Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA INŻYNIERSKIE

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty.

Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia
System studiów: niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
Czas trwania: 3,5 roku.
Tytuł: INŻYNIER.
Studia prowadzone do wyboru: w języku polskim, w języku angielskim.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zawód architekta krajobrazu to możliwość samorealizacji w pracy twórczej oraz znaczącego wpływu na kształt otaczającej nas przestrzeni. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na rzeczywistość oraz może zmienić krajobraz, tak by uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Na kierunku Architektura Krajobrazu proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ jest MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

Studia na specjalności Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej uwzględniają współczesne formy wypoczynku i rekreacji ściśle zintegrowane z typem krajobrazu takie jak: parki, bulwary, promenady. Studenci Architektury krajobrazu poszerzając na tej specjalności wiedzę z zakresu projektowania będą w pełni przygotowani do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz pielęgnacji tych terenów.

Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Studenci specjalności Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego otrzymują wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa, takiej jak: zieleń przy szkołach, przedszkolach, centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, ogrodach botanicznych i etnograficznych, na terenach leśnych i rolniczych, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Wypoczynek może tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcją główną (usługową, produkcyjną czy ochronną). Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentom na głębsze zrozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną oraz dobór właściwych technik, technologii budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu to możliwość samorealizacji w pracy twórczej oraz znaczącego wpływu na kształt otaczającej nas przestrzeni. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na rzeczywistość oraz może zmienić krajobraz, tak by uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Studiując na kierunku Architektura Krajobrazu (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
  • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
  • kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
  • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • wspólpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury
  • krajobrazu.

Aby uzyskać powyższe kwalifikacje będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. W pracowniach komputerowych będziesz korzystać z programów: Autodesk Revit 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD MAP 3D 2018, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, Autodesk Advance Steel 2018, Autodesk Inven.tor Professional 2018, Autodesk 3ds Max Design 2018, ArchiCAD 21, SOLIDWORKS 2018, Edition, ARGO UML, Google SketchUp 7, PUTTY, MatLab R2015 [Simulink, Control System Toolbox, Robotics System Toolbox], Eclipse, Rhinoceros 5.0, Edgecam 2016 edu, FreMat 4.2, Oprogramowanie do sterowania obrabiarkami SinuTrain for, SINUMERIK V4.5 Ed.3, ABC6 [Rama3D, Płyta, Tarcza, Obiekt3D], Vectorworks 2016, Allplan 2019, Adobe Creative Cloud 2017, ARC+ X10, Cisco Networking Academy).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo- wykonawczych, jak i w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, a także placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.
 

Powiązane kierunki

ARCHITEKTURA - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE 2024/2025

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek.

czytaj dalej

STUDIUJ INFORMATYKĘ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WSEiZ

najlepszej niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej w Polsce

czytaj dalej

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

czytaj dalej

WZORNICTWO STUDIA INŻYNIERSKIE w WARSZAWIE

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane