowszą broszurę informacyjną dla kandydatów na studia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej

Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS

cykl webinarów dla kandydatów

czytaj dalej

POGADAJMY O STUDIACH! - webinar dla kandydatów na UMCS

Już 14 stycznia o godzinie 17 odbędzie się kolejny webinar dla kandydatów na studia. Spotkajcie się z nami online!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane