Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA


Studia I stopnia

Program uwzględnia polskie oraz międzynarodowe standardy nauczania i dostosowany jest do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. W Polsce i na całym świecie kierunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student stosunków międzynarodowych:

 • zdobędziesz solidne podstawy m.in. z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, integracji europejskiej i systemów politycznych, psychologii i socjologii;

 • nauczysz się przeprowadzać analizę sytuacji międzynarodowej oraz dokonywać oceny zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie;

 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;

 • poznasz branżowy język angielski;

 • możesz skorzystać z bogatego wyboru przedmiotów dodatkowych, uzupełniających wiedzę i poszerzających Twoje zainteresowania;

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;

 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;

 • możesz zaangażować się w prace Koła Naukowego Młodych Dyplomatów oraz publikować artykuły i inne naukowe opracowania na łamach kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”;

 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;

 • zdobędziesz kompetencje analityczne wysoko cenione na rynku pracy, które pozwolą Ci na pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;

 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

STUDIA EUROPEJSKIE

 • poznasz strukturę, procedury podejmowania decyzji i podstawy prawne Unii Europejskiej
 • zrozumiesz procesy integracji europejskiej oraz rolę UE na arenie międzynarodowej
 • nauczysz się analizować i przewidywać perspektyw rozwoju krajów członkowskich
 • będziesz mógł rozpocząć karierę w instytucjach unijnych

HANDEL W DOBIE GLOBALIZACJI

 • nauczysz się efektywnie kierować międzynarodową współpracą gospodarczą i handlową, szczególnie wymianą handlową Polski z państwami Unii Europejskiej
 • poznasz prawne uwarunkowania umów międzynarodowych dotyczących handlu: dwu- i wielostronnych
 • dowiesz się, jak prowadzić skuteczne działania lobbystyczne i marketingowe
 • zdobędziesz umiejętność prowadzenia transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym

TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - program specjalności powstał we współpracy z profesjonalistami z branży logistycznej oraz Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego
 • poznasz najnowsze koncepcje z zakresu logistyki i rozwoju przedsięwzięć transportowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące transportu: krajowego, unijnego i międzynarodowego
 • dowiesz się, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo handlowe oraz jak optymalizować procesy zaopatrywania i dostaw
 • nauczysz się kierować procesami handlowymi

Poznaj program studiów 2019/2020


KARIERA PO STUDIACH

 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • struktury rządowe i polityczne
 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe
 • korporacje
 • media
 • szkoły wyższe
 • ośrodki naukowo-badawcze i eksperckie
 • agencje reklamowe i marketingowe 

Powiązane kierunki

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane