Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zarządzanie UKEN

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Można już dokonać rejestracji na zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

Podczas toku studiów zdobędziesz wiedzę pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów i zasad zachodzących w zarządzaniu, umiejętności społeczne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie. 

Student zapozna się z ekonomicznymi, psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad tworzenia i rozwoju organizacji i wykorzystywania innowacji. Zyska szerokie kompetencje z zakresu diagnozowania procesów zmian w organizacjach. 

Oto przykładowe przedmioty na studiach: finanse przedsiębiorstw, mikroekonomia, zachowania organizacyjne, marketing w zarządzaniu, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem czy zarządzanie zespołami. 

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera lub kierownika niższego i średniego szczebla, a także do prowadzenia własnej działalności. 
 

Powiązane kierunki

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną – studia w Krakowie

Nowy kierunek na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane