Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 257 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich.

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego.

Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 35 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 2000 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.


Wydziały


Wydział Artystyczny
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00


Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14


Wydział Chemii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16


Wydział Ekonomiczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Filologiczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: 81 537 27 58, 81 537 28 92


Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79


Wydział Historii i Archeologii
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48


Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
tel. 81 537 63 06


Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. (81) 537 60 00


Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26


Wydział Zamiejscowy w Puławach
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
tel. 81 887 49 49 


Broszura rekrutacyjna 2022/2023


przejdź do spisu treści

Rekrutacja krok po kroku


KROK 1: Zapoznaj się z naszą ofertą dydaktyczną na stronie

https://rekrutacja.umcs.pl/#

Wybierz swój wymarzony kierunek – wszystkie szczegóły na jego temat znajdziesz w naszym katalogu.

Sprawdź, czy na wybranym przez Ciebie kierunku prowadzone są egzaminy wstępne.


KROK 2: Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje.

Załóż konto. Uzupełnij wszystkie dane i upewnij się, że są poprawne. Zapisz się na wybrany przez siebie kierunek.

Jeśli zapisałeś się na więcej, niż jeden kierunek, koniecznie ustaw priorytety!


KROK 3: Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę należy wnieść poprzez system rekrutacyjny przed zakończeniem rejestracji. 


KROK 4: Sprawdź wyniki rekrutacji.

Zaloguj się na swoje konto w systemie i sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany na studia.


KROK 5: Złóż komplet dokumentów.

Po zakwalifikowaniu na studia będziesz miał czas na wgranie skanu dokumentu. Potem trzeba będzie dosłać dokumenty w formie papierowej. przejdź do spisu treści

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00

Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537 69 01Kierunki studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
– studia stacjonarne I stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
– studia stacjonarne II stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
– studia stacjonarne I stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
– studia stacjonarne II stopnia

Grafika 
– studia stacjonarne jednolite magisterskie

Grafika 
– studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku polskim)

Grafika 
– studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Jazz i muzyka estradowa 
– studia stacjonarne I stopnia

Jazz i muzyka estradowa 
– studia niestacjonarne I stopnia

Malarstwo 
– studia stacjonarne jednolite magisterskie

Malarstwo 
– studia stacjonarne II stopnia

 

przejdź do spisu treści

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14kierunki studiów

Biologia 
– studia stacjonarne I stopnia

Biologia 
– studia stacjonarne II stopnia

Biologia, specjalność biologia medyczna 
– studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Biotechnologia 
– studia stacjonarne I stopnia

Biotechnologia 
– studia stacjonarne I stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Chemii

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16 

kierunki studiów

Chemia 
– studia stacjonarne I stopnia

Chemia 
– studia niestacjonarne I stopnia

Chemia
– studia stacjonarne II stopnia

Chemia 
– studia niestacjonarne II stopnia

Chemia 
– studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

przejdź do spisu treści

Wydział Ekonomiczny

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Analityka gospodarcza 
– studia stacjonarne I stopnia

Analityka gospodarcza 
– studia niestacjonarne I stopnia

Business Management 
– studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Ekonomia 
– studia stacjonarne I stopnia

Ekonomia 
– studia niestacjonarne I stopnia

Ekonomia 
– studia stacjonarne II stopnia

Ekonomia 
– studia niestacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość 
– studia stacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość 
– studia niestacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość 
– studia stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość 
– studia niestacjonarne II stopnia

Logistyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Logistyka 
– studia niestacjonarne I stopnia

Logistyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Logistyka 
– studia niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie 
– studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie 
– studia niestacjonarne I stopnia

Zarządzanie 
– studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie 
– studia niestacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-58, 81-537-28-92
e-mail: babel@mail.umcs.pl


Rekrutacja


przejdź do spisu treści

Wydział Filozofii i Socjologii

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79Europeistyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Europeistyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Filozofia 
– studia stacjonarne I stopnia

Filozofia 
– studia stacjonarne II stopnia

Kognitywistyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Kognitywistyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Kreatywność społeczna 
– studia stacjonarne I stopnia

Socjologia 
– studia stacjonarne I stopnia

Socjologia 
– studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie w politykach publicznych 
– studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie w politykach publicznych 
– studia stacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Historii i Archeologii

Wydział Historii i Archeologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57
e-mail: histar@mail.umcs.pl

przejdź do spisu treści

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Fizyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Fizyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Fizyka techniczna 
– studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Fizyka techniczna 
– studia stacjonarne II stopnia

Informatyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Informatyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria nowoczesnych materiałów 
– studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Matematyka 
– studia stacjonarne I stopnia 

Matematyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Matematyka 
– studia niestacjonarne II stopnia

Matematyka w finansach 
– studia stacjonarne I stopnia

Matematyka w finansach 
– studia stacjonarne II stopnia

 

 

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48Geografia 
– studia stacjonarne I stopnia

Geografia 
– studia stacjonarne II stopnia

Geoinformatyka 
– studia stacjonarne I stopnia

Geoinformatyka 
– studia stacjonarne II stopnia

Gospodarka przestrzenna 
– studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Gospodarka przestrzenna 
– studia stacjonarne II stopnia

Tourism Management 
– studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Turystyka i rekreacja 
– studia stacjonarne I stopnia

Turystyka i rekreacja 
– studia stacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
tel. 81 537 63 06Animacja kultury 
– studia stacjonarne I stopnia

Animacja kultury 
– studia niestacjonarne I stopnia

Animacja kultury 
– studia stacjonarne II stopnia

Animacja kultury 
– studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika 
– studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika 
– studia niestacjonarne I stopnia

Pedagogika 
– studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika 
– studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna 
– studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika specjalna 
– studia niestacjonarne I stopnia

Pedagogika specjalna 
– studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna 
– studia niestacjonarne II stopnia

Praca socjalna 
– studia stacjonarne I stopnia

Praca socjalna 
– studia niestacjonarne I stopnia

Praca socjalna 
– studia stacjonarne II stopnia

Praca socjalna 
– studia niestacjonarne II stopnia

Psychologia 
– studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia 
– studia niestacjonarne jednolite magisterskie

przejdź do spisu treści

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. 81 537 60 00Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:


Bezpieczeństwo narodowe
- zaoczne pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- stacjonarne pierwszego stopnia

Politologia
- stacjonarne pierwszego stopnia

Produkcja medialna
- stacjonarne pierwszego stopnia

Public relations i zarządzanie informacją
- stacjonarne pierwszego stopnia

Społeczeństwo informacyjne
- stacjonarne pierwszego stopnia

Stosunki międzynarodowe
- stacjonarne pierwszego stopnia


Studia drugiego stopnia:


Administracja publiczna
- stacjonarne drugiego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe
- stacjonarne drugiego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe
- zaoczne drugiego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- stacjonarne drugiego stopnia

IT Cyber Security
- stacjonarne drugiego stopnia

Politologia
- stacjonarne drugiego stopnia

Produkcja medialna
- stacjonarne drugiego stopnia

Społeczeństwo informacyjne
- stacjonarne drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe
- stacjonarne drugiego stopnia

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!


przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Administracji

Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26Administracja 
– studia stacjonarne I stopnia

Administracja 
– studia niestacjonarne I stopnia

Administracja 
– studia stacjonarne II stopnia

Administracja 
– studia niestacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
– studia stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
– studia niestacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
– studia stacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
– studia niestacjonarne II stopnia

Prawno-biznesowy 
– studia stacjonarne I stopnia

Prawno-biznesowy 
– studia niestacjonarne I stopnia

Prawno-menadżerski 
– studia stacjonarne II stopnia

Prawno-menadżerski 
– studia niestacjonarne II stopnia

Prawo 
– studia stacjonarne jednolite magisterskie

Prawo 
– studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe i zaoczne)

przejdź do spisu treści

Wydział Zamiejscowy w Puławach

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
tel. 81 887 49 49 Administracja publiczna 
– studia stacjonarne I stopnia

Administracja publiczna 
– studia niestacjonarne I stopnia

Agrochemia 
– studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Agrochemia 
– studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Chemia techniczna
– studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Chemia techniczna 
– studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Fizjoterapia 
– studia jednolite magisterskie stacjonarne

Fizjoterapia 
– studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne 
– studia stacjonarne I stopnia

Public Relations i doradztwo medialne 
– studia niestacjonarne I stopnia

przejdź do spisu treści

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UMCS?

 • 12 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Blisko 80 kierunków studiów
 • Ponad 250 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy 
 • Bogata oferta bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń 
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Blisko 100 kierunków studiów podyplomowych
 • Kierunki o profilu praktycznym m.in. chemia techniczna realizowana pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • Atrakcyjne systemy stypendialne 
 • Nowość - Własny Fundusz Stypendialny!!!
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne
 • Nowoczesne centrum badawcze Ecotech-Complex
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina

WŁADZE UCZELNI

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Prorektor ds. ogólnych

UMCS W LICZBACH:

 • Rok założenia: 23 października 1944
 • Studenci ogółem: ok. 24 tys.
 • Studenci cudzoziemcy: ok. 2000
 • Nauczyciele akademiccy: ok. 1700
 • Ponad 235 tys. absolwentów
 • Ponad 2600 miejsc w 9 akademikach
 • Około 1000 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin
 • 186 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata
 • Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS
 • 98,2 FM – na takich falach nadaje Akademickie Radio Centrum
 • Stacje roweru miejskiego zlokalizowane w bezpośredniej odległości od budynków UMCS
 • Uczelnia o najwyższym prestiżu wśród pracodawców w województwie lubelskim w 2017 roku

STUDIA I STOPNIA


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


STUDIA II STOPNIA


Broszura rekrutacyjna 2022/2023Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny
bałkanistyka I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business management I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia iberyjska I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny
fizykochemia nowych materiałów Inżynier Stacjonarny
fotografia I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Magister Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
interdyscyplinarne studia religioznawcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka i finanse I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka spraw publicznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno – biznesowy I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
public relations i doradztwo medialne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
science and technologe I stopnia Stacjonarny
slawistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia historyczno – dyplomatyczne I stopnia Stacjonarny
studia wschodnioeuropejskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Numery kontaktowe:
+48 (81) 537 58 70
+48 (81) 537 58 80
+48 519 464 848 (w godzinach 8:00-15:00)
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Fizyka w medycynie

Lubisz nauki ścisłe, a jednocześnie interesujesz się medycyną? Chciałbyś podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? A może chciałbyś mieć realny wpływ na przyszłość fizyki i medycyny?

czytaj dalej

Fizyka komputerowa

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Interesujesz się fizyką, a szczególnie jej wpływem na codzienne życie i naszą przyszłość? Chciałbyś pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego?

czytaj dalej

Społeczeństwo informacyjne

Pasjonują Cię zarówno nauki ścisłe, jak i nauki społeczne? Interesujesz się technologiami cyfrowymi, sieciowymi, ale odnajdujesz się także w naukach humanistycznych? Kierunek społeczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS!

Maturzysto/tko! rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Na kierunkach z egzaminami wstępnymi zakończy się pod koniec czerwca, a na pozostałych kierunkach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wkrótce po otrzymaniu wyników maturalnych.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte UMCS – przyjdź, zobacz, studiuj

Jak co roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich i zaprasza na Drzwi Otwarte. Startujemy już 21 marca 2022 r., a wydarzenie przyjmie formę hybrydową.

czytaj dalej

UMCS Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - spotkanie informacyjne dla kandydatów

Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - to nowa specjalność na I stopniu studiów na Wydziale Chemii UMCS, dostępna już w roku akademickim 2022/2023

czytaj dalej

Konkurs Językowy FACES OF AMERICA na UMCS

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego FACES OF AMERICA, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów na UMCS w roku 2021

W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami!

czytaj dalej

Oferta kształcenia UMCS 2021/2022

Zobacz najnowszą broszurę informacyjną dla kandydatów na studia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej

Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS

cykl webinarów dla kandydatów

czytaj dalej

POGADAJMY O STUDIACH! - webinar dla kandydatów na UMCS

Już 14 stycznia o godzinie 17 odbędzie się kolejny webinar dla kandydatów na studia. Spotkajcie się z nami online!

czytaj dalej

Webinar dla kandydatów na studia

Już w najbliższy wtorek, 2 grudnia odbędzie się pierwszy w nowym cyklu webinar dla kandydatów na studia na UMCS.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów na UMCS

Oferta kształcenia UMCS wzbogaciła się o nowe i ciekawe kierunki studiów: Business Analytics, public relations i zarządzanie informacją, kryminologię oraz prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Być może któryś z nich Cię zainteresuje. Sprawdź!

czytaj dalej

UMCS terminy rekrutacji na studia 2020/2021

Jeżeli chcesz podjąć studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej sprawdź zaktualizowany terminarz rekrutacji.

czytaj dalej

Oferta kształcenia UMCS 2020/2021

Zobacz najnowszą broszurę informacyjną dla kandydatów na studia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie