Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

Są to m.in.:

 • antropologia
 • cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka
 • ekonomia
 • etnografia
 • geografia
 • historia
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
 • nauki o rodzinie
 • nauki prawne
 • pedagogika
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia nad rozwojem

Nie wszystkie wymienione nauki zawsze są uważane za społeczne. Np.:

 • historia może być uważana za humanistyczną ze względu na miejscowy charakter kulturowy.
 • niektóre dyscypliny mają charakter poznania podobny do nauk przyrodniczych np. antropologia czy archeologia.
 • pewne społeczne dyscypliny są interdyscyplinarne np. socjologia, która obejmuje socjobiologię odwołującą się do pewnych praw biologii (m.in. dobór krewniaczy) czy nauki ekonomiczne, odwołujące się m.in. do modelowania matematycznego (ekonomia matematyczna, ekonometria).
 • geografia obejmuje zarówno geografię fizyczną, zaliczaną do nauk przyrodniczych, jak i geografię społeczno-ekonomiczną, zaliczaną do nauk społecznych.

Akademia Kujawsko-Pomorska

logo-szkoly

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

logo-szkoly

Uniwersytet Gdański

logo-szkoly

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

logo-szkoly

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ

 • Adres:ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
 • Telefon:(12) 422 10 33 w. 1134, 1135
 • Strona:http://www.uj.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

logo-szkoly

Uniwersytet Opolski

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS

logo-szkoly

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane