Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria materiałów medycznych

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych). Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych.

studia stacjonarne I stopnia

Oprócz przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać ich trwałość. Zdobędą również umiejętności wytwarzania produktów takich jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację.

SPECJALNOŚCI

 • Protetyka
 • Polimery i materiały kompozytowe w medycynie

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku inżynieria materiałów medycznych, obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, posiadają wiedzę z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych). Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii: tworzyw syntetycznych, kompozytów i biomateriałów. Ponadto studenci zaznajamiani są z podstawami protetyki. Obok przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów medycznych, jak również uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pozwoli to im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty medyczne, takie jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację. Będą mogli pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, będą mogli również kierować pracownią techniki protetycznej.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • w firmach związanych z inżynierią materiałową
 • w pracowniach techniki protetycznej
 • przedsiębiorstwach produkujących materiały dla medycyny
 • firmach projektujących materiały dla stomatologii, protezy oraz wyroby wspomagające rehabilitację
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów
 • w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • Grafika inżynierska
 • Materiały inżynierskie
 • Projektowanie materiałowe 3D
 • Metody badania materiałów
 • Konstrukcja protez stałych i ruchomych
 • Histologia z elementami biozgodności
 • Systemy graficzne CAD
 • Biomateriały
 • Projektowanie wyrobów polimerowych 

Powiązane kierunki

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane