Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Rektor: prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

przejdź do spisu treści

Sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który jest bardziej atrakcyjny od programu innych uczelni wychowania fizycznego i sportu. Znakomicie rozwiązany system praktyk, wyjazdów na obozy letnie i zimowe oraz warsztaty specjalistyczne, które są atutem uczelni. Uczelnia oferuje również podyplomowe studia z zakresu sportu i integracji sensorycznej oraz kursy instruktorskie i trenerskie.

Jesteśmy pierwszą i jedyną Wyższą Uczelnią w Polsce, która posiada aktualną akredytację prestiżowej organizacji NSCA(National Strenght Conditioning Association) w Colorado Springs USA. Nasza Uczelnia i realizowany program kształcenia trenerów przygotowania motorycznego, specjalistów od przygotowania kondycyjnego oraz kształcenia trenerów personalnych zyskał  uznanie i tytuł NSCA Recognized School.WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Studia I stopnia (licencjackie)

Czas trwania nauki - 6 semestrów (3 lata)
Forma kształcenia - stacjonarna i niestacjonarna
Studia stacjonarne
- zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku               
Studia niestacjonarne
- zjazdy co 2 tygodnie (wekend:sobota-niedziela)

Kandydat ma możliwość wyboru formy studiowania: studia stacjonarnie lub studia niestacjonarnie w sposób standardowy lub wybrać od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach od poniedziałku do piątku w formule stacjonarnej lub uczestnictwo w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela) na studiach niestacjonarnych. Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

 • z pracą zawodową, 
 • z profesjonalnym uprawianiem sportu,  
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,
 • w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 
 • w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Jakie są dodatkowe przywileje i udogodnienia dla studiów w oparciu o IPN:

 • student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych (sam dobiera zajęcia, w których może uczestniczyć łącząc je ze swoimi obowiązkami służbowymi, rodzinnymi, sportowymi),
 • student posiadający IPN może równocześnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i równolegle korzystać z pozostałych przywilejów IPN
 • student sam ustala terminy zaliczeń i egzaminów lub uczestniczy w planie i harmonogramie sesji dla studentów studiujących standardowo,
 • student samodzielnie kontaktuje się z Administratorem Platformy (mail lub telefon) i ustala terminy, w których chciałby przystępować do zaliczeń lub egzaminów,
 • jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której tak elastycznie i szeroko są rozbudowane przywileje studiowania w oparciu o indywidualną formę studiów.

Dziekan przyznaje Indywidualny Plan Nauczania dla studenta od pierwszego dnia studiów na dany rok akademicki. 
Student poprzez złożenie podania drogą elektroniczną może otrzymać IPN na każdy rok akademicki lub zawiesić ten przywilej. 

Studia niestacjonarne  są prowadzone w formie weekendowych sesji zjazdowych:  sobota-niedziela z częstotliwością co 2 tygodnie.
Nie prowadzimy wielodniowych sesji zjazdowych - bez konieczności brania urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego w pracy, na czas sesji zjazdowych.
Uczelnia posiada Platformę egzaminacyjną, która ułatwia przeprowadzenie egzaminów - bez konieczności dojazdu na Uczelnię na egzaminy w sesji egzaminacyjnej. Dla kandydatów uprawiających sport na najwyższym poziomie, zajętych pracą zawodową lub innymi obiektywnymi uwarunkowaniami proponujemy od pierwszego dnia studiów Indywidualną Organizację Studiów.

Kształcimy przyszłych:

 • trenerów i instruktorów sportu i rekreacji
 • instruktorów fitnessu, narciarstwa, snowboardu(pełna lista uprawnień w zakładce "uprawnienia")
 • menedżerów sportu i animatorów obiektów sportowych
 • przedsiębiorców w ramach prywatnego biznesu w szeroko rozumianym sporcie

Studenci w trakcie studiów I i II stopnia uzyskują uprawnienia instruktorskie, menedżerskie i trenerskie oraz branżowe specjalistyczne Dietetyk w sporcie, Trener przygotowania motorycznego, Trener personalny (nadawanie uprawnień w zależności od realizacji programowej na I lub II stopniu studiów).

Specjalności realizowane na studiach licencjackich:

Uczelnia realizuje dwie specjalności – wszyscy studenci realizują specjalność menedżerską, natomiast wszyscy chętni mogą równolegle w ramach programu studiów na V-tym i VI-tym semestrze realizować dodatkową specjalność - Instruktor Treningu Personalnego.

Specjalność: menedżer sportu  (w cenie czesnego) - możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Obiektów Sportowych

Specjalność dodatkowa: instruktor treningu personalnego – specjalność fakultatywna - dla wszystkich chętnych - dodatkowa opłata 150 zł / semestr - płatność w V-tym i w VI-tym semestrze; możliwość uzyskania uprawnień Instruktora Treningu Personalnego

Dodatkową specjalnością jaką student realizuje obowiązkowo jest specjalność Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – realizowana nieodpłatnie; wynikająca z programu studiów licencjackich. Studenci uzyskują prawo do wykonywania zawodu nauczyciela (instruktora) gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

Wszystkie trzy specjalności mogą być bezkolizyjnie realizowane przez wszystkich studentów.

Na obozach ( obóz letni,obóż wędrowny, obóz zimowy) studenci mogą uzyskać następujące uprawnienia instruktorskie:

 • instruktor turystyki kwalifikowanej
 • instruktor turystyki rowerowej
 • instruktor turystyki kajakowej
 • instruktor nordic walking
 • instruktor fitness
 • animator czasu wolnego
 • instruktor gier i zabaw
 • instruktor nauki jazdy na nartach
 • instruktor nauki jazdy na snowboardzie
 • instruktor nauki pływania

Studia II stopnia (magisterskie)

Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)
System kształcenia - niestacjonarny

Studia są prowadzone w oparciu o weekendowe sesje zjazdowe sobota-niedziela z częstotliwością co 2-3 tygodnie

Program studiów II stopnia jest kontynuacją programową studiów licencjackich.

Kandydat ma możliwość wyboru jednną z dwóch form: standardową lub od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela). Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Na studiach magisterskich kształcimy przyszłych:

 • trenerów przygotowania motorycznego (TPM)
 • dietetyków w sporcie (DWS)
 • trenerów personalnych (TP)
 • menedżerów sportu (MS)
 • menedżerów obiektów sportowych (MOS)
 • menedżerów imprez sportowych (MIS)

Realizujemy dwie specjalności:

 • Menedżerską - Menedżer sportu (MS) 
 • Trener Przygotowania Motorycznego (TPM) z elementami Dietetyki w sporcie

Student obowiązkowo realizuje tylko jedną specjalność do wyboru.

W ramach wybranej specjalności student uczestniczy w jednym 4 dniowym warsztacie wyjazdowym (dodatkowa płatność). 

Studenci, którzy wybiorą specjalność Trener Przygotowania Motorycznego (TPM) mają możliwość ukończyć studia z Dyplomem Trenera Przygotowania Motorycznego oraz dodatkowym dyplomem TRENERA PERSONALNEGO i Dyplomem Dietetyka w sporcie. (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) 

Program Benefit EWS:

Podstawowym celem programu BENEFIT EWS jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS,  poprzez udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.

 • Karta upoważnia do NIEOGRANICZONEGO korzystania z Centrum Treningu Motorycznego oraz wybranych zajęć w Centrum Sportów Walki.
 • Studenci EWS posiadający kartę - BENEFIT EWS w trakcie studiów otrzymają dodatkowo:
 • T-shirt firmowy EWS, polo reprezentacyjne EWS, kurtkę firmową EWS oraz polar reprezentacyjny EWS.
 • Ponadto studenci mają zagwarantowaną bezpłatną analizę składu ciała na 8 kanałowym analizatorze TANITA w Centrum Diagnostyki Sportowej.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Joga- Regeneracja i Relaksacja

Hatha Joga, Regeneracja i Relaksacja, Pranayama

Proponujemy Państwu udział w studiach podyplomowych o niezwykle atrakcyjnym programie.

O studiach: 

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy oraz dyplomowani nauczyciele SJIP, asthanga jogi, vinjasa jogi, yin jogi.

Kierunek przygotowuje do rozumienia, poznania i umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć jogi, zarówno klasycznie, jak i na poziomie podstawy terapeutycznej, zajęć z kobietami w ciąży a także seniorami.

Ukierunkowujemy się, na dużą ilość ćwiczeń praktycznych, połączonych z asystami i obserwacjami nauczycieli z doświadczeniem, dla pełnego zrozumienia tematu, tak aby każdy absolwent miał pewność świetnego przygotowania do roli autorytatywnego nauczyciela jogi.

Dzięki mało licznym grupom, na studiach uczestnik otrzyma indywidualne wskazówki do własnej praktyki, dzięki czemu będzie ona mogła się dynamiczniej rozwijać, a czas spędzony na studiach przyniesie duże korzyści w rozwoju własnym i zawodowym.

Ramowy program studiów podyplomowych Joga- Regeneracja i Relaksacja:

 • Anatomia funkcjonalna                                  
 • Biomechanika                                                  
 • Biologiczne podstawy rekreacji                     
 • Hatha joga jako rekreacja ruchowa i kultura fizyczna                                                                 
 • Społeczne podstawy rekreacji                        
 • Zagadnienia prawne rekreacji ruchowej             
 • Wstęp do filozofii i historii Jogi                     
 • Metodyka ćwiczeń fizycznych hatha Jogi                                                                                

Praktyka jogi                                                   

1.  Pozycje stojące,
2.  Pozycje siadów i wygięć do przodu,
3.  Pozycje skrętne,
4.  Pozycje wygięć do tyłu,
5.  Pozycje odwrócone,
6.  Pozycje balansowe.

Joga relaksacyjna jako element regeneracji w rekreacji ruchowej                                            

 • Wykorzystanie pozycji wygięć do przodu, w procesie relaksu
 • Wykorzystanie wygięć do tyłu i pozycji odwróconych w regeneracji organizmu.

Terapia jogą w wadach postawy, zmianach zwyrodnieniowych oraz stanach uszkodzeń stawów                                                                    

Techniki oddechowe – pranayama                                                                   

Studenci w ramach realizacji programu studiów podyplomowych będą realizowali również  program specjalizacji instruktorskich specjalizacja joga.

Słuchacze uzyskują również  uprawnienia instruktora specjalizacja Joga.

Ze względu na charakter studiów oraz warunki logistyczne ilość uczestników jest ograniczona. Rekrutacja na studia odbywa się wg kolejności zgłoszeń (przesłanie podania oraz dokonanie opłaty).

Szczegóły:

Czas trwania : 3 semestry
Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty, praktyka, wsparcie e-learningowe
Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platformie egzaminacyjnej oraz wybrane egzaminy instruktorskie.

Forma zaliczenia:
Egzamin z poszczególnych przedmiotów na koniec semestru poprzez Platformę EWS.

Program studiów obejmuje:

 

ćwiczenia praktyczne, warsztaty, wsparcie e-learning (materiały, praca własna)

 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia teoretyczne – ogólne
 • konsultacje i seminaria specjalistyczne

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Liczba godzin: 315

Trener Personalny

Czas trwania: 3 semestry
Ilość godzin (łącznie) : 300 

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, praktyka, warsztaty, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platfomie egzaminacyjnej

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne, warsztaty
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia teoretyczne – ogólne
 • Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Forma zaliczenia: Egzamin z przedmiotów poprzez Platformę EWS.

 

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Integracja Sensoryczna

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: centrumsi@ews.edu.pl 

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty  i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Struktura studiów podyplomowych SI :

Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI.

Harmonogram studiów zakłada, 15 sesji zjazdowych weekendowych (sobota/niedziela), praktyki specjalistyczne oraz egzamin przeprowadzony na Platformie egzaminacyjnej.

Gimnastyka Korekcyjno- Kompensacyjna

Czas trwania: 3 semestry
Ilość godzin (łącznie) : 300

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, praktyka, warsztaty, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platfomie egzaminacyjnej

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne, warsztaty
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia teoretyczne – ogólne

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Forma zaliczenia: Egzamin z przedmiotów poprzez Platformę EWS.

Wychowanie Fizyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej

Proponujemy Państwu udział w studiach podyplomowych o niezwykle atrakcyjnym programie połączonym z szerokim wachlarzem uzyskiwanych uprawnień (Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wychowania fizycznego plus uprawnienia instruktorskie z gimnastyki korekcyjnej).

Studia podyplomowe wychowania fizycznego - z elementami gimnastyki korekcyjnej są kierowane do nauczycieli pracujących w różnych placówkach wychwania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na bazie uzyskanego dyplomu studiów podyplomowych oraz uprawnień instruktorskich( gimnastyka korekcyjna) - każdy absolwent studiów będzie mógł rozszerzyć zakres prac i działalności sportowo-rekreacyjnej z dziećmi lub młodzieżą na terenie swojej szkoły czy też innej placówki.

Studenci w ramach realizacji programu studiów podyplomowych wychowania fizycznego będą realizowali program specjalizacji instruktorskich:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Słuchacze na preferencyjnych warunkach mają również mozliwośc uzyskania uprawnień instruktora sportu we wszystkich dyscyplinach.

Wszystkie bloki przedmiotowe w ramach specjalizacji instruktorskich kończą się egzaminem instruktorskim - nadaniem tytułu instruktora w powyższych specjalnościach (legitymacja instruktorska "z orłem w koronie" oraz certyfikat instruktorski).

Ze względu na charakter studiów oraz warunki logistyczne ilość uczestników jest ograniczona. Rekrutacja na studia odbywa się wg kolejności zgłoszeń (przesłanie podania oraz dokonanie opłaty).

Szczegóły:

Czas trwania : 3 semestry

Forma studiów: wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty, praktyka, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia: testowy egzamin na internetowej platformie egzaminacyjnej oraz wybrane egzaminy instruktorskie ze specjalizacji zakończonych uprawnieniami państwowymi ( legitymacje instruktorskie i certyfikaty),

Forma zaliczenia: Egzamin z poszczególnych przedmiotów na koniec semestru poprzez Platformę EWS.

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne, warsztaty
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia teoretyczne – ogólne
 • konsultacje i seminaria specjalistyczne

W ramach elementów gimnastyki korekcyjnej realizowane są m.in. tematy  :

ANATOMIA

 • Wprowadzenie do anatomii - podstawowe pojęcia, płaszczyzny, osie ruch, budowa kości i rodzaje połączeń kości
 • Szkielet osiowy i jego połączenia
 • Szkielet kończyn i ich
 • Ogólna budowa mięśni, mięśnie grzbietu, szyi, głowy
 • Mięśnie klatki piersiowej i brzucha
 • Mięsnie kończyny górnej
 • Mięśnie kończyny dolnej

GIMNASTYKA KOREKCYJNA –część teoretyczna

 • Definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, zasady likwidacji dystonii mięśniowej.
 • Proces posturogenezy
 • Metody badania i oceny ciała
 • Plecy okrągłe. Młodzieńcza kifoza piersiowa – tzw. choroba Scheuermanna, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Plecy wklęsłe. Plecy okrągło-wklęsłe, rozpoznanie ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • Boczne skrzywienia kręgosłupa,  rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.
 • Wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego z uszczegółowieniem toru środowiskowego.
 • Ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi , kolanami szpotawymi
 • Ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza
 • Rodzaje ćwiczeń korekcyjnych
 • Reedukacja posturalna

Kierunki wykładane na uczelni:

wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 300 53 02, 22 300 53 01
 • Strona: http://www.ews.edu.pl

Rekrutacja na studia wyższe
tel.  22 300 53 02

Studia Podyplomowe i Kursy 
tel.  22 300 53 01
kursy@ews.edu.pl
podyplomowe@ews.edu.pl


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 29
tel. 509 691 484
bielsko@ews.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia dla Sportowców

Uwierz nam – studia i wyczyn sportowy dadzą się znakomicie pogodzić.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane