Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

Celem studiów na kierunku „Mechatronika” jest uzyskanie przez absolwentów innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swojego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc. Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę w dyscyplinach naukowych, takich jak: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja.

„Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Absolwent będzie posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Student, który ukończy ten kierunek będzie miał gruntowną wiedzę m.in. na temat zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności na kierunku Mechatronika:

  • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;

  • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Więcej Informacji o kierunku, wykaz dokumentów do pobrania i zasady rekrutacji znajdują się na stronie http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. 

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się aż 8 bezpłatnych kierunków. To: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”- 5 letnie studia magisterskie, „Ekonomia”- studia licencjackie i magisterskie, „Transport”- studia licencjackie i magisterskie i „Mechatronika”- studia inżynierskie. 

Ogółem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób. Od 2 lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia naszej Uczelni. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia.

Więcej o bezpłatnych studiach w WSEI: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/edukacja-z-dofinansowaniem/
 

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane