Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

przejdź do spisu treści

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 266 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 90 kierunkach studiów i blisko 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich.

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, kryminologia, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii.

Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 36 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 16 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. 

Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka "Trójka", kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.


Dlaczego warto studiować na UMCS?


 • 12 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach 
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce 
 • Blisko 90 kierunków studiów 
 • Ponad 300 specjalności 
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy 
 • Około 140 kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich 
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych 
 • Kierunki o profilu praktycznym 
 • Atrakcyjne systemy stypendialne 
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego 
 • Nowoczesna baza dydaktyczna 
 • Innowacyjne centrum badawcze EcotechComplex 
 • Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” 
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe 
 • Możliwość kontaktu i współpracy z pracodawcami 
 • Akademiki o wysokim standardzie 
 • Miasteczko akademickie w centrum Lublina 

UMCS w liczbach:


 • Rok założenia: 23 października 1944 
 • Studenci ogółem: ok. 16 tys. 
 • Ponad 266 tys. absolwentów 
 • 2500 miejsc w 9 akademikach 
 • Blisko 1600 studentów cudzoziemców 
 • Około 1200 osób trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin 
 • Ponad 200 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata 
 • Niemal 1,9 mln zbiorów w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS. 
 • Cały zasób systemu biblioteczno-informacyjnego liczy prawie 2,9 mln woluminów i jednostek obliczeniowych. 
 • Ponad 250 tys. książek i czasopism w wersji cyfrowej z najnowszej polskiej i zagranicznej literatury naukowej dostępnych w sieci uczelnianej, z możliwością dostępu zdalnego dla studentów UMCS 
 • 98,2 FM – na tej częstotliwości nadaje Akademickie Radio Centrum 6 stacji roweru miejskiego zlokalizowanych blisko budynków UMCS 
 • 6 stacji roweru miejskiego zlokalizowanych blisko budynków UMCS 


Wydziały


Wydział Artystyczny
al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00


Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14


Wydział Chemii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16


Wydział Ekonomiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Filologiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: 81 537 27 58, 81 537 28 92


Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79


Wydział Historii i Archeologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48


Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
tel. 81 537 63 01


Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. 81 537 60 22


Wydział Prawa i Administracji
pl. Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26


Broszura rekrutacyjna 2024/2025


przejdź do spisu treści

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuk Pięknych
al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537 69 00

Instytut Muzyki
al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537 69 01Kierunki studiów

przejdź do spisu treści

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16 , 15 ,14Kierunki studiów
 • Biologia
  specjalności: biologia medyczna, biochemia z biologią molekularną, bioinformatyka, biologia środowiskowa, mikrobiologia; bioanalityka, biochemia, biologia eksperymentalna, biologia molekularna, mikrobiologia
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Biologia
  specjalności: medical biology, molecular biology
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Biotechnologia
  specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Sustainability Management
  studia stacjonarne I stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Chemii

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16Kierunki studiów
 • Chemia 
  specjalności: analityka chemiczna, analiza żywności, chemia kryminalistyczna, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Chemia
  specjalności: chemia materiałowa
  studia niestacjonarne II stopnia

 • Chemistry
  specjalności: materials chemistry
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Inżynieria światłowodowa 
  specjalności: technologie światłowodowe, materiałoznawstwo fotoniczne
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Inżynieria polimerów
  studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

przejdź do spisu treści

Wydział Ekonomiczny

pl.  Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Kierunki studiów
 • Analityka gospodarcza 
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Business Analytics and data science
  studia stacjonarne I i II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Ekobiznes 
  studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia

 • Ekonomia 
  specjalności: e-gospodarka, ekonomia menadżerska, gospodarka publiczna i rozwój regionalny
  studia stacjonarne I stopnia 

 • Ekonomia 
  specjalności: business services sector, (specjalność w j. Angielskim), ekonomia startupu, ekonomia stosowana
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 • Finanse i rachunkowość 
  specjalności: analityk finansowy, finansowe wsparcie biznesu, podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowość i sprawozdawczość
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Finanse i rachunkowość 
  specjalności: doradztwo podatkowe, controlling i rewizja finansowa, finanse zrównoważone, fintech
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Logistyka 
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Logistyka 
  studia niestacjonarne II stopnia

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
  specjalności: handel zagraniczny, przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, gospodarka i rynki azjatyckie; enterprises in the global market, (w j. Angielskim), finanse międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia menedżerska
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Zarządzanie 
  specjalności: e-biznes, zarządzanie zasobami ludzkimi, menedżer produktu
  studia stacjonarne I stopnia

 • Zarządzanie 
  specjalności: systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie marką i wizerunkiem firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi II, menedżerska, zarządzanie e-biznesem
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny UMCS
pl.  Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-58, 81-537-28-92
e-mail: babel@mail.umcs.plKierunki studiów
 • Anglistyka 
  specjalności: nauczycielska, translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Architektura informacji 
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne 
  specjalności: e-edytorstwo w nowych mediach, wydawnictwo
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Filologia polska 
  specjalności: nauczycielska, redaktorsko-medialna; media i copywriting
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Germanistyka 
  specjalności: specjalistyczny język niemiecki, nauczycielska
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Hispanistyka 
  specjalności: język w przekładzie i komunikacji zawodowej; nauczycielska, tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Intercultural communication in education and the workplace 
  studia stacjonarne II stopnia

 • Italianistyka 
  studia stacjonarne I stopnia

 • Kulturoznawstwo 
  specjalności: kultura i sztuki wizualne, organizacja i zarządzanie wydarzeniami, kulturalnymi; media i kultura popularna, zarządzanie w kulturze
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Lingwistyka stosowana 
  specjalności: translatoryczna, nauczycielska; tłumaczenia audiowizualne i artystyczne, tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Logopedia z audiologią 
  specjalności: logopedia kliniczna, surdologopedia
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie 
  studia stacjonarne I stopnia

 • Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie 
  studia stacjonarne I stopnia

 • Portugalistyka 
  specjalności: tłumaczeniowa
  studia stacjonarne II stopnia

 • Romanistyka 
  specjalności: tłumaczeniowa, język francuski biznesu; nauczycielska
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Rusycystyka 
  specjalności: język rosyjski z językiem angielskim w logistyce, język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego, język rosyjski w biznesie; tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Technologie cyfrowe w animacji kultury 
  specjalności: projektowanie na potrzeby rynku gier wideo, multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego, gry wideo w przemysłach kreatywnych, nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Ukrainistyka 
  specjalności: język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej, język ukraiński w biznesie; tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne
  specjalności: translatoryczna polsko-rosyjska, translatoryczna polsko-ukraińska
  studia stacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Filozofii i Socjologii

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79Kierunki studiów

przejdź do spisu treści

Wydział Historii i Archeologii

Wydział Historii i Archeologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57
e-mail: histar@mail.umcs.plKierunki studiów

Pierwszego stopnia


przejdź do spisu treści

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62Kierunki studiów
 • Bezpieczeństwo radiacyjne 
  specjalności: monitoring i ochrona radiologiczna, zastosowania promieniowania jonizującego
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Fizyka 
  specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, nanotechnologia, fizyka teoretyczna i astrofizyka
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Informatyka 
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Inżynieria nowoczesnych materiałów 
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)

 • Inżynieria druku 3D
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Matematyka 
  specjalności: matematyka, język obcy nowożytny
  studia stacjonarne I stopnia

 • Matematyka 
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Matematyka w finansach 
  specjalności: matematyka ubezpieczeniowa, metody statystyczne w finansach; aktuarialna, statystyczna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Nauczanie matematyki i informatyki
  studia stacjonarne I stopnia

 • Nauczanie matematyki i informatyki
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Technical physics 
  specjalności: modern materials and measurement techniques, medical physics, computational physics
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) (studia prowadzone w języku angielskim)

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48Kierunki studiów
 • Geografia 
  bloki specjalnościowe: geografia granic, geografia w administracji publicznej, geografia zasobów, geopomiary w teorii i praktyce, geoturystyka, globalne zmiany środowiska, hydrometeorologia, miasta przyszłości, monitoring środowiska, naturalne zdarzenia ekstremalne, opracowanie cyfrowych map tematycznych, systemy informacji przestrzennej
  studia stacjonarne I stopnia

 • Geografia
  specjalności: klimatologia i gospodarka wodna, wizualizacja kartograficzna i projektowanie map, zarządzanie rozwojem gospodarczym, zarządzanie środowiskiem
  studia stacjonarne II stopnia

 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe 
  specjalności: geograficzne uwarunkowania obronności, zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Geoinformatyka 
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)

 • Gospodarka przestrzenna 
  specjalności: planowanie przestrzenne, strategiczne zarządzanie przestrzenią; gospodarka regionalna, polityka przestrzenna i urbanistyka
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)

 • Tourism Management 
  studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Turystyka i rekreacja 
  specjalności: e-marketing usług turystycznych, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach, rekreacja ruchowa i zdrowotna, zarządzanie zasobami turystycznymi; marketing i zarządzanie w turystyce, planowanie i organizacja turystyki i rekreacji, rekreacja i turystyka aktywna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
tel. +48 81 537 63 01 Kierunki studiów
 • Animacja kultury 
  specjalności: multimedialna, sceniczna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Pedagogika 
  specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
  studia stacjonarne I stopnia 

 • Pedagogika 
  specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska), doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
  studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika specjalna 
  specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełno sprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna
  studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika resocjalizacyjna 
  specjalności: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyk społeczną (specjalność nauczycielska), pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska); resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska), readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nienauczycielska)
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Praca socjalna 
  specjalności: wsparcie rodziny i seniora, koordynator usług społecznych
  studia stacjonarne I stopnia

 • Praca socjalna 
  specjalności: interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, zarządzanie usługami społecznymi
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Psychologia 
  specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia społeczna, psychologia wspomagania rozwoju i edukacji
  studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Rozwój zasobów ludzkich 
  specjalności: coaching z elementami psychologii, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. +48 81 537 60 22Kierunki studiów
 • Administracja publiczna (Administracja i zarządzanie publiczne)
  specjalności: administracja lokalna i regionalna, administracja rządowa
  studia stacjonarne I stopnia

 • Administracja publiczna 
  studia stacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe 
  specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 • Bezpieczeństwo narodowe 
  specjalności: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, bezpieczeństwo wewnętrzne RP, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
  specjalności: marketing medialny, medialna; redaktorska, nowe media, public relations
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • International relations 
  specjalności: global economy, regional studies – Asia and Pacific, regional studies – Central-East Europe
  studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • International political communication
  specjalności: strategic communication, ai and new media international political communication
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • IT Cyber security 
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Marketing i lobbing polityczny
  studia stacjonarne I stopnia

 • Nowe media 
  specjalności: komunikacja wizerunkowa, social media
  studia niestacjonarne II stopnia

 • Politologia 
  specjalności: marketing polityczny, zarządzanie rozwojem; analityka i doradztwo polityczne, strategie i rywalizacja polityczna
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Produkcja medialna 
  specjalności: multimedia, organizacja produkcji medialnej; produkcja wydarzenia multimedialnego, produkcja w branży gier, realizacja filmowo-telewizyjna, produkcja dźwięku
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Public history in international relations
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Public relations i zarządzanie informacją 
  specjalności: zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi
  studia stacjonarne I stopnia

 • Społeczeństwo informacyjne 
  specjalności: elektroniczna administracja, e-przedsiębiorczość
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia

 • Stosunki międzynarodowe 
  specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, studia regionu Pacyfiku, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej; pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja ekonomiczna, międzynarodowy marketing terytorialny
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Strategiczne studia wschodnioeuropejskie
  specjalności: Europa Wschodnia, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia; analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR), analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
  studia stacjonarne I i II stopnia

 • Studia miejskie
  bloki tematyczne: Menedżer miasta lub Miasta przyszłości (II rok studiów), Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektami (III rok studiów)
  studia stacjonarne I stopnia

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!


przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Administracji

pl. Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26Kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalności: administracyjna, funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Kryminologia 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Kryminologia 
specjalności: kurator, kadra kierownicza organów ochrony prawa, pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Kryminologia 
studia niestacjonarne I i II stopnia

Prawno-administracyjny 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Prawno-administracyjny 
moduły: służba cywilna, administracja skarbowa i gospodarcza, administracja w procesach globalizacji
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Prawno-biznesowy 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Prawno-menadżerski 
specjalności: menedżerska, biznesowa
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Prawo 
studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Prawo międzynarodowe i prawo UE 
specjalności: prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej
studia stacjonarne II stopniaKierunki studiów 2024/2025

 • Administracja publiczna (Administracja i zarządzanie publiczne)
  specjalności: administracja lokalna i regionalna, administracja rządowa
  studia stacjonarne I stopnia
 • Administracja publiczna
  studia stacjonarne II stopnia
 • Archeologia
  specjalności: archeologia Polski i powszechna, archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach; archeologia pradziejowa, archeologia historyczna
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
  specjalności: archiwistyka historyczna, informatyka biurowa i archiwalna, zarządzanie dokumentacją współczesną
  studia stacjonarne I stopnia
 • Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją
  studia stacjonarne II stopnia
 • Analityka gospodarcza
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Anglistyka
  specjalności: nauczycielska, translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Animacja kultury
  specjalności: multimedialna, sceniczna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Architektura informacji
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe
  specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe
  specjalności: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, bezpieczeństwo wewnętrzne RP, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Bezpieczeństwo radiacyjne
  specjalności: monitoring i ochrona radiologiczna, zastosowania promieniowania jonizującego
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  specjalności: administracyjna, funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Biologia
  specjalności: biologia medyczna, biochemia z biologią molekularną, bioinformatyka, biologia środowiskowa, mikrobiologia; bioanalityka, biochemia, biologia eksperymentalna, biologia molekularna, mikrobiologia
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Biologia
  specjalności: medical biology, molecular biology
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Biotechnologia
  specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Business Analytics and data science
  studia stacjonarne I i II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Chemia
  specjalności: analityka chemiczna, analiza żywności, chemia kryminalistyczna, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Chemia
  specjalności: chemia materiałowa
  studia niestacjonarne II stopnia
 • Chemistry
  specjalności: materials chemistry
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  specjalności: marketing medialny, medialna; redaktorska, nowe media, public relations
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  specjalności: muzyka rozrywkowa, prowadzenie zespołów; animacja kultury muzycznej
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  studia stacjonarne II stopnia
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne
  specjalności: e-edytorstwo w nowych mediach, wydawnictwo
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Ekobiznes
  studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia
 • Ekonomia
  specjalności: e-gospodarka, ekonomia menadżerska, gospodarka publiczna i rozwój regionalny
  studia stacjonarne I stopnia
 • Ekonomia
  specjalności: business services sector, (specjalność w j. Angielskim), ekonomia startupu, ekonomia stosowana
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Europeistyka
  specjalności: zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna, zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, mobilność społeczna
  studia stacjonarne I stopnia
 • Filologia polska
  specjalności: nauczycielska, redaktorsko-medialna; media i copywriting
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Filozofia
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Finanse i rachunkowość
  specjalności: analityk finansowy, finansowe wsparcie biznesu, podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowość i sprawozdawczość
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Finanse i rachunkowość
  specjalności: doradztwo podatkowe, controlling i rewizja finansowa, finanse zrównoważone,  fintech
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Fizyka
  specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, nanotechnologia, fizyka teoretyczna i astrofizyka
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Geoarcheologia
  studia stacjonarne jednolite magisterskie
  studia stacjonarne I stopnia
 • Geografia
  bloki specjalnościowe: geografia granic, geografia w administracji publicznej, geografia zasobów, geopomiary w teorii i praktyce, geoturystyka, globalne zmiany środowiska, hydrometeorologia, miasta przyszłości, monitoring środowiska, naturalne zdarzenia ekstremalne, opracowanie cyfrowych map tematycznych, systemy informacji przestrzennej
  studia stacjonarne I stopnia
 • Geografia
  specjalności: klimatologia i gospodarka wodna, wizualizacja kartograficzna i projektowanie map, zarządzanie rozwojem gospodarczym, zarządzanie środowiskiem
  studia stacjonarne II stopnia
 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
  specjalności: geograficzne uwarunkowania obronności, zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)
 • Geoinformatyka
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)
 • Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
  studia stacjonarne I stopnia
 • Germanistyka
  specjalności: specjalistyczny język niemiecki, nauczycielska
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Gospodarka przestrzenna
  specjalności: planowanie przestrzenne, strategiczne zarządzanie przestrzenią; gospodarka regionalna, polityka przestrzenna i urbanistyka
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)
 • Grafika
  specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych
  studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Grafika
  specjalności:  grafika warsztatowa, grafika projektowa
  studia stacjonarne II stopnia
 • Graphic arts
  specjalności: print making, graphic design
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Hispanistyka
  specjalności: język w przekładzie i komunikacji zawodowej; nauczycielska, tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Historia
  specjalności: nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej; historia stosowana, turystyka historyczna
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Intercultural communication in education and the workplace
  studia stacjonarne II stopnia
 • International relations
  specjalności: global economy, regional studies – Asia and Pacific, regional studies – Central-East Europe
  studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • International political communication
  specjalności: strategic communication, ai and new media international political communication
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Italianistyka
  studia stacjonarne I stopnia
 • Informatyka
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Inżynieria druku 3D
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów
  studia stacjonarne I i II stopnia (inżynierskie)
 • Inżynieria polimerów
  studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Inżynieria światłowodowa
  specjalności: technologie światłowodowe, materiałoznawstwo fotoniczne
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • IT Cyber security
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Jazz i muzyka estradowa
  specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne; produkcja muzyczna
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Kognitywistyka
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Kreatywność społeczna
  studia stacjonarne I stopnia
 • Kreatywność i projektowanie społeczne
  studia stacjonarne II stopnia
 • Kryminologia
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Kryminologia
  specjalności: kurator, kadra kierownicza organów ochrony prawa, pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Kryminologia
  studia niestacjonarne I i II stopnia
 • Kulturoznawstwo
  specjalności: kultura i sztuki wizualne, organizacja i zarządzanie wydarzeniami, kulturalnymi; media i kultura popularna, zarządzanie w kulturzestudia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Lingwistyka stosowana
  specjalności: translatoryczna, nauczycielska; tłumaczenia audiowizualne i artystyczne, tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Logistyka
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Logistyka
  studia niestacjonarne II stopnia
 • Logopedia z audiologią
  specjalności: logopedia kliniczna, surdologopedia
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Malarstwo
  studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Marketing i lobbing polityczny
  studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka
  specjalności: matematyka, język obcy nowożytny
  studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Matematyka w finansach
  specjalności: matematyka ubezpieczeniowa, metody statystyczne w finansach; aktuarialna, statystyczna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  specjalności: handel zagraniczny, przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, gospodarka i rynki azjatyckie; enterprises in the global market, (w j. Angielskim), finanse międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia menedżerska
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Migracje i mobilność
  studia stacjonarne II stopnia
 • Nauczanie matematyki i informatyki
  studia stacjonarne I stopnia
 • Nauczanie matematyki i informatyki
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Nowe media
  specjalności: komunikacja wizerunkowa, social media
  studia niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika
  specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
  studia stacjonarne I stopnia
 • Pedagogika
  specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska), doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Pedagogika resocjalizacyjna
  specjalności: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyk społeczną (specjalność nauczycielska), pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska); resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska), readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nienauczycielska)
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Politologia
  specjalności: marketing polityczny, zarządzanie rozwojem; analityka i doradztwo polityczne, strategie i rywalizacja polityczna
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Praca socjalna
  specjalności: wsparcie rodziny i seniora, koordynator usług społecznych
  studia stacjonarne I stopnia
 • Praca socjalna
  specjalności: interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, zarządzanie usługami społecznymi
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika specjalna
  specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełno sprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna
  studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
  studia stacjonarne I stopnia
 • Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie
  studia stacjonarne I stopnia
 • Portugalistyka
  specjalności: tłumaczeniowa
  studia stacjonarne II stopnia
 • Prawno-administracyjny
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Prawno-administracyjny
  moduły: służba cywilna, administracja skarbowa i gospodarcza, administracja w procesach globalizacji
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Prawno-biznesowy
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Prawno-menadżerski
  specjalności: menedżerska, biznesowa
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Prawo
  studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Prawo międzynarodowe i prawo UE
  specjalności: prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej
  studia stacjonarne II stopnia
 • Produkcja medialna
  specjalności: multimedia, organizacja produkcji medialnej; produkcja wydarzenia multimedialnego, produkcja w branży gier, realizacja filmowo-telewizyjna, produkcja dźwięku
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Psychologia
  specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia społeczna, psychologia wspomagania rozwoju i edukacji
  studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Public history in international relations
  studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Public relations i zarządzanie informacją
  specjalności: zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi
  studia stacjonarne I stopnia
 • Romanistyka
  specjalności: tłumaczeniowa, język francuski biznesu; nauczycielska
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Rozwój zasobów ludzkich
  specjalności: coaching z elementami psychologii, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Rusycystyka
  specjalności: język rosyjski z językiem angielskim w logistyce, język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego, język rosyjski w biznesie; tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Socjologia
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Socjologia cyfrowa
  studia stacjonarne I stopnia
 • Społeczeństwo informacyjne
  specjalności: elektroniczna administracja, e-przedsiębiorczość
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Stosunki międzynarodowe
  specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, studia regionu Pacyfiku, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej; pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja ekonomiczna, międzynarodowy marketing terytorialny
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Strategiczne studia wschodnioeuropejskie
  specjalności: Europa Wschodnia, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia; analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR), analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Studia miejskie
  bloki tematyczne: Menedżer miasta lub Miasta przyszłości (II rok studiów), Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektami (III rok studiów)
  studia stacjonarne I stopnia
 • Sustainability Management
  studia stacjonarne I stopnia
 • Technical physics
  specjalności: modern materials and measurement techniques, medical physics, computational physics
  studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)(studia prowadzone w języku angielskim)
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury
  specjalności: projektowanie na potrzeby rynku gier wideo, multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego, gry wideo w przemysłach kreatywnych, nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Tourism Management
  studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Turystyka historyczna
  studia stacjonarne I stopnia
 • Turystyka i rekreacja
  specjalności: e-marketing usług turystycznych, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach, rekreacja ruchowa i zdrowotna, zarządzanie zasobami turystycznymi; marketing i zarządzanie w turystyce, planowanie i organizacja turystyki i rekreacji, rekreacja i turystyka aktywna
  studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Ukrainistyka
  specjalności: język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej, język ukraiński w biznesie; tłumaczeniowa
  studia stacjonarne I i II stopnia
 • Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne
  specjalności: translatoryczna polsko-rosyjska, translatoryczna polsko-ukraińska
  studia stacjonarne II stopnia
 • Zarządzanie
  specjalności: e-biznes, zarządzanie zasobami ludzkimi, menedżer produktu
  studia stacjonarne I stopnia
 • Zarządzanie
  specjalności: systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie marką i wizerunkiem firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi II, menedżerska, zarządzanie e-biznesem
  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Zarządzanie w politykach publicznych
  studia stacjonarne I stopnia

Broszura rekrutacyjna 2024/2025Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie publiczne I stopnia Stacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business analytics and data science I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemistry II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
e-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geoarcheologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
graphic arts II stopnia Stacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
intercultural communication in education and the workplace II stopnia Stacjonarny
international political communication II stopnia Stacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny
inżynieria druku 3D II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria polimerów I stopnia Stacjonarny
inżynieria światłowodowa I stopnia Stacjonarny
it cyber security II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia Stacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
marketing i lobbing polityczny I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka w finansach I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
migracje i mobilność II stopnia Stacjonarny
nauczanie matematyki i informatyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia Stacjonarny
portugalistyka II stopnia Stacjonarny
portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - administracyjny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - menadżerski II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno – biznesowy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia Stacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
public history in international relations II stopnia Stacjonarny
public relations i zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rozwój zasobów ludzkich II stopnia Stacjonarny
rusycystyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia cyfrowa I stopnia Stacjonarny
społeczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
strategiczne studia wschodnioeuropejskie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia miejskie I stopnia Stacjonarny
sustainability management I stopnia Stacjonarny
technical physics I stopnia Stacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism management I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ukrainistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wschodniosłowiańskie studia translatoryczne II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Numery kontaktowe:
+48 (81) 537 58 70
+48 (81) 537 58 80
+48 519 464 848 (w godzinach 8:00-15:00)
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria światłowodowa - nowy kierunek na UMCS

Program kształcenia oferuje wiedzę ogólną z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych (informatycznych i elektronicznych) oraz praktyczną wiedzę dotyczącą działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji.

czytaj dalej

Fizyka w medycynie

Lubisz nauki ścisłe, a jednocześnie interesujesz się medycyną? Chciałbyś podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? A może chciałbyś mieć realny wpływ na przyszłość fizyki i medycyny?

czytaj dalej

Fizyka komputerowa

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Interesujesz się fizyką, a szczególnie jej wpływem na codzienne życie i naszą przyszłość? Chciałbyś pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego?

czytaj dalej

Społeczeństwo informacyjne

Pasjonują Cię zarówno nauki ścisłe, jak i nauki społeczne? Interesujesz się technologiami cyfrowymi, sieciowymi, ale odnajdujesz się także w naukach humanistycznych? Kierunek społeczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Powiązane artykuły

(O)twórz UMCS! - poznaj Wydziały na naszym Uniwersytecie!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otwiera swoje wirtualne drzwi dla wszystkich kandydatów na studia!

czytaj dalej

Przystanek rekrutacja – Drzwi Otwarte UMCS

Po raz kolejny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich. Startujemy już 29 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji.

czytaj dalej

REKRUTACJA ZIMOWA NA UMCS ROZPOCZĘTA

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja zimowa na wybrane kierunki studiów II stopnia.

czytaj dalej

REKRUTACJA NA UMCS TRWA

Na UMCS czeka około 90 kierunków – w tym unikatowe nowości, 300 specjalności i aż 13 wydziałów otwartych na nowych studentów. Dzięki nim zyskasz kwalifikacje potrzebne w zawodzie Twoich marzeń. Podejmując studia rozpoczniesz przygodę, która ukierunkuje Twoją przyszłą karierę.

czytaj dalej

Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS!

Maturzysto/tko! rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Na kierunkach z egzaminami wstępnymi zakończy się pod koniec czerwca, a na pozostałych kierunkach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wkrótce po otrzymaniu wyników maturalnych.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte UMCS – przyjdź, zobacz, studiuj

Jak co roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich i zaprasza na Drzwi Otwarte. Startujemy już 21 marca 2022 r., a wydarzenie przyjmie formę hybrydową.

czytaj dalej

UMCS Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - spotkanie informacyjne dla kandydatów

Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - to nowa specjalność na I stopniu studiów na Wydziale Chemii UMCS, dostępna już w roku akademickim 2022/2023

czytaj dalej

Konkurs Językowy FACES OF AMERICA na UMCS

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego FACES OF AMERICA, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów na UMCS w roku 2021

W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami!

czytaj dalej

Oferta kształcenia UMCS 2021/2022

Zobacz najnowszą broszurę informacyjną dla kandydatów na studia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej

Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS

cykl webinarów dla kandydatów

czytaj dalej

POGADAJMY O STUDIACH! - webinar dla kandydatów na UMCS

Już 14 stycznia o godzinie 17 odbędzie się kolejny webinar dla kandydatów na studia. Spotkajcie się z nami online!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane