Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zarządzanie kryzysowe - studia pierwszego stopnia we Wrocławiu

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

We współczesnym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różnorodne oblicza, przyczyny oraz zasięg. Mogą one mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny czy też ekologiczny. W każdym z tych przypadków system organizacji państwa musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. Aby temu podołać, niezbędne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • PROCEDURY I PLANY OPERACYJNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
 • ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 • ZAJWISKO BIOTERRORYZMU
 • ZAGROŻENIE EPIDEMIĄ I PANDEMIĄ
 • INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
 • SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO
 • LIKWIDACJA SKUTKÓW SYTUACJI KRYZYSOWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI I TRANSPORCIE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ Z NAMI?

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa. Nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej kraju oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Dzięki studiom w Wyższej Szkole Prawa będziesz w stanie samodzielnie identyfikować oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowym.

SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Eksperci Wyższej Szkoły Prawa pokażą Ci swój warsztat pracy oraz przekażą wiedzę, która pomoże Ci dołączyć do ścisłego, elitarnego grona specjalistów, znajdujących zatrudnienie w pionach bezpieczeństwa wewnętrznego. Co więcej, kameralne warunki studiowania umożliwiają indywidualne podejście wykładowców, którzy wesprą Cię w ścieżce rozwoju i przyszłych plany zawodowych.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Po studiach w Wyższej Szkole Prawa zdobędziesz dyplom oraz doświadczenie zawodowe uzyskane podczas 6 miesięcznych praktyk. W trakcie studiów dodatkowo możesz ubiegać się o staże w różnych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Odpowiednio ułożony harmonogram oraz liczne porozumienia z rożnymi instytucjami ułatwią Ci  realizację praktyk oraz staży . Nasza Uczelnia przygotuje Cię do rozpoczęcia drogi zawodowej. W tym celu przygotowane jest doradztwo zawodowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wpieramy Studentów pomocą w znalezieniu praktyk zawodowych zgodnych z ich zapotrzebowaniem

WARSZTATY, SPOTKANIA, KONFERENCJE BRANŻOWE

Nasza Uczelnia oferuję Ci również możliwość  rozwoju i poszerzania swoich zainteresowań, dzięki licznym dodatkowym warsztatom, wykładom czy wyjazdom studyjnym. Wraz z  Studentami organizujemy wydarzenia, zapraszając gości specjalnych, którzy dzielą się z  Wami swoją wiedzę, doświadczeniem i pasją.

KOŁA NAUKOWE

Jako student Wyższej Szkoły Prawa będziesz mógł uczestniczyć w kołach naukowych i organizacjach studenckich, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania. Co więcej, Twoja aktywność w trakcie studiów może być zarówno dodatkowym atutem w CV, a także argumentem do ubiegania się o stypendium Rektora z tytułu aktywnej dzielności na rzecz Uczelni

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centra Zarządzania Kryzysowego,
 • Straż Graniczna
 • Straż Miejska
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • struktur administracji państwowej i samorządowej,
 • w różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju. 

Powiązane kierunki

Kryminologia i kryminalistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo - studia pierwszego stopnia

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane