Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szybki Angielski

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

angielski

TFLS - Testing & Foreing, Language Services

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka szwedzkiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, szwedzki, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Time2Talk

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Zawody na uczelni:

pracownik socjalny

Języki na uczelni:

angielski

Towarzystwo Edukacyjne SOKRATES

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka rosyjskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, polski jako język obcy , niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Uczelnia Korczaka

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

zarządzanie stresem
wystąpienia publiczne
techniki pamięciowe
polskiego języka migowego
pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczelnia Łazarskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny
Aviation Law And Professional Pilot Licence I stopnia Stacjonarny
Economics I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
Finance and Accounting I stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
Law in Business Management I stopnia Stacjonarny
Law in International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
management I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w biznesie II stopnia Niestacjonarny
prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

agent celny
bezpieczeństwo w inteligentnych miastach
coaching
doradztwo zawodowe
elektroniczny obrót prawny
finanse i rachunkowość w biznesie
kontrola zarządcza
menedżer jakości
nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem bankowym
ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych
prawo administracyjne
prawo dla pedagogów i nauczycieli
prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów
zarządzanie BHP
zarządzanie kryzysowe
zarządzanie w sieciach franczyzowych
zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia menedżerska II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
komunikacja kultury i religii II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teologia ogólna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia Stacjonarny

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
fortepianu, klawesynu i organów
instrumentalny
kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki
reżyserii dźwięku
wokalny

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

UNIWERSYTET SWPS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia orientalna – arabistyka Licencjat Stacjonarny
filologia polska Licencjat Stacjonarny
filologia skandynawska Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
filozofia Licencjat Niestacjonarny
iberystyka Licencjat Stacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Warszawski

  • Założona:1816 r.
  •  
  • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
  • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
antropozoologia I stopnia Stacjonarny
Archaeology (archeologia) w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artes liberales I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioetyka II stopnia Stacjonarny
bioinformatyka i biologia systemów I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia medyczna Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim II stopnia Stacjonarny
chemiczna analiza instrumentalna Inżynier Stacjonarny
Data Science and Business Analytics II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
energetyka i chemia jądrowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka – integracja europejska I stopnia Stacjonarny
europeistyka – studia europejskie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny
filologia iberyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia nowogrecka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia węgierska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
finanse, inwestycje i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka nauczycielska I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geologia II stopnia Stacjonarny
geologia poszukiwawcza I stopnia Stacjonarny
geologia stosowana Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia i kultura Żydów II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Business Economics II stopnia Stacjonarny
International Economics w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nanostruktur I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
kryminologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka i administrowanie w mediach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
organizowanie rynku pracy I stopnia Stacjonarny
orientalistyka – hebraistyka II stopnia Stacjonarny
orientalistyka – koreanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo finansowe i skarbowość II stopnia Niestacjonarny
profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Quantitative Finance w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
slawistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosowana psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia euroazjatyckie II stopnia Stacjonarny
studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

historii mody
komunikacja marketingowa w branży mody
konstrukcja i modelowanie form odzieży
rysunek techniczny
rysunek żurnalowy
social media w modzie
stylizacja & kompozycja
visual merchandising
wstęp do metodyki procesu projektowania /moda

WAJDA SCHOOL

logo-szkoly

Warsaw School of Languages

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka portugalskiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, portugalski, hiszpański, francuski, angielski

Warsaw Study Centre

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Warszawska Szkoła Filmowa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Licencjat Stacjonarny
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Licencjat Stacjonarny
fotografia Licencjat Niestacjonarny
montaż filmowy Licencjat Stacjonarny
operatorski Licencjat Stacjonarny
produkcja filmowa i telewizyjna Licencjat Stacjonarny
reżyseria Licencjat Stacjonarny
reżyseria i produkcja gier wideo Licencjat Stacjonarny

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

gry na bębnach taiko
języka japońskiego
kaligrafii

Języki na uczelni:

japoński

Warszawska Szkoła Reklamy WSR

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

animacja filmowa
charakteryzacja i wizaż
fotografia artystyczna
produkcja filmowa i telewizyjna
projektowanie graficzne
publikacje multimedialne
realizacja obrazu filmowego
realizacje intermedialne

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie