Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Hipologia i jeździectwo

jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kierunek daje możliwość realizowania  szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

Nowość od roku 2019! Specjalność w języku angielskim:  HORSE USAGE

Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu hipologii i jeździectwa ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów użytkowania koni, co mają zapewnić moduły uwzględnione w ramach specjalności.

Studia na tej specjalności dadzą absolwentom poszerzone kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz objęcie funkcji kierowniczych i doradczych w zakresie hodowli i użytkowania koni, posiadanie wyższego wykształcenia uznawanego w środowisku międzynarodowym oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Studenci polscy mają możliwość bezpłatnego kształcenia w języku angielskim (jednorazowy nabór dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na specjalności dającej szansę na pracę nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym (studenci otrzymują dyplom w języku angielskim). Po zakończeniu projektu specjalność będzie kontynuowana jako studia płatne dla wszystkich studentów. Obcokrajowcy realizują studia na specjalności odpłatnie, w kwocie 2000 euro za jeden semestr.


Kliknij aby pobrać ulotkę PDF :


Przykłady przedmiotów w programie studiów

w programie studiów I stopnia:
fizjologia pracy i higieny przemysłowej, urządzenia  i technologie w przemyśle spożywczym,  zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia chemiczna,  genetyczne podstawy zachowania ludzi,  socjologia.

w programie studiów II stopnia:
zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem, projektowanie ergonomiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, przedsiębiorczość

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hippicznym Uniwersytetu na koniach sportowych należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kucach felińskich, których hodowla wywodzi się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto część zajęć jest realizowana jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ciekawych ośrodków utrzymujących konie. Prace magisterskie zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Studenci realizują swoją pasję badawczą w ramach Sekcji Hipologicznej Koła Naukowego Studentów. W ramach tej działalności zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych sejmikach kół naukowych. Działa również Sekcja Jeździecka trenująca dwa razy w tygodniu i startująca na koniach Katedry, w zawodach w Okręgu Lubelskim. Cyklicznie na Uczelni odbywa się kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków. Corocznie studenci Wydziału organizują Mistrzostwa Akademickie Województwa Lubelskiego. Studenci i absolwenci  zdobywają wiele medali na swoich koniach w Akademickich Mistrzostwach Polski (ujeżdżenie, skoki).

PERSPEKTYWY  ZAWODOWE

Studia pierwszego stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej

w zakresie hodowli i użytkowania koni. Ponadto dają możliwość zatrudnienia w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.

Studia drugiego stopnia dają absolwentom poszerzonekwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Absolwenci drugiego stopnia studiów mogą być zatrudnieni w podobnych jednostkach, jak absolwenci pierwszego stopnia, a ponadto - ze względu na zaliczenie specjalistycznych przedmiotów - w ośrodkach hodowli zachowawczej i przedsiębiorstwach agroturystycznych.

Studia drugiego stopnia, specjalność Horse Usage: studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznego użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i biotechnik stosowanych w pracy hodowlanej. Kwalifikacje absolwentów poszerzone są o wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy weterynaryjnej, dobrostanu i higieny, ochrony zasobów genetycznych, agroturystyki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy z końmi, do prowadzenia przedsiębiorstwa i działalności związanej z hodowlą i użytkowaniem koni oraz posiada dobrą znajomość języka angielskiego. Potrafi stosować technologie informatyczne w studiach nad końmi, samodzielnie planować, przeprowadzać i oceniać poprawność wykonanego za pomocą metod eksperymentalnych zadania badawczego dotyczącego hodowli koni, doskonalenia warunków ich wychowu i użytkowania.
 

Powiązane kierunki

Enologia i cydrownictwo

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw.

czytaj dalej

Behawiorystyka zwierząt

to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

czytaj dalej

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

unikatowy kierunek - jedyny taki w Polsce!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane