Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

OPIS KIERUNKU

stacjonarne I stopnia
profil: ogólnoakademicki
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

ścieżki dyplomowania:

 • inżynieria elektryczna
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportowa

Kierunek międzywydziałowy


Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na absolwentów posiadających ogólną wiedzę inżynierską w różnych dyscyplinach. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na ciekawą pracę w interdyscyplinarnych zespołach, a także szybką adaptację do nowej specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w konkretnych gałęziach gospodarki.

Kierunek jest realizowany przez cztery Wydziały:

 • Elektryczny,
 • Inżynieria Środowiska i Energetyki,
 • Mechaniczny Technologiczny,
 • Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek:

 • Kształcenie w oparciu o projekty grupowe.
 • Duża ilość i różnorodność modułów wybieralnych prowadzonych w blokach.
 • Zajęcia realizowane przez specjalistów z branży.
 • Praktyki i projekty mające na celu rozwój kompetencji oczekiwanych przez branżę.
 • Współpraca z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami w zakresie zaawansowanych technologii.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii ogólnej oraz inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu.
 • Kształcenie hybrydowe z elementami kształcenia zdalnego i kontaktowego.
 • Możliwość pozyskania pracy w wielu firmach inżynieryjnych i projektowych, np. w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem produkcji i automatyzacją procesów, sterowaniem maszynami elektrycznymi, ochroną środowiska, w elektrowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych.

PROGRAM KIERUNKU, FORMY KSZTAŁCENIA

Pierwsze dwa lata studiów obejmują standardowe zajęcia z przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych inżynierskich ze wszystkich dziedzin inżynierii. Wprowadzenie studentów w tematykę szerokiego spektrum kierunków inżynierskich umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji dotyczącej ich ścieżek edukacyjnych poprzez wybór na koniec drugiego roku studiów konkretnej ścieżki dyplomowania dotyczącej inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu. Nabyte w trakcie tych studiów wiedza i umiejętności z różnych obszarów inżynierii, wsparte nowoczesnymi formami kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo, krytycznym myśleniem, kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi pozwolą przyszłym absolwentom na znajdowanie najlepszych rozwiązań złożonych, interdyscyplinarnych problemów inżynierskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich przy zastosowaniu zasad inżynierii, nauk ścisłych i matematyki.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi grupami odbiorców.
 • Umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespole, którego członkowie wspólnie zapewniają przywództwo, tworzą środowisko oparte na współpracy i integracji, ustalają cele, planują zadania i osiągają cele.
 • Umiejętność opracowywania i przeprowadzania odpowiednich eksperymentów, analizowania i interpretowania danych oraz wykorzystywania oceny inżynierskiej do wyciągania wniosków.
 • Umiejętność zastosowania projektu inżynierskiego do wytwarzania rozwiązań spełniających określone potrzeby.

POZNAJ KRYTERIA PRZYJĘĆ
 

Powiązane kierunki

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

czytaj dalej

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane