Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia wojskowe, policyjne i morskie

Szkoły Wojskowe

AKADEMIE WOJSKOWE

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51 - 150 Wrocław

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

CENTRA SZKOLENIA

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU
ul. Wojska Polskiego 86/90
61 – 716 Poznań 102, skr. poczt. 129

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA W TORUNIU
ul. Sobieskiego 36
87-100 Toruń

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO - LOTNICZEGO W DĘBLINIE
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE
ul. Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE
Lędowo 1N
76-271 Ustka

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI
ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU
ul. Bema 16
86 - 300 Grudziądz

WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa

SZKOŁY PODOFICERSKIE

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Bukowska 34
61 - 716 Poznań

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
Lędowo 1 N
76-271 Ustka

INNE

WOJSKOWE STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

Szkoły Policji

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szkoła Policji w Pile

Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji w Katowicach

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Szkoły morskie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Policealna Szkoła Morska w Gdyni

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

logo-szkoly

Akademia Policji w Szczytnie

logo-szkoly

Akademia Pożarnicza

logo-szkoly

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki AWL

logo-szkoly

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

logo-szkoly

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

logo-szkoly

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

logo-szkoly

Lotnicza Akademia Wojskowa LAW

logo-szkoly

Politechnika Morska w Szczecinie

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

logo-szkoly

Szkoła Policji w Katowicach

logo-szkoly

Szkoła Policji w Pile

logo-szkoly

Szkoła Policji w Słupsku

logo-szkoly

Uniwersytet Morski w Gdyni

logo-szkoly

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane