Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia turystyczno - sportowe

W Polsce istnieje 6 uczelni wychowania fizycznego, wszystkie są publiczne i posiadają rangę akademii. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie posiada utworzoną w 2014 Filię w Białej Podlaskiej, zaś w strukturze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu funkcjonuje Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (w latach 1971–1984 posiadał on status filii AWF Poznań).

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne oferują ponadto liczne uczelnie niepubliczne, wybrane uniwersytety publiczne oraz Politechnika Opolska.

Postulat utworzenia pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska, przedstawił w drugiej połowie lat 20. XX w. płk Władysław Osmolski. Jego koncepcji przychylny był Józef Piłsudski. W 1928, na Bielanach w Warszawie, rozpoczęto budowę Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Działalność dydaktyczną rozpoczął on 5 listopada 1929, natomiast inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada tego samego roku. W kwietniu 1939 warszawska uczelnia, przekształcona w sierpniu 1938 w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, otrzymała prawo nadawania stopni magisterskich.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

  • Adres:al. Jana Pwała II 78, 31-571 Kraków
  • Telefon:12 683 11 32
  • Strona:http://www.awf.krakow.pl
  • Rektor:prof. dr hab. Aleksander Tyka
logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

logo-szkoly

Politechnika Opolska

  • Adres:ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
  • Telefon:+48 77 449 80 00
  • Strona:http://www.po.opole.pl
  • Rektor:prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane