Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Design i zarządzanie projektami

kierunek przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług.

Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami, potrafi tworzyć oraz zarządzać zespołami projektowymi w sposób niestandardowy, działać proaktywnie i kreatywnie, kształtować nowe innowacyjne produkty i usługi – to menedżer kreujący przestrzeń biznesową w świecie ciągłych zmian. Jednocześnie wiedza z zakresu zarządzania projektami jest połączona z rozwojem wiedzy i kompetencji w zakresie designu, czyli umiejętności kreowania nowych produktów i usług, w tym opartych o sztuki wizualne, multimedia, ergonomię. Ponadto absolwent/ka potrafi analizować i oceniać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe współczesnego rynku, zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw. Dysponuje i wykorzystuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych oraz metod promocji i sprzedaży wyrobów i usług.

Potrafi kreować projekty innowacyjnych rozwiązań, ocenić aplikacyjność ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich. Jest również właściwie przygotowany/a do organizacji nowych projektów oraz pracy w zespołach kreatywnych i projektowych. Absolwent/ka w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę zdobytą w czasie studiów posiada umiejętność formułowania celów strategicznych i strategii działania w kontekście kreowania i następnie wdrażania nowych projektów: produktów i usług. Jest przygotowana/y do pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto dysponuje wiedzą z zakresu projektowania oraz zakładania i prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Wiedzę i umiejętności z powyższego zakresu zdobywa na zajęciach dydaktycznych takich jak np. Zarządzanie i Design thinking w biznesie, Zarządzanie projektami, Sztuki wizualne i nowe media, Zarządzanie e-biznesem, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Projektowanie biznesplanów, Zarządzanie innowacyjnym biznesem .

Zatrudnienie:

Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami jest gotowy/a do poprowadzenia własnego projektu biznesowego opartego o kreatywne wdrożenie nowych produktów i usług oraz może znaleźć zatrudnienie w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, na przykład w:

  • przedsiębiorstwach wytwarzających i wdrażających nowe rozwiązania projektowe i innowacyjne zarówno produkcyjnych jak i usługowych;
  • firmach z branży multimediów i sztuk wizualnych, grafiki oraz promocji i reklamy;
  • firmach, jako specjalista w zakresie usług doradczych w zakresie projektów biznesowych, designu i kreatywności;
  • organizacjach zajmujących się doradztwem, organizacyjnym, gospodarczymi w zakresie projektowania i wdrażania nowych projektów i modeli biznesowych;
  • jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, firmach zajmujących się reklamą i projektowaniem;
  • organizacjach trzeciego sektora (NGO’s) zajmujących się projektami na przykład w zakresie innowacji społecznych. 

Powiązane kierunki

Projektowanie i logistyka materiałów

Zdobędziesz wiedzę techniczną, ukierunkowaną na projektowanie materiałów inżynierskich z uwzględnieniem aspektów logistycznych oraz zarządzania i jakości.

czytaj dalej

Inteligentne Miasta

Program kształcenia dla kierunku Inteligentne miasta przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko, sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych.

czytaj dalej

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane