Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Budowa jachtów

to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych.

Studiując budowę jachtów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie  budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie między innymi: projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorii jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz, projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, materiałów stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających, przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych, technologii budowy kadłubów z kompozytów polimerowych, przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych, z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów, organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Do współpracy w prowadzeniu studiów oraz wygłoszenia specjalistycznych wykładów zaproszono osoby z przemysłu: uznanych projektantów i konstruktorów, specjalistów od żagli i wyposażenia, a także znanych żeglarzy.  

Studia na kierunku budowa jachtów prowadzone są na pierwszym stopniu i mają charakter stacjonarny.

Oferta kierunku obejmuje również studia podyplomowe (dwusemestralne):

PROJEKTOWANIE JACHTÓW PŁYWAJĄCYCH I JEDNOSTEK SPORTOWYCH

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności projektowania jachtów oraz innych rekreacyjnych lub sportowych jednostek pływających. Program zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczenia i projekty) z których większość kładzie nacisk na umiejętności wykorzystywania w projektowaniu jachtów oprogramowania komputerowego: Maxsurf, Freeship, AutoCAD, Ansys Fluent (numeryczna mechanika płynów, analiza komputerowa opływu żagli i ich optymalizacja itp.), Matlab, MathCAD. Treść studiów zawiera również elementy komputerowej wizualizacji jachtu dla projektu ofertowego, a całość uzupełniona jest zajęciami z nowoczesnych technologii wytwarzania kadłubów z tworzyw sztucznych (we współpracy z Instytutem Polimerów ZUT w Szczecinie).  W trakcie studiów studenci mają dostęp do klastra komputerowego przeznaczonego do obliczeń równoległych i symulacji projektowych.
 

Powiązane kierunki

Kynologia

studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

czytaj dalej

Uprawa winorośli i winiarstwo

jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane