Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia filologiczne

Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Powszechnie poszczególne filologie określane są nazwami skrótowymi, zarówno w odniesieniu do dziedziny nauki, jak i kierunku studiów, np. polonistyka – filologia polska, anglistyka – filologia angielska, romanistyka – filologia romańska, germanistyka – filologia niemiecka, iberystyka – filologia iberyjska itd.

Cele nauk filologicznych były różnie określane w różnych okresach rozwoju tej dyscypliny, i tak np. niemiecki romanista z przełomu XIX i XX wieku określa filologię jako „każdą naukę, której celem i zadaniem jest poznanie duchowych właściwości danego narodu […], o ile znalazły one lub ciągle jeszcze znajdują swój wyraz w języku i literaturze”. Bezpośrednio z filologii wywodzą się dwie dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Pochodzenie nazwy

Termin stgr. φιλόλογος (philólogos) pojawia się po raz pierwszy u Platona (Theatetus 146 A) i oznacza „miłośnika naukowej dyskusji”. Terminem tym określał się Eratostenes, aleksandryjski uczony, zajmujący się m.in. historią literatury.

Na gruncie łacińskim Cyceron określał mianem philologia studiowanie literatury (Ad Atticum II 17,1).

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

logo-szkoly

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

logo-szkoly

Akademia Mazowiecka w Płocku

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 • Adres:ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
 • Telefon:65 529 60 60, 65 525 01 12
 • Strona:http://ansleszno.pl
 • Rektor:dr Janusz Poła, prof. ANS
logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

logo-szkoly

Akademia Pomorska w Słupsku

 • Adres:ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
 • Telefon:(59) 84 05 327
 • Strona:http://www.apsl.edu.pl
 • Rektor:dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd
logo-szkoly

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

 • Adres:ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 • Telefon:+48 33 8279682
 • Strona:http://www.ath.bielsko.pl
 • Rektor:dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
logo-szkoly

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

logo-szkoly

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

logo-szkoly

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

logo-szkoly

Uniwersytet Warszawski

 • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
 • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane