Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Górnictwo i geologia

Przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, aby sprostać wymogom obecnych czasów. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna więc pozyskać wiedzę i umieć ją przekształcić w konkretne działania. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest do nich przygotowany. Służy temu studiowanie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych


Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Specjalności:

  • Techniki eksploatacji złóż
  • Maszyny i urządzenia górnicze
  • Geodezja w górnictwie i geologii


Techniki eksploatacji złóż
Kształcenie na specjalności jest  szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.
Kwalifikacje te absolwent uzyskuje dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów przyrodniczych i technicznych, między innymi takich jak: geologia, mineralogia i petrografia, mechanika górotworu, geodezja kopalniana, eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż, transport kopalin, przeróbka i wzbogacanie kopalin, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów dotyczących organizacji pracy, ekonomiki, wentylacji kopalń, zwalczaniu zagrożeń górniczych, bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego.
Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.


Maszyny i urządzenia górnicze
Kształcenie na specjalności  pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno – górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.
Kwalifikacje te uzyskuje absolwent dzięki studiowaniu, między innymi, takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, konstrukcja i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, napędy spalinowe i elektryczne, hydraulika robocza, urządzenia ciśnieniowe, teoria ruchu maszyn górniczych, transport szybowy, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów związanych z technologią górniczą, geologią i hydrogeologią górniczą, wentylacją kopalń, zwalczaniem zagrożeń górniczych, bezpieczeństwem pracy i innymi zagadnieniami pomocniczymi.
Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.


Geodezja w górnictwie i geologii
Kształcenia na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacja zawodowe umożliwiające nadzór nad pracami geodezyjnymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w zakładach robót geologicznych, a po okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia mierniczego górniczego. Dla absolwentów pozostaje także otwarta droga do studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych, umożliwiających rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.
Program specjalności skupiony jest wokół zagadnień geodezyjnych i kartograficznych, m.in.: kartografia map górniczych, geodezyjna obsługa inwestycji górniczych, kataster nieruchomości górniczych, technika satelitarna w obsłudze eksploatacji odkrywkowej, monitoring deformacji powierzchni terenu, szkody górnicze i ich wycena, rewitalizacja terenów i budowli poeksploatacyjnych, GIS i GPS w projektowaniu tras geoturystycznych, ale także uzupełniony jest, między innymi, o zagadnienia technologii górniczej, geologii i hydrogeologii górniczej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wentylacji kopalń, zwalczania zagrożeń górniczych i bezpieczeństwa pracy.

Fascynuje Cię praca kosmonautów w sztucznym środowisku stacji kosmicznej? Kopalnia też jest takim miejscem, tylko w głębi Ziemi! Jan Wyżykowski z sukcesem poszukiwał rud miedzi na naszych terenach. Ty możesz znaleźć wiedzę o ich wydobywaniu na uczelni Jego Imienia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie