Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

studia licencjackie, stacjonarne,
profil ogólnoakademicki
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie

Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Studia łączą tradycję z nowoczesnością i oferują naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych (druk wklęsły, płaski, wypukły i sitodruk) oraz współczesnych technik cyfrowych (obraz cyfrowy, realizacje multimedialne), projektowania graficznego, grafiki edytorskiej. 

Ponadto studia rozwijają zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii i rysunku (klasycznego i narracyjnego). Celem studiów jest również zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadzenie w zasady autopromocji.


Absolwenci tego kierunku:

  • posiadają zdolności kreacyjne, sprawność warsztatową z dziedziny ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii, rysunku, filmu animowanego
  • posługują się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. 
  • potrafią brać aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielni artyści graficy
  • posiadają wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole
  • potrafią realizować wystawy indywidualne, uczestniczyć w wystawach zbiorowych i konkursach
  • są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, studiach projektowych
  • posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. 
  • znają klasyczne techniki graficzne oraz współczesne techniki cyfrowe 

Powiązane kierunki

Zarządzanie UKEN

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną – studia w Krakowie

Nowy kierunek na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane