Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nanoinżynieria materiałów

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności.

I STOPIEŃ
II STOPIEŃ
S. STACJONARNE
DYSCYPLINA: NAUKI FIZYCZNE
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów.

Absolwent studiów potrafi: pracować z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki.

PRAKTYKI

Celem praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy. Dla studentów tego kierunku przygotowano miejsca praktyk zarówno w przemyśle (Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu w Warszawie, Korporacyjne CentrumTechnologiczne ABB w Krakowie, Zakładu Metod Fizycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach) jak i ośrodkach naukowo-badawczych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nanoinżynieria Materiałów jest kierunkiem interdyscyplinarnym wpisującym się w uniwersyteckie trendy badawcze na świecie w zakresie badań podstawowych, takich jak chemia czy fizyka oraz badań technicznych obejmujących inżynierię materiałową i obliczeniową. To oznacza, że przyjęty system kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym wykształcenia inżynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych, a tym samym jest on dostosowany do potrzeb rynku pracy i mobilności.

MIEJSCA PRACY

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach naukowo-badawczych czy firmach prywatnych z innowacyjnego sektora nowoczesnych technologii jako inżynierowie czy laboranci. Ponadto mogą znaleźć pracę w tych sektorach gospodarki, w których jest wymagana wiedza z zakresu modelowania procesów czy przetwarzania danych. Wreszcie, absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w sektorze informatycznym, bankowości i rachunkowości.

INFORMACJE REKRUTACYJNE
 

Powiązane kierunki

Inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

czytaj dalej

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych, dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe, optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi, praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej

czytaj dalej

Ceramika - studia I i II stopnia w Krakowie

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane