Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Rok założenia: 1945 | Rektor: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

przejdź do spisu treści

Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat,
ale danie im wiedzy,która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie. 
                                                                                                                                        T. Rożek

#jestemzpolsl


Dołącz do nas, studiuj na Politechnice Śląskiej! 


Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Uczelnia badawcza


Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

Przyszłość jest tu


Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych: 

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, 
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, 
 • materiały przyszłości, 
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości,
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0,
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

W piętnastu jednostkach, w tym 13 wydziałach i 2 instytutach, łącznie prowadzonych jest ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalizacji, co powoduje objęcie całego zakresu działalności inżynierskiej. Oznacza to, że każdy znajdzie to czego szuka w wymarzonych studiach, ale gdyby tego było mało, to dodatkowo Politechnika kształci również w zakresie, analityki biznesowej, lingwistyki stosowanej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjologii, a także zarządzania, w tym zarządzania projektami.  

Jedenaście jednostek Politechniki Śląskiej znajduje się w Gliwicach, kolejne dwa w Katowicach, a pozostałe dwa w Zabrzu, dzięki czemu można stwierdzić, że uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. 

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 17 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje:

 • studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), 
 • studia II stopnia – magisterskie, 
 • kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą "Wspólna Szkoła Doktorska" 
 • studia podyplomowe. 

Ciekawi świata mogą skorzystać z Letniej i Zimowej Szkoły, czyli projektu pozwalającego na spędzenie wakacji w uczelni zagranicznej, w której organizowane są zajęcia akademickie. Dla zainteresowanych dłuższym pobytem za granicą dostępne są programy Erasmus i Erasmus Plus. Nasi studenci mogą także zdobyć podwójny dyplom ukończenia studiów z wybranymi uczelniami w Europie, a chętni do podróży za ocean powinni zainteresować się interdyscyplinarnym projektem semestralnym, który Politechnika Śląska prowadzi z Uniwersytetem Stanforda w Stanach Zjednoczonych.

Studia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym., a kandydaci mają również możliwość podjęcia bezpłatnego kształcenia na jednym z prawie 30 kierunków w języku angielskim.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni, a absolwenci naszej uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na piątym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. Możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Inżynierii Materiałowej na kierunku Inżynieria materiałowa o profilu praktycznym, Wydział Elektryczny na kierunku Mechatronika o profilu praktycznym, Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym oraz Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym.

Mierz wysoko


Uczelnia oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Silesian University of Technology - a good place to study

Doskonałe miejsce do studiowania


Studenci naszej Uczelni mogą również uczestniczyć w projektach Project Based Learning (PBL). Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, rozwiązują rzeczywiste problemy, szukają odpowiedzi na angażujące i złożone pytania. Oprócz oczywistego rozwoju wiedzy merytorycznej, a także umiejętności krytycznego myślenia, projekty te sprzyjają uwalnianiu kreatywnej energii wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczą pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej, a na koniec, to co chyba najważniejsze dla studentów, pozwalają zaliczyć niektóre z przedmiotów i uzyskać w łatwy i przyjemny sposób punkty ECTS.

Za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe nasi studenci mają szansę na zdobycie stypendium Rektora.

Dla tych, dla których studia to za mało i potrzebują ciągłego rozwoju i pogłębiania wiedzy politechnika śląska oferuje możliwość dołączenia do kół naukowych, których na uczelni działa ponad 180. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych.

Poniżej kilka z osiągnięć zdobytych przez koła naukowe i studentów w nich działających:

 • Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu „Re-connect” 2021 za projekt „ECO-MODULAR”.
 • Studentki Politechniki Śląskiej w niezwykłym projekcie – symulacji załogowej misji kosmicznej, przeprowadzonej w Habitacie LunAres (2021).
 • Doktorantka Politechniki Śląskiej wyróżniona w programie „Seeds For The Future” poświęconym nowoczesnym technologiom.
 • Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH przygotowało prototyp mobilnego robota dezynfekującego. Projekt ma na celu wesprzeć zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej. 
 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.
 • Studenci z Koła Naukowego High Flyers zwyciężyli w zawodach Droniada 2021. Wygrali dwie konkurencje, a w trzeciej stanęli na drugim stopniu podium.

Doskonałe miejsce do studiowania


Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, dzięki którym studenci mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji o wszelkich organizowanych dla nich praktykach, kursach i stażach, a także w późniejszym etapie studiów, pomoc w znalezieniu pracy czy założeniu własnej firmy. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. 

Na Politechnice Śląskiej, oprócz kół naukowych funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń, a biura większości z nich znajdują się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, gdzie również można rozwinąć swoje umiejętności artystyczne za sprawą dołączenia do Akademickiego Teatru „Remont”, Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, czy też Akademickiego Zespołu Muzycznego. 

Jednak to nie wszystko, ponieważ w „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię. Pisząc o “Mrowisku” i życiu studenckim, nie można również zapomnieć o klubie studenckim “Spirala”, w którym organizowane są ciekawe wydarzenia muzyczne i kulturalne, a samorządy studenckie organizują tam Otrzęsiny Wydziałowe i Uczelniane. 

Najbardziej spektakularną akcją samorządu studenckiego są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli IGRY. Stałym punktem wydarzenia jest przejęcie kluczy do Miasta Gliwice i tradycyjny korowód przebierańców, który kroczy ulicami od rynku do sceny igrowej, a później już tylko czas na zabawę w rytm muzyki granej przez zaproszonych artystów.

 

Zasady rekrutacji


Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 

Szanowni Kandydaci! Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego rekrutacja jest w maksymalnym stopniu przeprowadzana on-line. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyjęć, harmonogramu rekrutacji czy wymaganych dokumentów znajdują się na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/

Jeśli jesteś cudzoziemcem (nie posiadasz polskiego obywatelstwa) - zarejestruj się w dedykowanym dla Ciebie systemie DreamApply.

Oferta EdukacyjnaKliknij aby pobrać InformatorSerdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Uczelnię przyjazną i otwartą , która czeka na wszystkich głodnych wiedzy i chcących rozwijać własne pasje i zainteresowania. 

Przez całe życie dokonujemy wyborów. Warto pamiętać, że niektóre wybory są lepsze od innych…

Wybierz mądrze, studiuj na Politechnice Śląskiej!


przejdź do spisu treści

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń. 

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 

Szanowni Kandydaci! Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego rekrutacja jest w maksymalnym stopniu przeprowadzana on-line. Szczegołowe informacje dotyczące kryteriów przyjęć, harmonogramu rekrutacji czy wymaganych dokumentów znajdują się na stronie rekrutacja.polsl.pl

Jeśli jesteś cudzoziemcem (nie posiadasz polskiego obywatelstwa) - zarejestruj się w dedykowanym dla Ciebie systemie DreamApply.


Dołącz do studentów Politechniki Śląskiej
- jednej z 10 Uczelni Badawczych w Polsce!


Politechnika Śląska 

Politechnika Śląska  oferuje studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (płatne, wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Studia I Stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów I stopnia: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier architekt

Studia II Stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

Studia I Stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Studia II Stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Studia I Stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II Stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I Stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II Stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I Stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
Stacjonarne - 3,5 roku/7 semestrów
Niestacjonarne - 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne /Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 3,5 roku/7 semestrów
Niestacjonarne - 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry 
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne 
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

 Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

 Studia II stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

 Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier 

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier 

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier  

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
termin naboru: rekrutacja zimowa
czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry 
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne 
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:
Stacjonarne - 3,5 roku/7 semestrów
Niestacjonarne - 4 lata/8 semestrów 
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne 
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 
Stacjonarne - 1,5 roku/3 semestry
Niestacjonarne - 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności:  
-angielski – francuski 
-angielski - włoski 
-angielski - hiszpański 
-angielski – niemiecki

Studia II stopnia Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier 

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
język prowadzenia zajęć: angielski
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia I stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne/Niestacjonarne
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
uzyskany tytuł: magister
Wydziały na uczelni:

architektury
automatyki, elektroniki i informatyki
budownictwa
chemiczny
elektryczny
górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej
instytut badań nad edukacją i komunikacją
instytut fizyki
inżynierii biomedycznej
inżynierii materiałowej
inżynierii środowiska i energetyki
matematyki stosowanej
mechaniczny technologiczny
organizacji i zarządzania
transportu i inżynierii lotniczej

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka biznesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biomedical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
civil engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
cognitive technologies  II stopnia Stacjonarny
control, electronic and information engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
electrical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
general engineering I stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia Stacjonarny
geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia Stacjonarny
industrial and engineering chemistry I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatics I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka w systemach i układach elektronicznych I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria i technologie materiałowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ogólna I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny
logistics II stopnia Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
management II stopnia Stacjonarny
management and production engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika przemysłowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
modelowanie komputerowe  I stopnia Stacjonarny
power engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sustainable energy engineering II stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport (in English) I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport kolejowy I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie projektami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Wydział Architektury

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 7, pokój nr 105
Architektura: AR-Rekrutacja@polsl.pl 
Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja@polsl.pl 
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 7
tel. 32 237 12 10
e-mail: BOSG3@polsl.pl

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 16
Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek: Control, electronic and information engineering
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl
Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

Kierunek: Informatyka, Informatics

e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. 32 237 24 98
e-mail: BOSG4@polsl.pl

Wydział Budownictwa

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 5, pokój nr 216
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 5
tel. 32 237 14 10
e-mail: BOSG5@polsl.pl

Wydział Chemiczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9, pokój nr 9 
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: BOSG6@polsl.pl 

Wydział Elektryczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
tel. 32 237 15 07
e-mail: BOSG2@polsl.pl

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 2, pokój nr 266
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Akademicka 2
tel. 32 237 23 04
e-mail: BOSG2@polsl.pl

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Zabrze ul. Roosevelta 40
e-mail: ib_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Zabrze, ul. Roosevelta 40
tel. 32 277 74 30
e-mail: BOSZ@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pokój 134 (I piętro)
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Konarskiego 18
tel. 32 237 19 70
e-mail: BOSG1@polsl.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 124
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 41 03, 32 603 42 67
e-mail: BOSK@polsl.pl

Wydział Matematyki Stosowanej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Kaszubska 23, pokój nr 309
e-mail: RMS.rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Kaszubska 23
tel. 32 237 20 29
e–mail: BOSG7@polsl.pl

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pokój nr 38
tel. 32 237 24 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A
tel. 32 237 16 10
e-mail: BOSG8@polsl.pl  

Wydział Organizacji i Zarządzania

Informacje dotyczące rekrutacji:
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, budynek B, pokój nr 007
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
tel. 32 277 73 14
e-mail: BOSZ@polsl.pl

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 110
e-mail: rekrutacja.transport@polsl.pl 
Biuro Obsługi Studentów: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 43 52, 32 603 43 60
e-mail: BOSK@polsl.pl

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A 
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A
tel. 32 400 39 54-55
e-mail: BOSG1@polsl.pl

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 25
e-mail: ft_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 10
tel. 32 237 22 16 
e-mail: BOSG1@polsl.pl
Dodatkowe informacje o studiach
Centrum Obsługi Studiów
Gliwice, ul. Akademicka 2a
Strona internetowa
e-mail: rekrutacja@polsl.pl


W sprawach dotyczących rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskich:

tel. 32 400 30 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)

W sprawach dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe:

tel. 32 237 11 90 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

czytaj dalej

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Studiuj na Politechnice Śląskiej!

Ruszyła rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej. Oferta jedynej na Śląsku uczelni badawczej na I i II stopniu studiów obejmuje ponad 50 kierunków, w tym 18 prowadzonych w języku angielskim.

czytaj dalej

DLACZEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA?

UCZELNIA KSZTAŁCĄCA LUDZI SUKCESU - Ponad 200 000 absolwentów

czytaj dalej

Zapraszamy na Politechnikę Śląską!

ZOBACZ RELACJE Z DNI OTWARTYCH ONLINE

czytaj dalej

REKRUTACJA ZIMOWA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

START:10.01.2021

czytaj dalej

Dni Otwarte Online na Politechnice Śląskiej

Poznaj potencjał uczelni badawczej - od 12 do 14 kwietnia 2021

czytaj dalej

SUKCESY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Politechnika Śląska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieustannie budują liczne sukcesy naukowców, pracowników oraz studentów. Tu najśmielsze nawet pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami!

czytaj dalej

Politechnika Śląska uczelnią badawczą!

Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online 2020

30 kwietnia w godz. 11:00 – 13:00

czytaj dalej

Dwa samoloty dla Politechniki Śląskiej

Działalność naszej uczelni w branży lotniczej nabiera tempa. W czwartek, 11 lipca 2019 na lotnisku w Gliwicach odbył się uroczysty odbiór dwóch samolotów.

czytaj dalej

Politechnika Śląska została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „SuperMarka-Śląskie”

w IX edycji konkursu „Marka-Śląskie”, organizowanego przez RIPH oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyróżnienie odebrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas 24. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 1 września na terenie hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”.

czytaj dalej

Politechnika Śląska jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane