Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rynek sztuki i zarządzanie w kulturze

Akademia Zamojska ZAPRASZA NA STUDIA

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata
Tryb: stacjonarny

Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym. Studenci będą uczestniczyć również w objazdach naukowych do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą. Zajęcia poprowadzą historycy sztuki, osoby zawodowo związane z rynkiem sztuki, analitycy rynku, eksperci różnych dziedzin rzemiosła artystycznego oraz kuratorzy muzealni.

Studia przygotowują studentów do pracy m.in. jako: historycy sztuki, muzealnicy, pracownicy galerii, rzeczoznawcy, opiekunowie kolekcjonera, specjaliści sprzedaży internetowej, aukcyjnej oraz analizy i rozwoju rynku sztuki i antykwariusze.

Absolwenci kierunku rynek sztuki i zarządzanie w kulturze będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym związanym z wystawiennictwem, kolekcjonerstwem, handlem, doradztwem, w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym, a także wszędzie tam, gdzie przydatna lub wymagana jest szeroka wiedza o kulturze europejskiej (np. usługi turystyczne).

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Tryb: stacjonarny
Tytuł: magister

Możliwe miejsca pracy: jako historyk sztuki, krytyk artystyczny, muzealnik, pracownik galerii, specjalista sprzedaży internetowej, aukcyjnej oraz analityk rozwoju rynku sztuki, antykwariusz.

Zajęcia poprowadzą historycy sztuki, osoby zawodowo związane z rynkiem sztuki, analitycy rynku, eksperci różnych dziedzin rzemiosła artystycznego oraz kuratorzy muzealni. Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym. Praktyki w instytucjach kultury w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie, Lublinie. Studentom oferuje się rozbudowany kurs języka angielskiego, umożliwiający osiągnięcie znajomości na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane