Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

Rok założenia: 1993 | Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

przejdź do spisu treści

ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ

Wybierając Uczelnię Łazarskiego, studiujesz w jednym z najbardziej atrakcyjnych i dających szerokie możliwości rozwoju miejscu w Polsce. Od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów szkół wyższych.

PRAKTYCZNE PROGRAMY NAUCZANIA

Programy studiów przygotowujemy w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu, prawa i medycyny. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powołaliśmy Radę Biznesu, która stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Dzięki tak nabytym umiejętnościom szybko odnajdziesz się w swojej pierwszej pracy.

 • STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE / 6-LETNIE))
 • STUDIA LICENCJACKIE (3-LETNIE)
 • STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (2-LETNIE)
 • KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
 • SZKOŁY PRAW OBCYCH

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Uczelnia Łazarskiego w 2017 roku rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Tym, co wyróżnia kierunek lekarski, jest indywidualizacja procesu nauczania i dbałość o najwyższą jakość kształcenia. W 2021 roku oferta Wydziału Medycznego została poszerzona o kolejny kierunek - pielęgniarstwo.BRANŻOWE CERTYFIKATY NA STUDIACH

Już na studiach możesz potwierdzić swoje kompetencje branżowymi certyfikatami, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy. Na naszych kursach zdobędziesz odpowiednie przygotowanie na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w wybranych przez siebie dziedzinach.

NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA absolwenci kierunków „zarządzanie” oraz „ekonomia” Uczelni Łazarskiego na studiach niestacjonarnych zarabiają najlepiej w całym województwie mazowieckim. Daje to także naszym absolwentom drugie miejsce w całej Polsce. Co więcej, znalezienie pracy nie zajmuje im dłużej niż dwa tygodnie, a ryzyko bezrobocia jest praktycznie zerowe.

WYBITNI I CENIENI WYKŁADOWCY

Grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki, prawa i medycyny. Szczycimy się najbardziej uznanymi nazwiskami w świecie naukowym. Na zajęciach spotkasz także najlepszych praktyków biznesu.INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW

Oferujemy elastyczny program zajęć, dzięki któremu połączysz studia, pracę i swoje pasje. Samodzielnie ułożysz swój pan zajęć i skoncentrujesz się na przedmiotach, które najbardziej Cię interesują.

INTERNATIONAL LEGAL SKILLS

Kurs nauczy Cię myślenia prawniczego w międzynarodowym środowisku. Po jego ukończeniu otrzymasz prestiżowy certyfikat Center for International Legal Studies (CILS) w Salzburgu w Austrii.

ZASTANAWIASZ SIĘ,
JAKI KIERUNEK WYBRAĆ ?

POMOŻEMY CI!

Jeżeli wciąż wahasz się nad wyborem odpowiednich dla siebie studiów, zgłoś się do Biura Rekrutacji. Nasi doradcy pomogą Ci podjąć decyzję o tym, jaki kierunek najlepiej odpowiada Twoim predyspozycjom i potrzebom.

Biuro Rekrutacji (sektor E, parter) rekrutacja@lazarski.edu.pl tel. +48 22 54 35 505

przejdź do spisu treści

STUDIA 2023/2024

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo 

Studnia jednolite magisterskie

Kierunek lekarski 

Studia I stopnia

Administracja

Law in Internatinal Relations and Business

Aviation Law and Professional Pilot Licence

Studia II stopnia

Prawo w biznesie

Law in International Relations

Studnia jednolite magisterskie

Prawo

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

Studia I stopnia

Ekonomia

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Economics

Business Economics

International Relations

International Relations and European Studies

Finance and Accounting

Management

Studia II stopnia

Ekonomia

Zarządzanie

International Business Economics 

International Relations

Economics

International Relations

Managementprzejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata
FORMA STUDIÓW niestacjonarne


I miejsce w rankingu 
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej
Czołowe miesca w zestawieniach Perspektyw i Rzeczpospolitej
Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z najlepszych w kraju, co potwierdzają wielokrotne zwycięstwa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Zajmujemy także wysokie miejsca w najważniejszych zestawieniach niepublicznych szkół wyższych, przygotowanych przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą. Wydział Prawa i Administracji otrzymał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Wydział posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego. 

Jako student administracji:

 • poznasz techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji;
 • zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz finansów publicznych, która ułatwi Ci sporządzanie umów oraz zdobycie zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw;
 • zyskasz doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, wykorzystywanymi w systemach e-administracji - na zajęciach będziesz wykorzystywał m.in. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oraz aplikacje wspomagające zarządzanie informacją;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • zrealizujesz branżowy kurs języka angielskiego;
 • przygotujesz się do występowania w roli lidera projektu poprzez liczne wystąpienia i prezentacje;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - m.in. w Urzędzie Miasta st. Warszawy, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ambasadach, urzędach państwowych;
 • w oparciu o zdobyte kwalifikacje zawodowe i wiedzę prawniczą będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach wymagających praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych, rozwijać się zawodowo na stanowiskach menedżerskich.

Specjalności
wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

ADMINISTROWANIE RUCHEM LOTNICZNYM

Absolwenci, którzy w ramach wyboru modułów, ukierunkują swoją wiedzę ku specjalizacji w zakresie administrowania ruchem lotniczym nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w organach administracji lotnictwa cywilnego krajowego, ale także europejskiego i światowego. W ramach zajęć nabędą wiedzę dotyczącą struktury i organizacji lotnictwa cywilnego, jego finansowania oraz zasad prowadzenia działalności lotniczej, a także dotyczącą regulacji prawnych żeglugi powietrznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Realizacja programu specjalności we współpracy z Instytutem Prawa Lotniczego i Kosmicznego zapewnia, że kształcenie na tej specjalności będzie na najwyższym światowym poziomie.

ADMINISTRACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

 • poznasz prawne i ekonomiczne aspekty działalności leczniczej
 • przygotujesz się do efektywnego administrowania w podmiotach medycznych
 • dowiesz się, jak kształtować relacje między pacjentem, a personelem medycznym
 • nauczysz się kontraktować i rozliczać świadczenia medyczne
 • poznasz zasady etyki oraz podstawy odpowiedzialności zawodowej w ochronie zdrowia

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Absolwenci, którzy w ramach wyboru modułów, ukierunkują swoją wiedzę ku specjalizacji w zakresie administracji publicznej nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające zatrudnienie w administracji centralnej oraz lokalnej. Absolwent zdobędzie kompleksową wiedzę na temat ustroju i zasad funkcjonowania państwa  polskiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji Unii Europejskiej.

Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w administracji publicznej rządowej, jak i samorządowej, krajowych zarządach organizacji i instytucji współpracujących z jednostkami administracji centralnej, a także w placówkach dyplomatycznych i organizacjach międzynarodowych.

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

Absolwenci, którzy w ramach wyboru modułów, ukierunkują swoją wiedzę ku specjalizacji w zakresie administracji gospodarczej nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające stać się specjalistą, zajmującym się funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz instytucji i organizacji, których wizje, misje i strategie zostały już określone. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania takich podmiotów oraz ich otoczenia zewnętrznego. Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w korporacjach międzynarodowych oraz w dużych i średnich przedsiębiorstwach.


KARIERA PO STUDIACH

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • media
 • działy administracyjne różnej wielkości przedsiębiorstw ze wszystkich branż

przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO


WYDZIAŁ Wydział Medyczny
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW  3 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Wartością studiów na kierunku pielęgniarstwo na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, Pracowni Nauk Morfologicznych oraz z Centrów Symulacji Medycznej.

Jako student kierunku pielęgniarstwo:

 • będziesz kształcił się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych - m.in. z modeli anatomicznych wysokiej wierności wykonanych w technologii 3D;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych;
 • podczas zajęć praktycznych rozwiniesz umiejętności komunikacji z pacjentem;
 • będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia;
 • będziesz kształcił się w małych grupach klinicznych;
 • zdobędziesz takie same uprawnienia jak studenci uczelni państwowych;

Program studiów


KARIERA PO STUDIACH

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szkoły wyższe
 • instytucje badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki opieki społecznej 
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

przejdź do spisu treści

PRAWO


WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW jednolite studia magisterskie
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 5  lat
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne

I miejsce w rankingu wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej
Czołowe miesca w zestawieniach Perspektyw i Rzeczpospolitej
Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego uznawane są za jedne z najlepszych w kraju, co potwierdzają wielokrotne zwycięstwa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Zajmujemy także wysokie miejsca w najważniejszych zestawieniach niepublicznych szkół wyższych, przygotowanych przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą. Wydział Prawa i Administracji otrzymał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Wydział Prawa i Administracji posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego. Bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych: m.in. prawo medyczne, prawo lotnicze, prawo nowych technologii, prawo korporacyjne, kryminalistyka, dostosowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Program studiów jest stale aktualizowany w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów prawniczych.

Jako student prawa:

 • zdobędziesz wiedzę konieczną do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze;
 • weźmiesz udział w warsztatach podnoszących kompetencje prawnicze m.in. w warsztatach z postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego oraz w symulacjach rozpraw w uczelnianej sali sądowej;
 • będziesz rozwiązywać tzw. „kazusy” -  tj. hipotetyczne sytuacje służące do sprawdzania umiejętności stosowania prawa;
 • odwiedzisz Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, areszty śledcze, zakłady medycyny sądowej;
 • zdobędziesz wysoko cenione umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii;
 • możesz wziąć udział w największym konkursie studentów prawa na świecie - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych, sądach, prokuraturach, ambasadach;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzą sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, uznani naukowcy, partnerzy wiodących kancelarii prawnych m.in. Squire Patton Boggs, przewodniczący rad nadzorczych;
 • możesz uczęszczać na specjalistyczny kurs pogłębionego prawniczego języka angielskiego;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • jako absolwent możesz korzystać ze staży w urzędach UE w ramach Pan-European Seal Programme.

Program studiów


KARIERA PO STUDIACH

Ścieżka kariery zawodów prawniczych

 • sędzia
 • adwokat
 • prokurator
 • notariusz
 • radca prawny
 • komornik
 • referendarz sądowy

Ścieżka kariery o profilu biznesowym

 • dyplomata
 • ekspert podatkowy
 • prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw z różnych dziedzin
 • mediator
 • rzecznik patentowy
 • manager
 • biznesmen

przejdź do spisu treści

EKONOMIA


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne


Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student ekonomii:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii;
 • dowiesz się, jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • będziesz umiał przygotować analizę ekonomiczną dla pojedynczej firmy oraz całej branży, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • zdobędziesz kompetencje analityczne oraz menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, a także na rozwój zawodowy na stanowiskach menedżerskich;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności
wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

ANALIZA EKONOMICZNA I BIZNESOWA

 • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne metody analityczne oraz systemy IT, wspomagające procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • zdobędziesz umiejętności szczególnie cenione przez pracodawców z zakresu programowania, korzystania z baz danych, analizy trendów rynkowych, sporządzania raportów z badań
 • dowiesz się, na czym polega praca analityka biznesowego oraz działalność consultingowa
 • rozwiniesz umiejętności pracy w zespole, występowania w roli lidera i pracy projektowej poprzez przygotowywanie kompleksowych projektów, liczne wystąpienia i prezentacje

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 • nauczysz się zarządzać procesami decyzyjnymi w firmie
 • dowiesz się, jak prowadzić skuteczne negocjacje biznesowe w międzynarodowym środowisku
 • zdobędziesz wysoko cenione umiejętności z zakresu data mining oraz tworzenia profesjonalnych kreatywnych prezentacji
 • będziesz nie tylko interpretował, ale także przewidywał procesy zachodzące we współczesnej globalnej gospodarce
 • poznasz etyczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa - pomijane w programach studiów ekonomicznych na innych uczelniach
 • przy wsparciu mentorów nauczysz się efektywnie zarządzać zespołem, budować pozycję lidera, doprowadzając każdy biznes do rynkowego sukcesu

Program studiów 2019/2020


KARIERA

 • korporacje finansowe
 • firmy audytowe
 • firmy consultingowe
 • banki
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje UE
 • organizacje pozarządowe
 • działy finansowe w przedsiębiorstwach różnej wielkości
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku


przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne


Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student finansów i rachunkowości:

 • dowiesz się, jak zarządzać działalnością każdego przedsiębiorstwa, prowadząc je w kierunku szybkiego wzrostu;
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą;
 • będziesz przygotowany do zarządzania finansami firm, instytucji finansowych, a także samorządów terytorialnych;
 • nauczysz się oceniać aktualną kondycję przedsiębiorstw oraz prognozować ich pozycję;
 • dowiesz się, jak skutecznie negocjować i podejmować strategiczne decyzje, by zwiększyć wyniki finansowe przedsiębiorstwa;
 • rozwiniesz zdolności interpersonalne, wysoko cenione na stanowiskach menedżerskich;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.

Specjalności
wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

BANKOWOŚĆ

Specjalność oferowana w trybie studiów niestacjonarnych oraz niestacjonarnych przez Internet

 • przygotujesz się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania systemu bankowego w Polsce i zagranicą oraz tajniki działalności banków na rynku finansowym
 • zdobędziesz wiedzę na temat produktów bankowych od doświadczonego zespołu trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości
 • nauczysz się dobierać optymalny z punktu widzenia klienta wachlarz rozwiązań finansowych
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe
 • po uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E będziesz mógł ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego

RYNKI FINANSOWE

 • poznasz tajniki działalności instytucji finansowych, w które wprowadzą Cię doświadczeni praktycy biznesu
 • dowiesz się, jaki wpływ mają zasady psychologii na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych
 • zdobędziesz wiedzę na temat produktów bankowych, ubezpieczeniowych oraz instrumentów rynku kapitałowego
 • nauczysz się w efektywny sposób wykorzystywać instrumenty finansowe w codziennej działalności przedsiębiorstw
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 • zdobędziesz jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy - nauczysz się przeprowadzać analizy ekonomiczne oraz finansowe
 • dowiesz się, jakie strategie finansowe doprowadzą firmę do rynkowego sukcesu
 • nauczysz się zarządzać finansami przedsiębiorstwa oraz oceniać projekty inwestycyjne, wykorzystując nowoczesne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji finansowych

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą rachunkowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na podmioty średniej lub małej wielkości
 • nauczysz się, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe oraz pozostałą sprawozdawczość, w tym podatkową
 • dowiesz się, jak przeprowadzać audyty wewnątrz przedsiębiorstw oraz na zlecenie
 • poznasz najważniejsze aspekty rewizji finansowej i szeroko pojętego doradztwa

Program studiów


KARIERA PO STUDIACH

 • banki
 • korporacje finansowe
 • korporacje audytowe
 • firmy consultingowe
 • przedsiębiorstwa doradztwa podatkowego
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw różnej wielkości
 • własna działalność gospodarcza związana z sektorem finansów

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku zarządzanie dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci tego kierunku otwierają sprawnie funkcjonujące start-upy i bez trudu znajdują zatrudnienie w niemal każdej sferze gospodarki. Ich zarobki należą do jednych z najwyższych w kraju wśród absolwentów zarządzania innych uczelni wg systemu ELA.

Jako student zarządzania:

 • dowiesz się, jak przekuć pomysł w realny biznes odnoszący sukcesy, analizując przypadki konkretnych przedsiębiorstw; 
 • nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej, niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich;
 • poszerzysz kompetencje z zakresu zarządzania projektami, organizując konferencje naukowe oraz wstępując do kół naukowych;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.

Specjalności
wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • nauczysz się, jak wdrożyć innowacyjny pomysł do działalności biznesowej
 • dowiesz się, jak zbudować strategię biznesową oraz jak napisać biznesplan, by zdobyć finansowanie projektu
 • poznasz narzędzia on-line, które pomogą Ci zarządzać projektem
 • rozwiniesz zdolność kreatywnego myślenia na zajęciach z psychologii
 • nauczysz się rozpoznawać oczekiwania odbiorców projektu oraz poznasz techniki perswazji, dzięki którym zdobędziesz poparcie dla swoich koncepcji

MARKETING INTERAKTYWNY

 • przygotujesz się do prowadzenia działalności biznesowej online i wykorzystywania najnowszych narzędzi IT w marketingu
 • dowiesz się, jak wykorzystać potencjał nowoczesnych mediów
 • poznasz współczesne trendy marketingowe, najnowsze dostępne narzędzia, kanały komunikacji i metody analizowania ruchu
 • nauczysz się tworzyć skuteczne przekazy marketingowe z wykorzystaniem stron internetowych, serwisów społecznościowych czy blogów
 • zostaniesz poszukiwanym na rynku specjalistą w obszarze działania nowych mediów i technologii

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • przygotujesz się do tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w różnorodnych organizacjach
 • rozwiniesz własne kompetencje interpersonalne pod okiem mentorów
 • poznasz przebieg profesjonalnych procesów rekrutacyjnych oraz tajniki sztuki motywacji
 • dowiesz się, jak efektywnie spożytkować wiedzę, kompetencje i zdolności pracowników dla celów organizacji
 • w trakcie warsztatów problemowych nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi, najcenniejszym kapitałem każdej firmy

E-COMMERCE

 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do poprowadzenia własnej działalności internetowej
 • nauczysz się opracowywać i efektywnie realizować strategię e-marketingową
 • poznasz specyfikę funkcjonowania społeczności w Internecie
 • dowiesz się, jak prowadzić kampanię reklamową i działania PR-owe w sieci

Program studiów


KARIERA PO STUDIACH

 • departamenty firm odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i administrację w każdej branży
 • agencje i firmy zajmujące się marketingiem i PR
 • firmy konsultingowe
 • firmy zajmujące się szukaniem specjalistów na potrzeby rynku pracy
 • firmy szkoleniowe, organizacje ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • firmy zajmujące się analizą rynku pracy
 • banki i inne instytucje finansowe
 • organizacje rządowe, regionalne i pozarządowe

przejdź do spisu treści

AVIATION LAW AND PROFESSIONAL PILOT LICENCE


WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy.

Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

 • Program studiów dopasowaliśmy do współczesnych wymagań rynku pracy.
 • Uczymy teorii i praktyki niezbędnej do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A).
 • Koncentrujemy się na prawnych aspektach lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej i na świecie, których znajomość pozwoli w przyszłości wykonywać zawód pilota, a także przygotuje do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.

JEŚLI NIE PILOTAŻ, TO CO?

Życie pisze niekiedy bardzo skomplikowane scenariusze. Czasem ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia czy zdarzenia losowe piloci nie mogą wykonywać swojego wymarzonego zawodu. Wychodzimy z założenia, że każdy powinien zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych i zdobyć wyższe wykształcenie. Z taką myślą tworzyliśmy nowy kierunek studiów. Dzięki solidnym podstawom prawa lotniczego przygotujemy Cię nie tylko do wykonywania zawodu pilota, ale także do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.


KARIERA PO STUDIACH

Latanie to nie wszystko.

Zawód pilota wymaga także ogromnej wiedzy teoretycznej, dlatego podczas zajęć nauczymy Cię m.in. procedur kontroli ruchu lotniczego, ogólnej wiedzy o samolocie, meteorologii, planowania, wykonywania i monitorowania lotu, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, zasad lotu.


Pewna praca po studiach.

Firma Boeing przewiduje, że do 2037 roku potrzebnych będzie ponad 635 tysięcy nowych pilotów, w tym w samej tylko Europie ponad 146 tysięcy. Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę na międzynarodowym rynku przewozów lotniczych, w liniach lotniczych na całym świecie m.in. jako Pierwszy Oficer czy Compliance Officer.


przejdź do spisu treści

LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS


STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów licencjackich na kierunku prawo w stosunkach międzynarodowych dostosowywany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Łączy w sobie główne obszary międzynarodowego prawa publicznego i prawa unijnego oraz polityczne aspekty stosunków międzynarodowych. Program wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy, a także spoza niej. Wydział Prawa i Administracji jako jeden z najlepszych prywatnych wydziałów prawa w Polsce gwarantuje wysoką jakość nauczania i zapewnia studentom możliwość łączenia wiedzy prawniczej z praktycznymi aspektami stosunków międzynarodowych.

Studia licencjackie na kierunku prawo w stosunkach międzynarodowych to okazja, by zyskać dogłębną wiedzę o istocie międzynarodowych procesów prawniczych i politycznych.

Jako student prawa w stosunkach międzynarodowych:

 • przygotujesz się do roli lidera kształtującego zmiany prawne, polityczne i społeczne;
 • poznasz prawne mechanizmy funkcjonowania społeczności międzynarodowej;
 • zapoznasz się z systemem prawnym UE i jego rolą na arenie międzynarodowej;   
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym otoczeniu poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • będziesz się uczyć od najlepszych – nasi wykładowcy to uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • zyskasz dostęp do specjalistycznego, dedykowanego narzędzia, które umożliwi Ci zweryfikowanie własnych umiejętności w konkretnych dziedzinach. Dzięki temu otrzymasz szczegółowy raport, który będzie cennym źródłem informacji o twoich mocnych słabych stronach.
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pomogą Ci dołączyć do nowej, wysoko wykwalifikowanej międzynarodowej elity, szczególnie w dziedzinie dyplomacji;
 • po uzyskaniu stopnia licencjata możesz kontynuować edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej Uczelni.

KARIERA PO STUDIACH

 • mediator
 • rzecznik patentowy
 • manager
 • biznesmen
 • dyplomata
 • ekspert podatkowy
 • prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw z różnych dziedzin

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów magisterskich na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych dostosowywany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Łączy w sobie główne obszary międzynarodowego prawa publicznego i prawa unijnego oraz polityczne aspekty stosunków międzynarodowych, a także zapewnia możliwość zyskania zaawansowanej wiedzy w tych dziedzinach. Program wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej. Wydział Prawa i Administracji jako jeden z najlepszych prywatnych wydziałów prawa w Polsce gwarantuje wysoką jakość nauczania i zapewnia studentom możliwość łączenia wiedzy prawniczej z praktycznymi aspektami stosunków międzynarodowych. Studia magisterskie na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych to okazja, by zyskać dogłębną wiedzę o istocie międzynarodowych i europejskich procesów prawniczych i politycznych.

Jako student Prawa w stosunkach międzynarodowych:

 • Przygotujesz się do roli lidera i wpływania na zmiany prawne, polityczne i społeczne;
 • Nauczysz się prowadzić kompleksowe analizy i oceny bieżących zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych;
 • Pogłębisz wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej i UE;
 • Zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym otoczeniu poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • Zdobędziesz umiejętności analityczne i prawnicze, które są wysoko cenione na rynku pracy;
 • Będziesz się uczyć od najlepszych – nasi wykładowcy to uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • Zyskasz dostęp do specjalistycznego narzędzia, które umożliwi ci zweryfikowanie własnych umiejętności w konkretnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz szczegółowy raport, który jest cennym źródłem informacji o twoich mocnych punktach dla ciebie i twojego przyszłego pracodawcy;
 • Zdobędziesz kwalifikacje, które pomogą ci dołączyć do nowej, wysoko wykwalifikowanej międzynarodowej elity, szczególnie w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, polityki i dyplomacji;

KARIERA PO STUDIACH

 • Placówki dyplomatyczne i konsularne
 • Struktury rządowe i polityczne
 • Urzędy administracji centralnej i samorządowej
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa i NGO
 • Międzynarodowe kancelarie prawnicze
 • Instytucje UE
 • Korporacje
 • Media
 • Uczelnie
 • Ośrodki naukowe, badawcze i eksperckie

przejdź do spisu treści

LAW IN BUSINESS MANAGEMENT


WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku Prawo w zarządzaniu dostosowywany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Program jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i spoza niej, łącząc solidne podstawy prawnicze z kluczowymi aspektami zarządzania.

Jako student Prawa w zarządzaniu:

 • Poznasz podstawy zarządzania przedsiębiorstwami, finansami i zasobami ludzkimi;
 • Zapoznasz się z najważniejszymi regulacjami prawnymi, kluczowymi dla odpowiedniego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa;
 • Dowiesz się, jak przekuć pomysł w realną, odnoszącą sukcesy działalność dzięki analizie przypadków konkretnych przedsiębiorstw; 
 • Zwiększysz swoje umiejętności w dziedzinie prawa gospodarczego dzięki organizacji konferencji akademickich i członkostwie w kołach naukowych;
 • Zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym otoczeniu poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • Będziesz się uczyć od najlepszych – nasi wykładowcy to uznani naukowcy oraz doświadczeni praktycy;
 • Skorzystasz z szerokiej gamy oferowanych przez Uczelnię praktyk organizowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, ambasady, urzędy państwowe i naszych partnerów biznesowych.

KARIERA PO STUDIACH

 • wewnętrzni prawnicy w działach prawnych przedsiębiorstw
 • międzynarodowe korporacje
 • międzynarodowe kancelarie prawnicze
 • agencje konsultingowe i rekrutacyjne
 • podmioty non-profit
 • banki i instytucje finansowe

przejdź do spisu treści

BUSINESS ECONOMICS

(DWA DYPLOMY)


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne

Partnerem kierunku jest Coventry University
Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku Business Economics został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry. Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Studenci, studiując jeden kierunek, piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów: brytyjski (wydany przez Uniwersytet Coventry) i polski (Uczelni Łazarskiego). Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata.

Jako student Business Economics:

 • otrzymasz dwa dyplomy ukończenia studiów;
 • zdobędziesz wiedzę na temat wyzwań i możliwości, jakie dają rynki wschodzące i gospodarki w okresach przejściowych;
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, przeprowadzając analizy badawcze i wykorzystując różnorodne techniki badawcze;
 • poznasz innowacyjne podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz kompetencje menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

KARIERA PO STUDIACH

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisku międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe

przejdź do spisu treści

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

(DWA DYPLOMY)


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku International Relations and European Studies został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry. Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Studenci, studiując jeden kierunek, piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów: brytyjski (wydany przez Uniwersytet Coventry) i polski (Uczelni Łazarskiego). Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata.

Jako student International Relations and European Studies:

 • otrzymasz dwa dyplomy ukończenia studiów; 
 • poznasz mechanizmy rządzące globalną i europejską polityką;
 • nauczysz się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i światowej;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zyskasz kompetencje analityczne i menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

KARIERA PO STUDIACH

 • analiza polityczna
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • dziennikarstwo
 • badania
 • kariera naukowa

przejdź do spisu treści

ECONOMICS


STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku Economics dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Studia łączą fundamentalną wiedzę teoretyczną, przede wszystkim zorientowaną na metody ilościowe, z rozwojem silnych kompetencji indywidualnych w takich dziedzinach jak ekonomia, zarządzanie, rachunkowość i prawo. Program spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student Economics:

 • zdobędziesz wiedzę na temat wyzwań i możliwości, jakie dają rynki wschodzące i gospodarki w okresach przejściowych;
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, przeprowadzając analizy badawcze i wykorzystując różnorodne techniki badawcze;
 • poznasz innowacyjne podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz kompetencje menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

KARIERA PO STUDIACH

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisku międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

STUDIA II STOPNIA

ECONOMICS


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku Economics dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA. Holistyczna struktura programu umożliwia zbadanie synergii między teorią a praktyką ekonomii, finansów i gospodarki międzynarodowej, kładąc silny nacisk na metody ilościowe.  

Jako student Economics:

 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne rynki oraz wyzwania, które przed nimi stoją;
 • poznasz przykłady rozwiązań problemów zarządczych, finansowych, etycznych i analitycznych spotykanych w codziennej działalności gospodarczej;
 • dowiesz się, jak wykorzystywać narzędzia ekonomiczne niezbędne w działalności gospodarczej prowadzonej na arenie międzynarodowej;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz kompetencje menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, a także na rozwój zawodowy na stanowiskach menedżerskich.

KARIERA PO STUDIACH

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisko międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

przejdź do spisu treści

INTERNATIONAL RELATIONS


STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku International Relations dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Stosunki międzynarodowe to jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się obszarów międzydyscyplinarnych nauk społecznych na świecie. Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA. 

Jako student International Relations: 

 • poznasz mechanizmy rządzące globalną i europejską polityką;
 • nauczysz się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zdobędziesz kompetencje analityczne oraz menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w agencjach rządowych, ambasadach i konsulatach, organizacjach międzyrządowych, międzynarodowych organizacjach pozarządowych, korporacjach i spółkach mediowych;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

KARIERA PO STUDIACH

 • analiza polityczna
 • struktury rządowe i polityczne
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje UE
 • badania
 • kariera naukowa
 • międzynarodowe korporacje
 • podmioty handlu zagranicznego
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

INTERNATIONAL RELATIONS


STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku International Relations dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA. Studia magisterskie na kierunku International Relations to okazja do uzyskania wglądu w istotę procesu politycznego.

Jako student International Relations:

 • zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji lidera, mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zyskasz kompetencje analityczne oraz menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci stać się członkiem nowych, wysoko wykwalifikowanych elit lokalnych i międzynarodowych, szczególnie w polityce i dyplomacji.

Dostępne specjalności

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

 • zyskasz kompleksową wiedzę na temat Unii Europejskiej, integracji i transformacji kontynentu europejskiego
 • przyswoisz specjalistyczne informacje na temat instytucji unijnych i procesów decyzyjnych, a także uzyskasz głęboki wgląd w aktualną dynamikę polityczną, gospodarczą i prawną w Unii Europejskiej
 • będziesz się uczyć od uznanych profesorów z zagranicznych uczelni oraz od doświadczonych specjalistów z dziedziny polityki, ekonomii i kwestii społecznych
 • będziesz mógł rozpocząć karierę w instytucjach unijnych

PRZYWÓDZTWO I DYPLOMACJA

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą sztuki kierowania państwem
 • poznasz mechanizmy kształtowania polityk z różnych dziedzin
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz wystąpień publicznych - niezbędne cechy przywódców i polityków
 • zostaniesz przygotowany do rozpoczęcia kariery w polityce i dołączenia do przyszłych elit politycznych

KARIERA PO STUDIACH

 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • struktury rządowe i polityczne
 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe
 • korporacje
 • media
 • szkoły wyższe
 • ośrodki naukowo-badawcze i eksperckie
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

przejdź do spisu treści

MANAGEMENT


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I i II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program studiów na kierunku Management dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA. 

Jako student Management:

 • poznasz podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i zasobami ludzkimi;
 • dowiesz się, jak przekuć pomysł w realny biznes odnoszący sukcesy, analizując przypadki konkretnych przedsiębiorstw; 
 • nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej, niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich;
 • poszerzysz kompetencje z zakresu zarządzania projektami, organizując konferencje naukowe oraz wstępując do kół naukowych;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

 • TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE
 • LOGISTYKA

KARIERA PO STUDIACH

 • działy odpowiedzialne za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i administrację, niezależnie od branży
 • agencje i podmioty zajmujące się marketingiem i promocją
 • firmy consultingowe lub podmioty wyszukujące specjalistów na rynku pracy
 • podmioty non-profit
 • międzynarodowe korporacje
 • banki i instytucje finansowe
 • podmioty zajmujące się podróżami i turystyką
 • agencje reklamowe i PR
 • przedsiębiorstwa logistyczne

przejdź do spisu treści

FINANCE AND ACCOUNTING


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne


Program nauczania na kierunku finanse i rachunkowość dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Łazarskiego należą do najlepiej opłacanych specjalistów według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA.

Jako student finansów i rachunkowości:

 • dowiesz się, jak zarządzać działalnością dowolnego przedsiębiorstwa, prowadząc je ścieżką szybkiego wzrostu;
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce i za granicą;
 • przygotujesz się do zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych i samorządów lokalnych;
 • nauczysz się skutecznie negocjować i podejmować strategiczne decyzje, by zwiększyć wyniki finansowe przedsiębiorstwa;
 • dowiesz się, jak oceniać aktualną kondycję przedsiębiorstw i prognozować ich stan w przyszłości;
 • rozwiniesz zdolności interpersonalne, wysoko cenione na stanowiskach kierowniczych;
 • zyskasz możliwość opracowywania autorskich strategii biznesowych i kompleksowych projektów;
 • będziesz studiować w branżowym języku angielskim i poznasz branżowy język polski;
 • możesz skorzystać z szerokiego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię, organizowanych przez międzynarodowe korporacje, ambasady, urzędy państwowe i agencje reklamowe;
 • będziesz się uczyć od najlepszych – wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu.

KARIERA PO STUDIACH

 • Ścieżka kariery zawodów prawniczych
 • banki
 • korporacje finansowe
 • korporacje audytowe
 • spółki consultingowe
 • przedsiębiorstwa doradztwa podatkowego
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw różnej wielkości
 • własna działalność gospodarcza związana z sektorem finansowym

przejdź do spisu treści

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

(DWA DYPLOMY)


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne

Partnerem kierunku jest Coventry University
Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku International Business Economics został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry. Spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Studenci, studiując jeden kierunek, piszą jedną pracę magisterską, ale otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów: brytyjski (wydany przez Uniwersytet Coventry) i polski (Uczelni Łazarskiego). Holistyczna struktura programu umożliwia zbadanie synergii między teorią a praktyką ekonomii, finansów i gospodarki międzynarodowej, kładąc silny nacisk na metody ilościowe.

Jako student International Business Economics:

 • otrzymasz dwa dyplomy ukończenia studiów;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne rynki oraz wyzwania, które przed nimi stoją;
 • poznasz przykłady rozwiązań problemów zarządczych, finansowych, etycznych i analitycznych spotykanych w codziennej działalności gospodarczej;
 • dowiesz się, jak wykorzystywać narzędzia ekonomiczne niezbędne w działalności gospodarczej prowadzonej na scenie międzynarodowej;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, a także na rozwój zawodowy na stanowiskach menedżerskich.

KARIERA PO STUDIACH

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisko międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

 

ŁAZARSKI REKRUTACJA

Wydział Medyczny

STUDIA I STOPNIA:

Pielęgniarstwo (stacjonarne)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

Kierunek lekarski (stacjonarne)

Wydział Prawa i Administracji

Studia polskojęzyczne

STUDIA I STOPNIA:

Administracja (niestacjonarne)

STUDIA II STOPNIA:

Prawo w biznesie (niestacjonarne) 

Prawo w IT (niestacjonarne)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

Prawo (stacjonarne / niestacjonarne)

Studia anglojęzyczne 

STUDIA I STOPNIA:

Law in International Relations and Business (stacjonarne)

Aviation Law and Professional Pilot Licence (stacjonarne)

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Studia polskojęzyczne

STUDIA I STOPNIA:

Ekonomia (stacjonarne / niestacjonarne)

Finanse i rachunkowość (stacjonarne / niestacjonarne)

Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

STUDIA II STOPNIA:

Ekonomia (niestacjonarne)

Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

Technologie finansowe (stacjonarne / niestacjonarne)

Studia anglojęzyczne (stacjonarne)

Dyplom Uczelni Łazarskiego

STUDIA I STOPNIA:

Management

Economics

International Relations

Data Science in Economics

STUDIA II STOPNIA:

Economics

International Relations

Management

Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University

STUDIA I STOPNIA:

Business Economics

International Relations and European Studies

STUDIA II STOPNIA:

International Business Economics

International Relations


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny
administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC I stopnia Niestacjonarny
administrowanie ochroną zdrowia I stopnia Niestacjonarny
airline management II stopnia Stacjonarny
audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych I stopnia Niestacjonarny
aviation law and professional pilot licence I stopnia Stacjonarny
big data management II stopnia Stacjonarny
data science in economics I stopnia Stacjonarny
data science w ekonomii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
diplomacy I stopnia Stacjonarny
economics I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
Finance and Accounting I stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
Law in Business Management I stopnia Stacjonarny
Law in International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
management I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w biznesie II stopnia Niestacjonarny
prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w sporcie I stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ZAPRASZA

POZNAJ OFERTĘ EDUKACYJNĄ 2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uczelni Łazarskiego 8 lipca 2023 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów, ale nie wiesz jaki kierunek wybrać?

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+

w dyscyplinie nauki prawne

czytaj dalej

Lekarski Egzamin Końcowy – studenci Uczelni Łazarskiego osiągnęli drugi najlepszy wynik w Polsce

Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce.

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż.

czytaj dalej

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

czytaj dalej

Dzień otwarty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego - 22 maja 2022 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku lekarskim lub pielęgniarstwie? Chcesz zobaczyć, w jakich warunkach zdobywają wiedzę i umiejętności nasi studenci? A może masz pytania dotyczące procesu rekrutacji?

czytaj dalej

Rekrutacja na kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego zakończona

Uczelnie kształcące w Polsce przyszłych lekarzy na brak kandydatów na studia nie narzekają. Z danych rekrutacyjnych wynika, że medycyna jest wciąż w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów na polskich uczelniach.

czytaj dalej

Microsoft Copilot, czyli jak AI zmieni codzienny workflow w Microsoft 365

Microsoft Copilot to innowacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zmienia sposób, w jaki firmy na całym świecie realizują swoje zadania w ramach pakietu Microsoft 365. Według raportu Microsoft "The Future of Work", aż 70% wczesnych użytkowników Copilot zgłasza wzrost produktywności, a 68% odnotowuje znaczącą poprawę jakości swojej pracy. Warto bliżej przyjrzeć się temu narzędziu i zrozumieć, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie go do w firmie.

czytaj dalej

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego

najwyższa liga krajowa

czytaj dalej

Dzień Otwarty na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

16 czerwca zapraszamy wszystkich zainteresowanych kierunkiem lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. W towarzystwie studentów-przewodników będziecie mogli zobaczyć, gdzie odbywają się zajęcia. Dowiecie się, jak wygląda studiowanie i będziecie mieli okazję porozmawiać z kadrą dydaktyczną.

czytaj dalej

Łazarski na XXI Festiwalu Nauki

Co Polacy mają wspólnego z dinozaurami, czy coś Ci grozi za zorganizowanie imprezy na Facebooku, jak choroby oczu artystów wpływały na ich twórczość? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz inne interesujące pytania, zapraszamy na Festiwal Nauki do Uczelni Łazarskiego. Spotkania odbędą się w dniach 25-29 września br.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane