Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo ekologiczne

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych oraz oceny zagrożeń i skutków działań człowieka dla środowiska przyrodniczego, połączone z wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, bioróżnorodności, ekosystemu oraz zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych.

Studia licencjackie (I stopnia)
stacjonarne i niestacjonarne
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Realizacja bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego pojęcia nie jest możliwa bez troski o jeden z najbardziej wrażliwych aspektów naszego życia – bez troski o środowisko, w którym żyjemy. Bezpieczeństwo ekologiczne to termin obejmujący relacje pomiędzy człowiekiem (grupą ludzi) a środowiskiem przyrodniczym. Tak ogólne sformułowanie daje duże pole do działania specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego. Przedmiotem kierunku studiów Bezpieczeństwo ekologiczne z jednej strony jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed takim jego użytkowaniem i degradacją, które może zagrażać istnieniu ludzi i społeczeństw. Z drugiej strony koncentruje się na ochronie zdrowia ludności i zrównoważonym rozwoju z uwzględnieniem obiegu zasobów naturalnych i źródeł energii odnawialnej – eliminowanie wzmagających się zmian środowiska naturalnego. Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne jest odpowiedzią na głośne wołanie planety i wszystkich jej mikro- i makrosystemów o szacunek i ochronę.

Nasze Bezpieczeństwo ekologiczne jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, wiedzą interdyscyplinarną oraz rozumieniem złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych oraz oceny zagrożeń i skutków działań człowieka dla środowiska przyrodniczego, połączone z wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, bioróżnorodności, ekosystemu oraz zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorczością, rozwiną naturalną potrzebę samorozwoju, rozwiną wrażliwość etyczną oraz ukształtują umiejętności komunikacji społecznej.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako kierunek studiów porusza zagadnienia:

 • bioróżnorodności i jej przemiany,
 • ekosystemu – jego struktury i funkcji,
 • systemów bezpieczeństwa ekologicznego,
 • międzynarodowych organizacji ekologicznych,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych,
 • chemicznych zagrożeń środowiska,
 • zarządzania kryzysowego.

Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się kształtowaniem takich stosunków przyrodniczych i społecznych w obrębie biosfery naszej planety, które zapewniłyby jej wewnętrzną równowagę i dalszy bezpieczny rozwój. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na globalne zagrożenia, zaangażowaną w troskę o przyrodę i masz postawę proekologiczną, a do tego chciałbyś/chciałabyś rozwijać się i pogłębiać własną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego – ten kierunek jest dla Ciebie!

SPECJALNOŚCI

Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu

Na całym świecie rurociągi jako element infrastruktury krytycznej mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa każdego państwa, istotnym zagadnieniem jest więc ich bezpieczeństwo.

Specjalność Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki. Są to studia przeznaczone dla kandydatów, którzy interesują się tematyką bezpieczeństwa, skoncentrowaną na bezpieczeństwie ekologicznym, a szczególnie bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. Specjalność ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianym zabezpieczaniem infrastruktury przesyłu ropy i gazu. Podczas zajęć poznasz znaczenie sieci transportu ropy i gazu w systemie infrastruktury krytycznej, zasady ochrony rurociągów oraz likwidacji skutków uszkodzeń rurociągów a także zasady zarządzania kryzysowego w sytuacjach skażeń chemicznych.

Po ukończeniu studiów staniesz się fachowcem który będzie mógł podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za nadzorowanie sieci przesyłowych,
 • przedsiębiorstwach dokonujących analizy zagrożeń,
 • sztabach kryzysowych,
 • rafineriach ropy i gazu.
Ekoenergetyka

Odnawialne źródła energii są obecne zarówno w polu zainteresowań ekologów, jak również specjalistów w dziedzinie energetyki. Otwiera to nowe możliwość na rynku energetycznym. Specjalność Ekoenergetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów  w zakresie odnawialnych źródeł energii. Studia na tej specjalności poprzez  zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem energii z różnych źródeł odnawialnych zapewnią absolwentom bezpieczne miejsce na rozwijającym się rynku pracy.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę związaną z pozyskiwaniem funduszy na rozwój ekoenergetyki oraz o prawie i polityce energetycznej RP i UE, a także mikroinstalacjach słonecznych, fotowoltaicznych i geotermalnych.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł/mogła podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń oraz systemów energetycznych;
 • instytucjach i placówkach ochrony środowiska;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii;
 • w firmach doradztwa ekoenergetycznego;
 • w firmach związanych z uprawami roślin energetycznych;
 • w firmach zajmujących się produkcją paliw z biomasy.

Absolwenci tej specjalności mogą również założyć własne firmy działające w obszarze energetyki odnawialnej.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane