Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia humanistyczne

Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

Uważa się, że nauki humanistyczne różnią się tym od przyrodniczych, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Nie jest to jednak do końca prawda. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że dana nauka humanistyczna „matematyzowała” się do tego stopnia, że właściwie należałoby zmienić jej klasyfikacje. Przykładem jest np.: stosowanie metod statystycznych w socjologii, rozbudowany aparat matematyczny ekonometrii, czy stosowanie technik informatycznych w językoznawstwie.

W anglosaskim kręgu kulturowym nauki humanistyczne dzielą się na arts, czyli nauki związane z kulturą, sztuką, jak historia sztuki, filologia, muzykologia, niektóre działy filozofii, oraz nauki social sciences, czyli bardziej związane ze społeczeństwem, z jego stroną użyteczną i praktyczną, i z jego kontaktem ze środowiskiem naturalnym jak historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia i antropologia.

Dyscypliny nauk humanistycznych w Polsce:

anglistyka, archeologia, bibliologia, bohemistyka, dziennikarstwo, etnologia, filologia, filozofia, germanistyka, historia, historia sztuki, hungarystyka, iberystyka, italianistyka, językoznawstwo, kulturoznawstwo, lingwistyka, literaturoznawstwo, muzykologia, pedagogika, politologia, polonistyka, praca socjalna, prawo, psychologia, religioznawstwo, skandynawistyka, socjologia, teologia

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

logo-szkoly

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

logo-szkoly

Atut Szkoła Policealna

logo-szkoly

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

CERTUS szkoła zaoczna dla dorosłych

logo-szkoly

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

logo-szkoly

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

logo-szkoly

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku

logo-szkoly

Politechnika Koszalińska

logo-szkoly

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

logo-szkoly

Szkoła języka japońskiego w Białymstoku AKARI

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Filia w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

logo-szkoly

Uniwersytet w Białymstoku

logo-szkoly

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

logo-szkoly

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Koszalinie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

  • Adres:ul. Zwycięstwa 14/3, 15-732 Białystok
  • Telefon:(85) 652 09 97, 652 09 25
  • Strona:http://www.wse.edu.pl
  • Rektor:dr Aleksander Prokopiuk
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane